DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


10.2.2017, 9:49, J.Kostelník

Zdravím.Ještě k Webkameře. Tvrdíte,že je kamera mimo provoz z důvodu,že byli velké mrazy. To je blbost.V provozu byla i po velkých mrazech.Kamera se určitě vypla,aby lidi neměli přehled,co se děje na staveništi. J.Kostelník

Dobrý den,
webkamera "odešla" někdy kolem 9. ledna letošního roku, tedy po silných mrazech na počátku letošního roku. S náměstím to skutečně nemá nic společného. Chcete-li se podívat, co se na staveništi děje, přijďte na městský úřad, z oken všechno uvidíte. Stejně tak videoreportáže i fotoreportáže přinášíme na městském facebooku a od tohoto týdne vložíme i na webové stránky. Samozřejmě, že můžete mít jiný názor.
Přeji hezký a pohodový den.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.2.2017, 12:53, Renata Řehová

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se zasloužil o nainstalování betonových obrubníků v zatáčce na ulici 17.listopadu v Orlové, naproti restaurace Máj. Byla to pro chodce velmi nebezpečné místo a případy, kdy auta díky nepřiměřené rychlosti vyletěla ze silnice a skončila na chodníku nebo ve zdi domu nebyla ojedinělá.Vím o tom své,protože v těch místech bydlím. Zábrany působí i jako psychická bariera pro bezohledné řidiče a nutí je v těchto místech zpomalit a zatáčkou projíždět přiměřenou rychlostí. Jediným,kterým se toto opatření asi nelíbí,jsou pravidelní návštěvníci restaurace Máj, kteří vracejíc se večer v podroušeném stavu domů z hospody, nemohou devastovat dopravní značky za barierou. Chápu,že to naštve. Renata Řehová

Dobrý den,
betonové obrubníky byly nainstalovány na přání obyvatel tamní lokality. A cílem bylo zajistit bezpečnost chodců.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.2.2017, 7:00, Renáta Grossová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se ještě vydávájí tašky na třìděný odpad ? Děkuji hezký den

Dobrý den,
ano tašky na tříděný odpad ještě vydáváme.
Ovšem pokud se jedná o byt, který je ve vlastnictví RESIDOMO s.r.o. (bývalé RPG Byty), tak bohužel do těchto bytů tašky nevydáváme.

Ing. Nitschová Denisa
odpadové hospodářství
odbor správy majetku a hospodářské správy8.2.2017, 20:19, Katka

Dobrý den, Chci se zeptat,co se provádí s restaurací Atom.Je to rekonstrukce nebo se to ruší úplně.Byla by to škoda. Děkuji za odpověď.

Stavební úpravy stávajících objektů je možno provádět podle současného stavebního zákona bez povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a to v případě, že se nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění se způsob užívání stavby. Vlastník restaurace Atom u stavebního úřadu nepodal žádný podnět, takže zřejmě jsou tyto úpravy v uvedeném rozsahu.

Ing. Hana Juřicová
OVŽP8.2.2017, 18:17, Filip

Dobrý den, dozvěděl jsem se, že město již nepočítá s realizací projektu Revitalizace údolí Zimovůdky. Chtěl bych se zeptat, zdali je to pravda a proč se tak stalo, když proběhla soutěž o nejlepší řešení na kterém se rovněž podíleli i švýcarští partneři a projekt byl hotov? Druhý dotaz se týká revitalizace staré Orlové, kdy rovněž bylo soutěženo, tentokráte o Cenu Petra Parléře. Bude se vítězný projekt realizovat, nebo také skončí v koši?? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,
Váš dotaz je v tuto chvíli u odboru výstavby a životního prostředí. Ve chvíli, kdy obdržím jejich vyjádření, zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Vyjádření odboru výstavby:

Vaše informace nejsou správné. Řádná projektová dokumentace revitalizace nebyla dosud zpracována; švýcarští studenti zpracovávali jen jakési ideové řešení, které mělo být podkladem pro budoucí projekční zpracování. "Projekt" Revitalizace údolí Zimovůdky, ve smyslu ideového záměru, je v současné době ve fázi ověřování, zda je možné získat potřebné pozemky v této lokalitě do vlastnictví města. Většina pozemků není ve vlastnictví města Orlová a není možné realizovat projekt na pozemcích cizího vlastníka.

Co se týče staré Orlové, na výsledky Soutěže O cenu Petra Parléře se navazuje pořízením regulačního plánu, jehož zadání schválilo zastupitelstvo v roce 2016. Zakázka na zpracování návrhu regulačního plánu byla svěřena vítězi urbanisticko - architektonické soutěže, tj. ateliéru Architekti Headhand, ing. arch. Miroslavu Šajtarovi a jeho kolektivu. V současné době proběhla vstupní jednání s projektanty. Na zpracování regulačního plánu se aktivně pracuje. O výsledné podobě regulačního plánu bude po jeho dokončení a projednání (i s veřejností) rozhodovat Zastupitelstvo města.


Ing. Hana Juřicová
OVŽP8.2.2017, 11:06, Vita Bedřich

V souvislost s "Ptačí chřipkou" nařizujete: Všem chovatelům drůbeže v ochranném pásmu... Proč současně není přiložená mapka s vyznačením ochranného pásma? Byla by jednodušší orientace pro každého, koho by se pásmo týkalo. Pásmo určitě zasahuje i do oklních obcí. Děkuji za odpověď. Vita

Dobrý den,
s tou mapkou je to složité, z Krajské veterinární správy jsme dostali mapku, kterou jsem vložila na městský web a na facebook. Pro pracovní účely jsme si vytvořili vlastní mapu, jenže ji nelze zmenšit. Pakliže ji zmenšíme, stává se nečitelná. Možná, že pro orientaci Vám pomůže vymezení ochranného pásma v katastru nemovitostí. Je to již dva dny zveřejněné na úřední desce MěÚ Orlová i na webových stránkách.

Ochranným pásmem bylo stanoveno následující katastrální území:
Dětmarovice (625965), Dolní Lutyně (629731) – severní hranici katastrálního území tvoří ul. Stará cesta a ul. Neradská a železniční trať Dolní Lutyně - Dětmarovice, Doubrava u Orlové (631167) – jihovýchodní hranici katastrálního území tvoří vodní tok Mlýnka, Horní Lutyně (712531), Orlová (712361) – jižní hranici katastrálního území tvoří odbočka z ul. 17. listopadu k rybníku Stará Cihelna, ul. Bezručova, ul. Doktora Miroslava Tyrše a ul. Obroky, Poruba u Orlové (712493) – jižní hranice katastrálního území vede od rybníku Kout po železniční trať, potokem Struska, ul. Sezská a ul. Rajčula po ul. Obroky, Rychvald (744441) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. Bohumínská a jižní hranici katastrálního území tvoří ul. Orlovská.
Všechny chovatele drůbeže a ptactva by měly v těchto dnech navštívit sčítací týmy složené z úředníků, hasičů nebo městské policie. Věříme, že jim občané vyjdou vstříc a společně s úředníky vyplní sčítací listy, je to i v jejich zájmu.
Pokud budete cokoliv potřebovat, ozvěte se.
S pozdravem
Nataša Cibulková7.2.2017, 14:40, Karel Šípek

Muj dotaz taky nebyl zveřejněn takže si mohu myslet že se zveřejní jen dotazy obecného charakteru ale kritické nikoli

Dobrý den,
snažíme se odpovídat na všechny dotazy. Prosím, můžete ho poslat ještě jednou? Nic tady pod Vaším jménem nemám. Děkuji za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková7.2.2017, 13:07, Milan Šeliga

Dobrý den, 4. ledna jsem posílal dotaz ohledně přístupu k poště, nicméně nikde není a odpověď jsem nedostal (zato se objevil pod mým jméněm jiný dotaz ohledně bezdomovců, věřím, že se jedná jen o shodu jmen). Takže znovu. Proč není vyřešen přístup k poště provizorními schody z chodníku u přechodu pro chodce, ale je nutno obcházet celou budovu pošty a úřadu? Od autobusových zastávek tam a zpět to dělá cca půl kilometru, což zejména pro starší lidi není zrovna jednoduché. Prostoru pro zřízení provizorního schodiště je tam dostatek. A samozřejmě by se zjednodušil i přístup do spořitelny a do úřadu dveřmi od pošty. Když uvážím, jak dlouho trvala příprava přestavby náměstí, tak se divím, že to nebylo zahrnuto do plánu zajištění přístupu k uvedeným institucím. Nebo je to zodpovědným osobám jedno? S pozdravem Milan Šeliga

Dobrý den,
odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:

Stavba Humanizace a revitalizace centra bude probíhat také ve vámi navrhovaném místě vybudování provizorního přístupu do České pošty. Tato část bude oplocena v další etapě realizace a bude docházet i k dalším omezením, jako je posunutí zastávky apod. Město Orlová musí především zajistit bezpečný pohyb občanů v blízkosti staveniště.7.2.2017, 12:29, Ing.Milena Filipková

Dobrý den, prosím, odpovězte mě, proč nebyl zveřejněn můj dotaz ze dne 9.1.2017 a ze dne 3.2.2017. Děkuji a přeji hezký den. Ing.Milena Filipková

Dobrý den,
ve 30 denní lhůtě Vám bude zodpovězeno. Vaše dotazy jsem předala odboru k vyjádření.6.2.2017, 14:34, Petr Ondráčka

Dobrý den,můžete upřesnit místo ptačí chřipky.

Dobrý den,
ohnisko ptačí chřipky v Orlové bylo objeveno v lokalitě Olmovce.

V Orlové bylo identifikováno druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Veterináři tady o víkendu spolu s hasiči utratili 25 slepic, 27 hus a 3 housery. „V sobotu ráno došlo u místního chovatele k úhynu slepic. Odebrali jsme vzorky a večer bylo avízováno ohnisko v obci. V neděli dopoledne byly slepice utraceny, zpacifikovány byly i husy a ohnisko bylo zlikvidováno,“ popisuje ředitel EPI odboru MVDr. Pavel Paciorek z Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje.

Dnes bylo v okolí ohniska vymezeno ochranné i dozorové pásmo a orlovští úředníci zajistí do týdne evidenci drůbeže. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka. Veterináři během víkendu potvrdili v Česku celkem pět nových ohnisek ptačí chřipky.
"Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež nebyla ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to muselo chytat všechno v areálu hospodářství," doplnil Kaděrka.
Po jednání s úřady bylo v pondělí ráno v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků.
„V rámci mimořádného veterinárního opatření začneme od zítřka provádět soupis všech chovatelů drůbeže. Týmy úředníků vyrazí do terénu, zazvoní na zvonky domkařů a budou se dotazovat, kolik drůbeže a ptactva chovají, a zda jejich chov přichází do styku s volně žijícími ptáky. Kromě toho umístíme do sběrných dvorů na území města označené nádoby, a to pro případ, že lidé najdou na ulici uhynulé volně žijící ptáky. V takovémto případě je vhodné zavolat linku 112. Věřím, že lidé budou vstřícní - a všechna tato opatření pochopí, “ uvedl starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Vzhledem k tomu, že zmíněné ohnisko ptačí chřipky bylo v lokalitě Na Olmovci, tak soupisy drůbeže budou probíhat v pásmu do tří kilometrů od této části města. „Určitě bychom uvítali, kdyby lidé byli všímaví a ihned každý úhyn drůbeže, i v jiné části města, hlásili,“ podotkl starosta města. Jak už starosta uvedl, město je povinno zřídit odpadové nádoby pro vedlejší živočišný produkt druhé kategorie. „Ty nádoby budou volně přístupné a budou občanům k dispozici ve sběrných dvorech. Pokud lidé najdou na ulici uhynulé ptáčky, mohou je nabrat do sáčku a dopravit do této speciální nádoby. I když, jak říkají veterináři, je vhodnější zavolat linku 112, kdy přijedou hasiči a uhynulého ptáka odvezou,“ doplnil starosta.6.2.2017, 13:58, Jozef Rigo

Dobrý den. Mám dotaz ohledně ptači chřípce.Můžete prosím Vás nám občanům zdělit misto lokalizace nákazi ptači chřipce? Děkuji za odpověd.

V Orlové bylo identifikováno druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Veterináři tady o víkendu spolu s hasiči utratili 25 slepic, 27 hus a 3 housery. „V sobotu ráno došlo u místního chovatele k úhynu slepic. Odebrali jsme vzorky a večer bylo avízováno ohnisko v obci. V neděli dopoledne byly slepice utraceny, zpacifikovány byly i husy a ohnisko bylo zlikvidováno,“ popisuje ředitel EPI odboru MVDr. Pavel Paciorek z Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje.

Dnes bylo v okolí ohniska vymezeno ochranné i dozorové pásmo a orlovští úředníci zajistí do týdne evidenci drůbeže. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka. Veterináři během víkendu potvrdili v Česku celkem pět nových ohnisek ptačí chřipky.
"Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež nebyla ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to muselo chytat všechno v areálu hospodářství," doplnil Kaděrka.
Po jednání s úřady bylo v pondělí ráno v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků.
„V rámci mimořádného veterinárního opatření začneme od zítřka provádět soupis všech chovatelů drůbeže. Týmy úředníků vyrazí do terénu, zazvoní na zvonky domkařů a budou se dotazovat, kolik drůbeže a ptactva chovají, a zda jejich chov přichází do styku s volně žijícími ptáky. Kromě toho umístíme do sběrných dvorů na území města označené nádoby, a to pro případ, že lidé najdou na ulici uhynulé volně žijící ptáky. V takovémto případě je vhodné zavolat linku 112. Věřím, že lidé budou vstřícní - a všechna tato opatření pochopí, “ uvedl starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Vzhledem k tomu, že zmíněné ohnisko ptačí chřipky bylo v lokalitě Na Olmovci, tak soupisy drůbeže budou probíhat v pásmu do tří kilometrů od této části města. „Určitě bychom uvítali, kdyby lidé byli všímaví a ihned každý úhyn drůbeže, i v jiné části města, hlásili,“ podotkl starosta města. Jak už starosta uvedl, město je povinno zřídit odpadové nádoby pro vedlejší živočišný produkt druhé kategorie. „Ty nádoby budou volně přístupné a budou občanům k dispozici ve sběrných dvorech. Pokud lidé najdou na ulici uhynulé ptáčky, mohou je nabrat do sáčku a dopravit do této speciální nádoby. I když, jak říkají veterináři, je vhodnější zavolat linku 112, kdy přijedou hasiči a uhynulého ptáka odvezou,“ doplnil starosta.6.2.2017, 10:59, J.Kostelník

Zdravím.Můžete mi říct,proč nejdou záběry z online kamery? Děkuji.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby. Pokud chcete sledovat průběh stavby, tak jej budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a na facebookovém profilu města Orlové.
S pozdravem
Nataša Cibulková5.2.2017, 21:01, Mirek

Dobrý den, chci se zeptat, proč je už druhým rokem odstaven na ulici Ke studánce proti školnímu hřišti starší osobní automobil Honda Civic tmavě zelené barvy na vypuštěných pneumatikách s evidenční značkou pardubického kraje. Dle nejen mého názoru mohl být v minulosti odcizen a na této ulici odstaven. Doufám, že se již tímto bude někdo kompetentní zaobírat. S pozdravem Mirek

Dobrý den,
Váš dotaz jsem bezprostředně předala odboru dopravy k prošetření.
S pozdravem
Nataša Cibulková5.2.2017, 19:08, Lukáš

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně parkování. Konkrétně na ulici U kapličky potažmo Polní. Vím, že parkování je problém v celé Orlové. Před cca třemi měsíci začala mětská policie pokutovat parkování mimo vyznačené místa. S tím naprosti souhlasím. Tímto ale došlo ještě více k úbytku míst. Po 18hod nelze zaparkovat. Parkoval jsem kolikrát u městského úřadu, ale teď, když se předělává náměstí, tak zase místa ubyly. Je to ubíjející hledat každý den místo na parkování. U městké policie na ulici Polní je veliký plac, na kterém by bylo možné udělat parkoviště pro více než 30 aut. Je to nevyužité místo a tráva tam určitě nikomu nepomůže. Navrhoval bych udělat parkoviště tam. Je to situace, která je třeba řešit!! Je to neúnosné. I ovyduší to nepřispívá, když lidé jezdí sem a tam a hledají denodenně místo na zaparkování. Prosím o sdělení zda a co budete pro tento problém něco dělat. Děkuji.

Vážený občane,
odbor správy majetku a hospodářské správy Vám sděluje, že budováním nových parkovacích míst se zabývá odbor rozvoje a investic. Plochou před budovou Městské policie zřejmě myslíte pozemek s par. č. 3742/23 v k. ú. Horní Lutyně. Tento pozemek není ve vlastnictví města Orlová, z tohoto důvodu zde není možné budovat nová parkovací místa.
Ing. Kristina Dvoroková4.2.2017, 18:24, walach

proč nefunguje on line kamera řeči že byla stará si nechte pro sebe,takže chci datum kdy bude funkčí tento měsíc a nezapomente že se blíží volby.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby. Pokud chcete sledovat průběh stavby nového centra města, tak jej budeme průběžně zveřejňovat na městském webu a na facebookovém profilu města Orlové.
S pozdravem
Nataša Cibulková