DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:







Zodpovězené dotazy občanů:


2.3.2016, 15:31, Mirek Linhart

Dobrý den,obracím se na Vás za důchodce Orlové,proč nemůže být alespoň jeden pracovní den v týdnu otevřen bazén už dopoledne, to je takový problém. Hlavně že odpoledne tam je tolik personálu. S pozdravem Linhart

Odpovídá vedoucí krytého bazénu P. HAVLÁSEK:
Dobrý den, velice rádi bychom vyčlenili pro důchodce krytý bazén i v dopoledních hodinách, bohužel to v současné době není možné. Dle platné smlouvy mezi SMO a městem Orlová, jsme jako provozovatel bazénu povinni umožnit v dopoledních hodinách všedních dnů výuku plavání 1.a 2.tříd orlovských základních škol a také škol mateřských. Krytý bazén je tudíž v dopoledních hodinách zcela využit k těmto účelům, otevřená pro veřejnost je pouze saunová část.



1.3.2016, 19:41, Valigura Ladislav

Po přečtení článku" Hasiči s městskou policií prověřovali průjezd vozidly v Orlové"a poslední věty" Hasiči proto apelují na řidiče, aby zaparkovali pouze tam, kde nebudou překážet, i za cenu těch několika kroků domů navíc"Můžete mi napsat kde to je těch pár kroků na zaparkování??Jednodužší je chodit a dávat pokuty.Nic se tu nezměnilo s parkováním,spíše zhoršilo.Jen se slibuje asi tu žádný radní nebydlí aby se to řešilo.

Dobrý den,

je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
Ing. Tomáš Kuča, starosta města Orlové



1.3.2016, 14:13, Vojtěch Blažek

Dobrý den, rád bych se zeptal, jakým způsobem se řeší situace ohledně parkovacích míst v Orlové? Městská policie nás, jakožto řidiče, pokutuje na popud města, ale na druhou stranu město nedělá nic proto, abychom my, jako občané platící daně atd. měli své vozidla, kde zaparkovat. Bydlím na páté etapě a situace, zejména ve večerních hodinách, je katastrofální a čím dál horší.Tento rok jsem platil už několik pokut za parkování v obytné zóně. Co chcete dělat, když přijedete v jedenáct hodin večer z práce, jezdíte po Orlové půl hodiny a stejně místo není? To máme jen dokola platit? S pozdravem Občan Orlové

Odpovídá Ing. Tomáš Kuča, starosta města Orlové:

Je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.



1.3.2016, 12:59, Vlasta a Miroslav Janasovi

Dobrý den mám dotaz.Přestěhovali jsme se z Orlové do Bohumína a nevím jakým způsobem se řeší komunální odpad zda když jsem vypověděla byt v Orlové tak je to automaticky nebo musím někam zajít a vypovědět tuto službuNájemní smlouva je ukončena k datu 29.2.2016 Můžete poradit prosím? ěkuji za odpověď spozdravem Janasovi

Dobrý den,
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Orlová (dále jen „poplatek za KO“) hradí každá fyzická osoba z titulu svého trvalého pobytu (§ 10b odst. 1 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že jste se nepřihlásili k trvalému pobytu do města Bohumína, máte nadále poplatkovou povinnost ve městě Orlová. Nicméně naše Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 umožňuje osvobodit od poplatku za KO poplatníka, který se zdržuje (min. 3 měsíce) mimo území města a prokazatelně platí za odvoz odpadu v jiné obci nebo městě. Chce-li poplatník uplatnit osvobození od poplatku za KO, musí doložit existenci skutečností zakládajících nárok na toto osvobození.
Bližší informace Vám budou sděleny na:
Městském úřadě Orlová
Osvobození 796
Finanční odbor
II. patro, kancelář č. 47, 48



26.2.2016, 18:50, Petr

Proč jste ze stránek města odstranili info o úspěchu mladých orlovských basketbalistů, který zde byl cca půl dne? Info o Hranečníku je zde 2x. A proč někdo neaktualizuje rubriku Psali o nás?

Dobrý den,
informace o úspěchu mladých orlovských basketbalistů nebyla odstraněna. Je stále vložena do rubriky Volný čas, stačí, když si na ni kliknete a případně sjedete dolů. Tam jsou volnočasové aktivity. V hlavních aktualitách se objeví pouze při vložení. Informace o Hranečníku není stejná, pouze úvodní obrázek je totožný. S pozdravem Nataša Cibulková



24.2.2016, 20:11, JAN

Dobrý den Mohl by někdo vysvětlit široké veřejnosti sloučení knihovny a MIC s kulturním domem ? A nebo je to opět velmi špatné rozhodnutí nekompetentních osob kteří doopravdy nevědí co dělají ?? Proč někdo chce fungující a ziskovou organizaci sloučit s potápějící se lodí ?? Pravděpodobně v tom budou jiné záměry směřujících k prospěchu jiné osoby !!

Dobrý den,
žádné rozhodnutí zatím nepadlo. Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Orlové se projednával pouze záměr možného sloučení. Nyní se budou prověřovat všechny možnosti, výhody, nevýhody a zpracovávat koncepce kulturních zařízení ve městě. Až poté o tom zastupitelé rozhodnou. Z Vašeho textu nevyplývá, kterou z těch organizací považujete za potápějící se loď. Městskou knihovnu? Dům kultury? Jedno je ale zřejmé, ani jedna z nich se nepotápí - a ani se nepotýká s existenčními problémy.
Přeji hezký den.
Nataša Cibulková



23.2.2016, 12:28, Adamčík Milan

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu, co můžeme my občané města Orlové udělat pro to, abychom zabránili výstavbě nesmyslného, multifunkčního domu v centru Orlové. K čemu potřebujeme stavět v centru města nepotřebné byty, které za krátkou dobu, po krachu OKD, budou mít nulovou hodnotu? Za největší troufalost z Vaší strany považuji samotný název projektu Humanizace centra Orlové. Tím že postavíte uprostřed ,,betonové džungle´´ nepotřebný objekt, čímž odstraníte výhled z Masarykovy třídy do prostoru a na zeleň , dosáhnete pouze toho, že nevznikne náměstí pro občany Orlové, ale pouze nádvoří pro úředníky městského úřadu. Dosáhnete tím sjednocení architektury města na ůroveň 5. etapy. Prosím Vás o radu. Máme sepisovat petici nebo podávat trestní oznámení? 23.2.2016 Adamčík Milan

Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:
V současné době je již výstavba jednoho polyfunkčního domu v rámci stavby Humanizace a Revitalizace centra města definitivně odsouhlasena všemi orgány města, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí, povolena stavebním úřadem a se na celou stavbu vybírá zhotovitel. Stavba je financována z prostředků ministerstva financí a z rozpočtu města. Město Orlová se ministerstvu financí zavázalo realizovat stavbu v tomto rozsahu a její zastavení by způsobilo, že město Orlová by muselo uhradit ministerstvu financí jimi vynaložené mnohamilionové náklady a revitalizaci centra by muselo financovat z vlastních prostředků.
Všichni občané města se k záměru města vyjadřovali v anketách a měli možnost se vyjádřit i v rámci územního a stavebního řízení.



21.2.2016, 12:14, Petr Kozubek

Mám trvalý pobyt na úřadu města Petřvald a tento je zapsán v mém obč. průkazu. Úřad města Petřvald se však přestěhoval na jinou adresu a proto potřebuji nový občanský průkaz s novou adresou úřadu. Prosím o laskavé sdělení, jaké doklady musím k žádosti o nový OP s novou adresou úřadu přinést a předložit.

Odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu Mgr. Silvie BEDNÁŘOVÁ:
Dobrý den,

k podání žádosti o vydání občanského průkazu z důvodu změny sídla úřadu města Petřvald předkládáte občanský průkaz, bylo by dobré vzít si ještě rodný list nebo řidičský průkaz. Dostavte se v co nejkratším termínu některý úřední den, jelikož u občanů, kteří se v nejbližší době nedostaví, bude v tomto případě zahájeno správní řízení o ukončení platnosti občanského průkazu.



20.2.2016, 13:53, Kateřina Rothová

Dobrý den, již asi týden v ulici Adamusova na páté etapě probíhá pokutovaní chybného parkování. Městská policie Orlová, dává všem automobilům lístečky, že stojí mimo vyhrazené parkoviště, ale když chcete zaparkovat ve večerních hodinách nebo o víkendu, tak nenajdete volné místo ani na velkém parkovišti (ulice k obchodnímu domu Orel) ani u Lidlu a v neposlední řadě ani u Billy. Chtěla bych se Vás tedy zeptat, kde máme své automobily parkovat? Mnoho automobilů stojí zaparkováno i na chodnících ale to Městská policie neřeší, když už, tak ať pokuty rozdají všem dle rozsahu jejich pravomoce a ne jen jedincům. Také se nám nelíbí, že automobily stojí u výjezdu z ulice Dětmarovická na ulici 17. listopadu, kde dle zákona mohou parkovat automobily 5 metrů od přechodu, tam si vesele stojí hned za přechodem, tak, že kolikrát máte problém vyjet aby jste do někoho nenabourali. Když byly volby, tak všichni slibovali, že se bude řešit situace ohledně parkování na páté etapě, bohužel doposud není vidu ani slechu ohledně nových parkovacích míst. Také by, chtělo aby se odbor dopravy vydal obhlídnout všechna parkovací plochy, na spoustě míst chybí značení, čáry na zemi a jsou rozbité nájezdy na parkovací místo. Také je zde spousta ,,betonových hřišť", která slouží akorát tak k povalování sprostě mluvících, chlastajících a kouřících dětí a rovněž neplní úlohu hřiště na hraní, co je využít raději k parkování, kde by vzniklo minimálně 10 míst? Prosím tedy o vaše vyjádření, jak se nadále tato situace bude řešit. Předem děkuji

Dobrý den,

je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
Ing. Tomáš Kuča, starosta města



19.2.2016, 21:02, Hana Volfová

Dobrý den, jen jsem se chtěla zeptat, proč bazén Orlová nemá ani jeden přebalovací pult pro malé děti? Převlékat dítě na studené a mokré zemi je opravdu zážitek. Děkuji Volfová

Odpovídá vedoucí krytého bazénu P. HAVLÁSEK:
Dobrý den, i když krytý bazén není určen pro plavání kojenců (vstup je povolen až od 1 roku dítěte), a tudíž nemá povinnost být vybaven přebalovacími pulty, považujeme Váš dotaz za podnětný a děkujeme za něj. Určitě nákup alespoň jednoho přebalovacího pultu zvážíme tak, abychom převlékání nejmenších návštěvníků bazénu usnadnili.



18.2.2016, 8:12, Michal Krčmář

Dobrý den, prosím o informaci na koho se mám obrátit ohledně kotlíkové dotace a % příspěvku města na výměnu kotle. Žádost již mám podanou a zjistil jsem, že město Orlová také přispívá nějakou částkou. Případně jaká je možnost získat finanční prostředky na výměnu kotle. Půjčka apod. Děkuji za odpověď.

Odpovídá odbor životního prostředí:

Dobrý den,
Zastupitelstvo města Orlové schválilo příspěvek na "kotlíkové dotace" ve výši 10 % způsobilých výdajů, celkově však max. do výše 200.000 Kč na rok 2016. Počet podaných žádostí tuto částku vysoce překračuje. Město Orlová na "kotlíkové dotace" neposkytuje žádnou půjčku.



16.2.2016, 15:53, občan

Dobrý den ,chtěl bych se optat proč nejsou aktualizovány Orlovské noviny na stránkách Orlové . Je zajimavé ,že okolní města to provádějí.

Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Předpokládám, že teď už by to mělo být na webových stránkách v pořádku. Faktem zůstává, že Orlovské noviny jsou občanům k dispozici v den vydání a následných 14 dnů na všech dvaatřiceti distribučních místech ve městě. Do té doby nebudou noviny na webových stránkách zveřejněny.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Nataša Cibulková



15.2.2016, 18:09, Šarlota Nedelkovová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč když rozkliknu článek o tom, že sbor dobrovolných hasičů města Orlová hledá nové mladé členy, zobrazí se mi nějaké datumy a nadpis je: KARVINSKO

Dobrý den,
předpokládám, že jste rozklikávala články v sekci "Psali o nás", která obsahuje články, v nichž se psalo o Orlové. A je pravděpodobné, že zrovna tento vyšel v příloze Deníku Karvinsko. Proto se Vám to takto otevřelo.
Přeji hezký den.
Nataša Cibulková



14.2.2016, 15:10, Ondřej Foniok

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, zda na území Orlové platí stejně jako v Dolní Lutyni nedělní zákaz pouźívání hlučných nástrojů (sekačky, pily, atd...). Pŕedem děkuji za odpověď. S pozdravem Foniok.

Odpovídá vedoucí odboru životního prostředí Ing. Radislav Hájek:

V Orlové podobný zákaz není. Byla připravena obecně závazná vyhláška, kterou zastupitelstvo neschválilo.



13.2.2016, 17:36, Filip

Dobrý den, měl bych dvě otázky. 1)Kdo vymyslel umístit v lesoparku odpočívky a informační cedule bez toho,aby místo hlídala kamera? Doporučil bych vedení města,aby se lesoparkem sem tam prošlo. Umisťovat takovýto mobiliář ve městě jako je Orlové je úplná hloupost.Tabule už leží povalená a zničená na zemi, v odpočívce se schází místní omladina, která tam bez problémů konzumuje alkohol a hulí trávu a to bez povšimnutí místních strážníků. Často chodím po Orlové, ale zatím jsem ještě na žádného strážníka nenarazil, maximálně je potkáme na cestě v autě. 2)K čemu slouží rubrika Dotazy občanů na stránkách města, když už mi několik měsíců nedokázal odpovědět na dva předcházející dotazy?? Děkuji

Odpovídá vedoucí odboru správy majetku města Ing. Milan BILL:
Odpočívka a informační tabule, které se nacházejí v lesoparku byly vybudovány v rámci projektu "Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše i Odry", které vybudoval z dotací Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK). Z důvodu udržitelnosti projektu není město Orlová v současné době vlastníkem odpočívky ani informační tabule.
Do tohoto projektu byla zahrnuta i okolní města a obce jako: Albrechtice, Bohumín, Dolní Lutyně, Orlová a Těrlicko. Zajisté nikdo nepředpokládal, že zanedlouho po instalaci dojte k vandalismu, kdy tato tabule byla poškozena.

Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:
Jedná se o projekt "Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry". Projekt realizoval Svaz měst a obcí okresu Karviná a zapojeno v něm bylo, kromě Orlové, několik obcí v ČR a Polsku. Cykloodpočívka a informační tabule leží na mezinárodní cyklotrase Regitour 56. Cílem projektu bylo zkvalitnit infrastrukturu pro cyklisty na této mezinárodní cyklotrase.