DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


23.1.2017, 10:28, Blanka Rupčíková

Dobrý den, Dnes máte na infoboxu ovzduší velmi dobré/je 23.1.2017, 10,20 hod / !!! Stanice měření kvality ovzduší je u nás v Orlové zrušena !?!?!? Nejblížšíí je v Rychvaldě. Tam je velmi špatná. Je to matení občanů! Můžete mi to vysvětlit? A proč byla zrušení tato stanice v Orlové. Kde často hlavně zimě je překročena přípustná hranice dýchatelnosti.

Zde je oficiální vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí20.1.2017, 9:42, Martin Klosko

Dobry den, Prosim o odpoved na nasledujici dva dotazy: Proc Orlova prestala monitorovat kvalitu ovzdusi, resp.zverejnovat tyto udaje na webu Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu? Proc nemuze on-line kamera monitorovat staveniste, je snad obava mesta jako investora, ze obcane budou mit kontrolu nad tim jak je zachazeno s verejnymi financemi? S pranim uspesneho dne Martin Klosko

Dobrý den,
co se týče kvality ovzduší, tak tady je vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:
Otazníky kolem měřicí stanice – AMS Orlová

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.
Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí


A k Vašemu druhému dotazu - v průběhu silných mrazů došlo k poruše webkamery. Bohužel, vzhledem ke svému stáří je neopravitelná. S novou webkamerou město počítalo v souvislosti s dokončením nového náměstí. V každém případě, mohou občané vývoj stavby kontrolovat. Stavební práce se monitorují průběžně a každý týden zveřejňujeme na webových stránkách fotografie a na facebooku města i videa. V případě, že občané chtějí stavbu kontrolovat osobně, není problém, mohou přijít na úřad. Na podobné dotazy jsme tady již několikrát reagovali.
Přeji hezký a pohodový den.19.1.2017, 10:47, Zbigniew Ondrusz

Proč je přerušen přenos z online kamery. Děkuji za odpove ěd.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby.
S pozdravem
Nataša Cibulková13.1.2017, 8:43, N. Šlachtová

Dobrý den, chci se zeptat jak to chodí s vítáním občánků. V prosinci se mi narodila dcera a moc bych stála o to, aby byla řádně přivítána. Děkuji za odpověď. Šlachtová

Dobrý den,
psala jsem Vám už dříve na e-mail, ale pro jistotu ještě odpovím tady - vítání občánků probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě. Přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č.: 596 581 448, e-mail: jirina.lizalova@muor.cz.
K narození miminka gratuluji.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.1.2017, 8:39, Pavel Kraina

Dobrý den. Můžete mi odepsat proč jste odstranili můj dotaz ohledně nepořádku ve smuteční síní?Byla mi slíbena odpověď v prvním týdnu letošního roku,ale nikde nic.......Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
2. ledna jsem na Vaši mailovou adresu odeslala stanovisko odboru správy majetku města a hospodářské správy, před chvílí jsem Vám odpověď znovu na Váš e-mail přeposlala.
Pro jistotu zveřejňuji i níže:

STANOVISKO OSMHS:

Dobrý den,

prohlídka objektu smuteční obřadní síně a okolí byla provedena odborem správy majetku a hospodářské správy během druhého týdne měsíce prosince (13.12.2016) bez zásadní výtky vůči provozovateli Hřbitovní správy Orlová, následně byla provedena také dne 2.1.2017 po Vaší stížnosti. Se zástupcem provozovatele panem Doffkem bylo dohodnuto vyčištění závěsu zakrývající dveře a znovu provedení běžného úklidu. Zmiňované topné panely byly realizovány během rekonstrukce objektu v souladu s projektem a jsou využívány k temperování prostoru smuteční obřadní síně. K ostatním provozním záležitostem jsme požádali správce a jednatele Hřbitovní správy Orlová, pana Jaroslava Doffka:

„Citovaný den, t.j. 27.12.2016 jsme realizovali dva obřady a to v 11.00 a 13:00 hodin v Obřadní síni v Orlové.
Oba pohřby byly provedeny s veškerou pietou a úctou k zesnulým. V případě připomínek k průběhu a kvalitě pohřbů jsou pro mou firmu partneři ti, kteří pohřeb vyřizovali a také ho zaplatili. Smuteční hosté mohou mít samozřejmě připomínky, tyto však mají především přenášet na provozovatele Smuteční obřadní síně, to je na vedení firmy Hřbitovní správa Orlová.

Při realizaci obřadů se paní obřadnice vždy zeptá, zda můžeme začít s obřadem. Upozorní na vypnutí telefonů a uvede pozůstalé do Smuteční obřadní síně. Při tom samozřejmě musí otevřít dveře do obřadní síně. Často se stává, že si pozůstalí přejí začít obřad i dříve. Proto těmto žádostem musíme vyhovět. Je věcí ostatních hostů, že občas přicházejí i půl hodiny po začátku obřadu. Podotýkám, že žádný z mých zaměstnanců nenahání ani nevyhání pozůstalé tak, jak to uvádí pisatel, vždy počkáme, až se lidé rozejdou. Dveře z obřadní síně otevíráme vždy až po provedené kondolenci, kdy obřad končí.
Topení slouží pouze k temperování, před i v průběhu obřadu jsou tepelné panely v zimním období vždy v provozu.

Věřím, že někoho může dráždit červená barva na závěsech, které zakrývají boční dveře. Jiný pisatel může poukázat na to, že se mu líbí barva modrá, oranžová nebo růžová.
Šlápoty od bot do výšky 1,5 m jsou nereálné, struktura mramorové podlahy se jeví jako špína, s tím ovšem nikdo nic nenadělá.

Závěrem:
Celou připomínku považuji za snahu pošpinit dobré jméno mojí firmy a mých zaměstnanců. Bylo by dobré si uvědomit, že se jedná o profesi velmi náročnou jak fyzicky, ale hlavně psychicky.“ konec citace.

Odpovídá: Bc.Patrik Günther
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová7.1.2017, 17:28, Milan Šeliga

Co město Orlová v těchto mrazivých dnech zajistilo pro lidí bez přístřeší,kde je ve městě n.př. ohřívárna ,kde by mohli strávit noc, zda je vydávaná alespoň teplá polévka nebo čaj a co o vánocích bylo pro ně organizováno. Děkuji za stručnou a konkrétní odpověď. Šeliga

Dobrý den,
podle informací z odboru sociálního a zdravotního by všichni orlovští lidé bez přístřeší měli mít v současných mrazech střechu nad hlavou. Přesněji, všichni ti, kteří o to mají zájem. Většina z nich je ubytována v náhradním sociálním bydlení na ulici Klášterní ve staré Orlové, kde je ještě stále volná kapacita. Volné kapacity jsou i v dalších orlovských ubytovnách, takže není důvod, aby tito lidé trávili noc na ulici. Bohužel, stále se ještě najdou lidé, kteří ubytování v těchto zařízeních odmítají, protože tam přece jen musí dodržovat nějaká pravidla, a upřednostňují ubytování v maringotce nebo v nějaké boudě s vlastním vytápěním. Případná přístřeší bezdomovců na ulici kontroluje městská policie a všechny tyto lidi směruje na ubytovny, kde - jak již bylo uvedeno - jsou volná místa.
S pozdravem
Nataša Cibulková, tisková mluvčí3.1.2017, 17:54, Václav

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město v letošním roce opět bude vydávat kalendáře s fotografiemi Orlové a informacemi o svozu odpadu a městských akcích. Děkuji.

Dobrý den,
i v letošním roce město vydalo limitovanou edici takovýchto kalendářů. Jsou k dispozici na MIC při městské knihovně a na Informacích Městského úřadu v Orlové na ulici Osvobození.
S pozdravem
Nataša Cibulková1.1.2017, 22:46, John Wick

Jak to,že byl ohnostroj a až v 17,00 odpoledne.?Prý kvůli dětem.Proč by mě měli zajímat cizí parchanti?At jim udělalí soukromý ohnostroj fotři!!!Kdyby jste to vy mentální retardi nevěděli,tak Nový rok začíná 24,00 hod.-00,01 hod a to chci ohnostroj a ne kvůli parchantům ho posonout!!!To přišlo z Prahy?Prý ano.No,tak si vytáhněte vaše blbé hlavy z pražské řitě a dělejte něco proobyvatele Orlové!!!!!!!!!Třeba takové náměstí před poštou,mělo být již 10-12 let hotové.A tak zase, máte aspon baráky.

Dobrý den,
děkujeme za Váš názor. Ohňostroj na Nový rok odpoledne byl skutečně na přání občanů, kteří léta argumentovali, že jejich děti si ho po silvestrovské půlnoci neužijí, a že je nechtějí o půlnoci vodit na náměstí, kde jsou lidé opilí a bouchají petardy. Ohňostroj odpoledne 1. ledna není nic zvláštního, v mnoha městech je to běžná praxe řadu let.
Co se týče náměstí, tak ve všech médiích jsme léta informovali, jak je to s náměstím. Město na náměstí získalo dotaci z Meziresortní komise, jenže ve chvíli, kdy se začaly vyřizovat všechny dokumenty, přišli ekologové s tím, že na náměstí žijí veverky. Všechno se posunulo. Pak došlo ke změně ve vedení ministerstva a všechny projekty se posuzovaly. Konečně následovalo výběrové řízení a teď už víme, že se stavět začne. Váš názor Vám samozřejmě nikdo nebere.
S pozdravem
Nataša Cibulková31.12.2016, 11:47, Jan

Dobrý den, chci se zeptat zda město pronajímá nebo prodává pozemky, které lze využít jako zahradu. Nebo jestli město vlastní některou z zahradnických kolonií v Orlové a kde případně jsou tyto kolonie situovány. Děkuji za odpověď. S pozdravem Vomáčka

Město Orlová nevlastní žádnou zahrádkářskou kolonii. Rovněž nemá vytipované pozemky určené k prodeji či pronájmu k využití jako zahrada. Prodeje a pronájmy pozemků jsou řešeny individuálně na základě žádosti občanů o konkrétní pozemek.
Ing. Milan Bill, OSMMHS29.12.2016, 12:35, Radim

Dobrý den. Proběhne v roce 2017 vyhlášení nejlepších sportovců města Orlová? Pokud ano tak v jakém termínu a najdu někde podklady k možné nominaci. Děkuji.

Dobrý den,

oceňování nejlepších individuálních sportovců a sportovních kolektivů za rok 2016 je aktuálně v přípravné fázi. Výzva k zasílání návrhu na udělení ocenění města Orlová bude zveřejněna již v polovině měsíce ledna 2017, a to na webových stránkách města a Orlovských novinách. Zmíněná výzva bude obsahovat příslušné formuláře k podávání návrhů včetně upřesnění termínu slavnostního předávání ocenění.

Ing. Michal Kozák, OMFŠK22.12.2016, 16:57, anna figelova

Dobrý večer proč se netopí v Ostravě-Porubě, Skautská 426?

Dobrý den, proč netopí v Ostravě-Porubě, tak to Vám určitě tady v Orlové neřekneme. Musíte se obrátit na správce Vašeho objektu.
S pozdravem
Nataša Cibulková21.12.2016, 10:12, Marek Danel

Dobrý den. Kde můžu nahlásit přemnožení potkanů u našeho domu Masaryková 842, Orlová? Nevidím žádná opatření proti přemnožení potkanů, spíš naopak u Hypernovy a okolo Moravy jsou vidět potkani za bílého dne.

Dobrý den,
Váš podnět jsem předala odboru správy majetku města a hospodářské správy. O dalších krocích budeme informovat.
S pozdravem
Nataša Cibulková17.12.2016, 12:48, Jan

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě podání požadavku na vybudování nájezdů na schody na městském prostranství. V domě sice máme nájezdy na schody, ale jakmile vyjdeme z domu, před sebou máme další schody, které jsou bez nájezdů. Žel objet se to dá pouze po trávníků. V období sucha se to ještě dá, pokud člověk je vnímavý tak i bez psích dárečku, ale jakmile zaprší nebo v zimě jak taje sníh, tak to není příjemné se s kočárkem brodit v bahně. Bylo by potřeba vybudovat nějaké nájezdy nebo něco podobného, jen nevím ke komu bychom se měli obrátit s žádostí. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé o jaké schody se jedná. V tuto chvíli Vám můžu doporučit mě kontaktovat přímo na můj e-mail radim.venglar@muor.cz, popř. mě navštívit přímo v kanceláři č. 315 na ul. Osvobození 796.13.12.2016, 9:23, Růžanská

P.Valová je nemocná? Chybí vydání 2.čísel Orlovských novin!

Dobrý den,
Orlovské noviny zveřejňujeme na webové stránky poté, co je ukončen prodej daného čísla a je staženo z prodejní sítě.
S pozdravem
Nataša Cibulková6.12.2016, 19:22, Zdenka Kornasová

Dobrý den,5.12. v 10 hod se u nás ohlásil muž s oznámením, že je s městského úřadu a potřebuje od nás fakturu za elektriku. Tvrdil, že pověření úřadu nemá a ani jiným dokladem se nechtěl prokázat. Vyhrožoval, že budeme platit velkou pokutu a odjel. Zajímalo by mě, zda městský úřad potřebuje fakturu nebo se jednalo o nějakého podvodníka. Děkuji Z. Kornasová

Dobrý den,
děkuji za informaci. V žádném případě se nejednalo o zaměstnance městského úřadu. Městský úřad nemá důvod se jakkoliv zajímat o fakturu za elektřinu a co především, každý pracovník úřadu se musí prokázat dokladem. S největší pravděpodobností se jednalo o podomního prodejce elektrické energie anebo o podvodníka. V podobných situacích ihned volejte městskou policii. Na území města je podomní prodej zakázán vyhláškou.
S pozdravem
Nataša Cibulková