DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


29.3.2016, 7:55, Doffek Jaroslav

Za prve zkopirováné odkazy p.Kuči moc nesvědčí o zájmu lidi v dané oblasti.Dále nejen 5 etapa ,ale i část u benzinky Shel a ul.Vnitřní na tom nejsou dobře a auta namačkána jsou kolikrát odřena manipulaci auta v malém prostoru,kde celou část hlídá jedna kamera která slídí jednou tam a podruhé tam ve výšce 30m kde už za setmění nepozná oč jde..Bude se i tam něco dělat nebo jen psát

Dobrý den, vůbec se tady nejedná o nezájem starosty o problémy dané lokality, ale o fakt, že na stejný dotaz obvykle existuje jedna odpověď, jedno stanovisko.Nelze na stejný dotaz, byť od různých autorů, odpovídat různě, proto vždy stejná odpověď. K problematice části u benzínky a na ulici Vnitřní ověřím fakta a zveřejním.
Děkuji za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem Nataša Cibulková


Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:

Město Orlová má zpracované projektové dokumentace na nová parkovací stání na ul. Masarykova čp. 1016 -1020 a čp. 1005-1015, ul. Ke Studánce čp. 1031-1032, ul. Zátiší čp. 1021-1025 a projektovou dokumentaci rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871-873.
Bez realizace již připravených akcí není zpracování dalších projektových dokumentací na parkovací místa v současné době možné. Stavební povolení mají omezenou platnost. Samozřejmě si město uvědomuje problémy a potřeby parkování na ul. Na Stuchlíkovci. Vzhledem k délkám přípravy a realizace investičních akcí není vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě otázkou nejbližších dvou let.26.3.2016, 19:33, Korbsa

Dobrý den Prosím kdy pŕesně bude zveřejněn program Dne města Orlová a Dne dětí? děkuji. :)

Dobrý den,
program na Dny města a Den dětí se zatím pečlivě připravuje a dolaďuje. Ve chvíli, kdy bude známa jeho definitivní podoba, bude zveřejněn na webových stránkách města a v městských novinách.
S pozdravem
Nataša CIbulková25.3.2016, 18:25, Sylva Šmaterová

Dobrý podvečer,můžete mi vzdělit zda senior taxi je i pro občany ZTP? Zda mne odveze do Ostravy Na Hornickou polikliniku ? Jsem po operaci nadaru ns mozku a pobiram příspěvek na péči. Přechodné bydlim NS Masarykově tř.v Orlové ,trvale v Ostravě Porubě. Nebude problém? Děkuji za zodpovězeni dotazu. Popř.prosím o kontakt.Šmaterová

Dobrý den,
Senior taxi je určeno pro seniory a pro osoby ZTP, takže by neměl být problém. Kdyby se problém přece jen objevil, ozvěte se.
S pozdravem Nataša Cibulková25.3.2016, 14:45, Pavla

Zdravím, chtěla bych se zeptat, proč byly pokáceny všechny stromy a keře naměstě u pošty.

Dobrý den,
počátkem letošního roku jsme veřejnost informovali všemi dostupnými prostředky (městské noviny, webové stránky, Deník, TV Polar i Český rozhlas) o nezbytném kácení stromů v centru města.

Orlová se intenzivně připravuje na rekonstrukci náměstí v rámci projektu Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně. „V rámci projektu bude
provedena kompletní přestavba centra města, výstavba podzemních garáží, výstavba polyfunkčního domu a revitalizace dalších ploch,“ upřesňuje starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Součástí revitalizace centra jsou však i vegetační úpravy. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby bude značný, vyžaduje i kácení stromů a skupin keřových porostů, které jsou v kolizi s budoucí výstavbou. Kácení bylo zahájeno koncem ledna a ukončeno nejpozději v půli března. V současné době se kácelo 41 stromů a 9 keřových porostů. Převážná část stromů má podle odborníků zhoršený zdravotní stav a vykazuje poškození.
Podstatné ale je, že se v projektu počítá s náhradní výsadbou. Celkem by mělo být vysazeno 80 stromů a bezmála 8 tisíc keřů. Vegetační úpravy proběhnou na hlavním náměstí, které bude zdobit 22 stromů a 865 keřů, zbývající stromy a keře budou vysazeny na náměstí před úřadem a kulturním domem a následně i v městském parku.
S pozdravem
Nataša Cibulková25.3.2016, 8:31, Petr Bernatík

Chtěl bych se zeptat, z jakých důvodů nebyla přidělena dotace na sport jednomu z nejstarších spolků na území města. který letos oslaví své 108 výročí založení a V rozhodnutí rady je pouze uvedeno, že dotace nebyla přidělena, zápis sportovní komise nemohu najít. Za sdělení důvodu děkuji.Petr Bernatík, tajemník TJ SLOVAN Orlová

Dobrý den,

usnesením Rady města Orlové č. 900/23 spolku Tělovýchovná jednota Slovan Orlová, IČ: 48005215, nebyla schválená žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z důvodu nesplnění kritérií dotačního programu č. 4/2016 – Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců, bodu 5. Kritéria pro přiznání dotace, písm. a) Základní pravidla, odrážky druhé: „mít aktivní členskou základnu minimálně z 50 % s trvalým bydlištěm ve městě Orlová“, kdy dotčený spolek vykazuje pouze 4 % aktivních členů působící v klubu (1 sportovec).

Po řádném ukončení dotačního programu bude statuárnímu zástupci Tělovýchovná jednota Slovan Orlová zaslána písemná oficiální odpověď včetně odůvodnění nevyhovění žádosti.

V případě jakýchkoli dotazů ke sportovní oblasti ve městě Orlová se neváhejte obrátit na odpovědného pracovníka odboru školství, kultury a sportu Ing. Michala Kozáka – michal.kozak@muor.cz, tel.: 596 581 360.

Ing. Michal Kozák, OŠKS24.3.2016, 8:47, Ivana Tomečková

Dobrý den, ohledně parkování na V.etapě. Mohu vědět proč vysoce nákladový parkovací dům (na něž není dostatek financí) na ulici Dětmarovická - nestačilo by jen zavezení té obrovské doliny a vybudování normálního parkoviště?Nemyslím si totiž, že je parkovací dům vůbec rentabilní co se obsazenosti (vzhledem k poplatkům v něm) i do budoucna týká. Mladé rodiny pokud se sem vůbec nastěhují (utíkají spíš jinam!)budou mít sotva na nájem a provoz auta (pokud si ho pořídí). Prosím o nezkopírovanou odpověď, viz.dotazy níže. Předem děkuji Tomečková

Dobrý den,
o efektivnosti a nákladnosti "zavezení doliny" lze polemizovat. Část pozemků není ve vlastnictví města Orlové a z velké části se jedná o lesní pozemky, kde podobné stavby nejsou možné. Z urbanistického hlediska bohužel parkovací domy budou jedinou možnou alternativou parkování ve městě, protože není možné nekonečné zabírání veřejných prostor parkovacími místy. Proti dalším parkovacím místům protestují nejen ekologové, ale také samotní občané přilehlých domů. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a budoucí koncepce parkování bude pravděpodobně muset počítat nejen s určitým zpoplatněním parkování, budováním parkovacích domů, ale také se zavedením služeb sdílení aut, podpory hromadné dopravy apod. S narůstajícím počtem aut musí tento problém řešit všechna města.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic19.3.2016, 21:02, Daniel Kučera

Děkuji za zodpovězený dotaz ohledně revitalizace staré části Orlová..Není to však pro mě uspokojivá odpověd..Vím že nic nelze dělat ze dne na den,,ale nedovedu pochopit,když byly vypracovány plány a soutěž adresně na tuto část města,,nedávno se uváděla ve sdělovacích prostředcich revitalizace parku která by měla začít na jaře tohoto roku,,mluví se o tom už tolik let a stále se nic neděje..Je pro mě nepochopitelné,proč to lze v jiných oblastech a obcích,ale zrovna Orlová,která je zasažena ted nejvíc,tak na tu peníze nezbudou..Již zminovaná Stonava a Bohumín byly na tom obdobně a finance se prostě našly.Vlakotramvaj,revitalizace,zalidnění,zpětné vybudování,ztraceného centra,toto vše už mělo být dávno v pohybu.Nevěřím tomu ,že to nelze..To by to nesmělo jít vubec nikde,,ale jak je vidět,jinde to prostě jde..Ikdyž pomalu ,,ale jde...

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:

V rámci rozpočtu je prioritou zabezpečení chodu města, poskytování základních služeb a údržba majetku města. Na významné investice a strategické projekty již nezbývají dostatečné finanční prostředky, z čehož vyplývá, že bez dotační podpory není město Orlová schopno realizovat velké strategické projekty.
V rámci realizace revitalizace lesoparku město neobdrželo podporu ze Státního fondu životního prostředí a je nuceno hledat jiné finanční zdroje. Tato skutečnost posunula termín realizace projektu.
Ministerstvo financí v současné době dotuje rekonstrukci náměstí a je pochopitelné, že do dokončení této stavby není financování dalších projektů v Orlové pro ministerstvo prioritou.
V posledních letech se v rámci města investovaly nemalé finanční prostředky, které jsou vidět na každém kroku.
Vámi preferované projekty jako je vlakotramvaj, revitalizace lesoparku nebo zpětné vybudování ztraceného centra nemusí být prioritou pro ostatní občany, které trápí např. parkování, koupaliště, vybavení škol nebo veřejného osvětlení.
Město Orlová bude připravovat nový strategický plán, který by měl reagovat právě na podněty veřejnosti.17.3.2016, 20:05, Waltrys

Dobrý den,říká se,že MěNV nemněl peníze na parkování u cukrárny a vzniklá petice pochází z MěNV kde jsou inicijatoři teto petice.Kolik podpisu je z V.etapy.Je tato petice veřejně dostupná.Kolik podpisu je MěNV ?

Dobrý den,
požádala jsem právní odbor o informaci ohledně petice proti vybudování parkovacího objektu na V. etapě a o kontrolu počtu podpisů ze strany města. Informaci zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Lenka Richterová z právního odboru:
S ohledem na skutečnost, že se předmětná petice nachází již v archívu MěÚ Orlová, bude tento dotaz zodpovězen v pozdějším termínu. Děkujeme za pochopení.17.3.2016, 12:00, Katka

dobrý den. měla bych jen dotaz..je třeba odevzdat starý pas,nebo se nemusí?pokud platnost skončila už dávno,platí se něco?děkuji za info.

Dobrý den,
ano, starý pas se odevzdává.
S pozdravem Nataša Cibulková15.3.2016, 18:17, Lukáš Prukl

Dobrý večer, jako student Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice, se na Vás obracím v rámci cvičení z předmětu Technologie a řízení dopravy-MHD s žádostí o následující informace o MHD Orlová. V rámci analýzy výkonů v MHD mezi zadanými městy sleduji následující: 1. Velikost dotace na MHD Orlová od města (v Kč) + o jaký rok se jedná 2. Počet ujetých kilometrů vozidly MHD Orlová + o jaký rok se jedná Byl bych Vám velmi vděčný za poskytnutí těchto informací. S pozdravem a přáním příjemného dne Lukáš Prukl

Dobrý večer,
Váš "dotaz" jsem předala vedoucímu odboru dopravy Ing. Radimu Kleinovi. V nejbližších dnech by se Vám měl pracovníci odboru dopravy ozvat na Váš e-mail.
S pozdravem
Nataša Cibulková15.3.2016, 8:47, petra

Dobrý den, dne 4.3.2016 jsem upozorňovala, že nesvítí veřejné osvětlení u MŠ Okružní, na parkovišti Okružní a na zastávce na Masarykově třídě. K dnešnímu dni je opraveno pouze osvětlení u MŠ na Okružní. Dle informací mělo dojít k nápravě co nejdříve. 11 dní je co nejdříve? Děkuji za odpověď, pakliže nějaká bude. Petra

Dobrý den,
děkuji, Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku města. Jeho stanovisko zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková14.3.2016, 19:33, Petra

Dobrý večer,čtu tady dotazy spoluobčanů V.etapy ohledně parkování.Všichni se ptají,kde mají zaparkovat své vozidlo a žádné odpovědi jsem se nedočetla tak se taky ptám kde zaparkovat???Když dojedu v noci domů,já osobně jako žena mám strach jít od kauflandu sama pěšky,aby mně někdo nepřepadnul..V minulosti byly vyčleněny peníze na parkovací dům,kde jsou teď ty peníze?? Když nelze financovat parkovací dům na ulici Dětmarovická. V parkování by taky pomohlo nakraslení vodorovných značek na parkovišti u atomu,které už nejsou vidět.Děkuji za informaci a radu.

Dobrý den,
o vyjádření k Vašemu dotazu jsem požádala odbor dopravy a odbor rozvoje a investic. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:
Město Orlová nikdy nemělo vyčleněno finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu. V minulosti se již několikrát hledal vhodný investor, ale nikdy nedošlo ke konečné dohodě. V budoucnosti by vhodným investorem mohla být např. bytová družstva, která jsou majoritním vlastníkem bytového fondu v této lokalitě nebo by si např. občané mohli založit nové družstvo za účelem výstavby parkovacího domu. Město Orlová je připraveno spolupracovat se všemi potenciálními investory.14.3.2016, 7:30, Mian Cibula

Dobrý den. Je mi divné že takové "manévry" ohledně parkování nevidím v jiné části Orlové ale jen na 5. etapě. A proč příslušníci MP nepřistupují stejným metrem ke všem co porušují dopravní předpisy? Pozoruji práci MP a přijde mi podivné že botičku dostanou jen někteří řidiči a jiní provinilci si vesele dál parkují.... Nebo opět zavládla doba kdy jsme si všichni rovni, ale někteří rovnější? A co auta taxi co mají své vyhrazené místa na kterých neparkují,ale blokují jiné parkovací plochy, s tím taky MP nic nedělá....

Dobrý den,
o vyjádření k Vašem dotazu jsem požádala městskou policii. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá velitel městské policie Mgr. Bc. Roman GALIA:
V současné době byla zaměřena zvýšená pozornost na parkování na V. etapě, s hasiči jsme se dohodli, že budeme dále pokračovat i na dalších etapách, což momentálně činíme. Není v možnostech městské policie vyřešit denně kompletní statickou dopravu v Orlové. Momentálně se zaměřujeme na průjezdnost IZS, což je priorita. Snažíme se mít stejný metr na všechny, zejména dle zásady jednotnosti správního řízení s přihlédnutím k materiálnímu znaku přestupku.12.3.2016, 16:19, Jaroslav Doffek

Dobrý den, co se týče parkování tak neni to jen 5 etapa ale i kolem ulice Vnitřní u benzinky Shel.Večer nebo nedejbože v sobotu-neděli.Přitom by se dalo ,ale bohužel na zeleném travníku za barakem vnitřní -732-735,nebo místo travníku na parkovišti před Shel-kou.Bohužel zeleň bude muset ustoupit.Stavět poschoďové garaže nemá smysl,kdo to bude platit?ještě až se pozavírají šachty a lidé budou bez peněz.Takže i zde čekáme na zvětšení par.míst.Otázka je bude se stím něco dělat?

Dobrý den,
o vyjádření k Vašemu dotazu jsem požádala odbor dopravy, odbor rozvoje a investic a odbor správy majetku města. Stanoviska zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:
Město Orlová má zpracované projektové dokumentace na nová parkovací stání na ul. Masarykova čp. 1016 -1020 a čp. 1005-1015, ul. Ke Studánce čp. 1031-1032, ul. Zátiší čp. 1021-1025 a projektovou dokumentaci rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871-873.
Bez realizace již připravených akcí není zpracování dalších projektových dokumentací na parkovací místa v současné době možné. Stavební povolení mají omezenou platnost. Samozřejmě si město uvědomuje problémy a potřeby parkování na ul. Na Stuchlíkovci. V dané lokalitě lze po důkladném prověření uvažovat o rozšíření parkovacích míst i na vámi vyjmenovaných místech. Vzhledem k délkám přípravy a realizace investičních akcí není vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě otázkou nejbližších dvou let.12.3.2016, 12:59, tereza

Dobrý den, mám dotaz na parkování V. etapy. Je pravdou že IZS má velké potíže s průjezdnosti v této lokalitě. Dále bych Vás upozornila že městská policie si vykládá zákon o provozu na pozemní komunikací každý jednotlivě sám posvém. Pokud-li mám pokutovat řidiče dle vyhlášky tak se netýká jen s průjezdností, ale "obytná zóna" tudíž každé vozidlo, které parkuje mimo parkoviště. Tímto městská policie dává botičky a pokuty jen některým vozidlům a druhé přehlíží? V tom případě bud to všichni nebo nikdo? Dále není Vám pane Starosto trochu trapně, když jsem si četla tento blok tak vidím jak odpovídáte? Lidi si Vás zvolily a Vy jim nejste schopen každému zvlášť odpovědět, pouze odpovídáte tak jak to máte napsáno a jen to doslova a do písmene kopírujete. Jen doufám, že si lidi uvědomují koho to vlastně na radnici mají?

Dobrý den,
k Vaší první části dotazu jsem požádala o vyjádření městskou policii. Co se týče opakovaných odpovědí, tak tady je vysvětlení prosté. Jedná se o totožné dotazy různých autorů. Lidé se ptají na stejné téma a vyjádření starosty je tedy logické jednotné. Nemůže starosta odpovídat na stejné dotazy různých autorů jinak. Proto opakovaná odpověď.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá velitel městské policie Mgr. Bc. Roman GALIA:
V současné době byla zaměřena zvýšená pozornost na parkování na V. etapě, s hasiči jsme se dohodli, že budeme dále pokračovat i na dalších etapách, což momentálně činíme. Není v možnostech městské policie vyřešit denně kompletní statickou dopravu v Orlové. Momentálně se zaměřujeme na průjezdnost IZS, což je priorita. Snažíme se mít stejný metr na všechny, zejména dle zásady jednotnosti správního řízení s přihlédnutím k materiálnímu znaku přestupku.