DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


31.10.2023, 18:39, Kiedroňová

Dobrý den. Nevím kde přesně se obrátit k nabídnutí, vánočního stromu ven na náměstí. Můžeme nabídnout vánoční strom, smrk za pokácení. Zda by byl zájem? Okres Karviná, Havířov. Děkuji, s pozdravem, Kiedroňová

Vážená paní Kiedroňová,
velmi si vážíme Vaší nabídky darování vánočního stromu městu Orlová. Ale pro tento rok již Vánoční strom pro naše město máme zajištěn. Pokud Vámi nabízený strom nepotřebujete odstranit ihned, tak bychom Vaši nabídku zvážili pro příští rok.
S pozdravem
OSMHS31.10.2023, 13:40, Anna

Dobrý den, měla bych dotaz týkající vánočního osvětlení města, které je vždy instalováno na Masarykově třídě, cestou na Zátiší, apod. Nemá město v úmyslu takto krásně k navození vánoční atmosféry osvětlit i ulici Osvobození vedoucí směrem dolů k parkovišti u lesoparku? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vánoční výzdoba města Orlová bude koncentrována na hlavních tazích přes město a na veřejná prostranství s velkým pohybem osob. Ulice Osvobození je v prostoru mezi úřadem a domem kultury již dostatečně nazdobena. Není přípustné aby na bočních ulicích, slepých ulicích a komunikacích s malou obslužností vznikaly nesourodé sekce výzdoby nenapojené na hlavní trasy sloužící malému počtu obyvatel. Vánoční výzdoba města Orlová bude rozmístěna tak, aby se jí mohlo těšit čím největší množství občanů cestujících přes veřejná prostranství.
S pozdravem
OSMHS28.10.2023, 22:31, Alena

Dobrý den, ráda bych se zeptala, je v plánu města zřídit a provozovat městské muzeum, nebo alespoň nějakou výstavní síň věnovanou historii města? Jakožto studentce (oboru jehož zaměřením je péče o historicko-kulturní dědictví) je mi velmi líto, že tak velké město jako je Orlová nemá své vlastní muzeum. Obdobně velká i daleko menší města mají svá muzea, či alespoň výstavní síně (například podobně velký Krnov nebo menší Bruntál). Počátkem 20. století byla Orlová střediskem kultury a vzdělanosti v našem blízkém regionu; bylo zde několik středních škol, gymnázia a působila zde i Slezská muzejní společnost. Ještě v nedávné době byla v Orlové alespoň pobočka Muzea Těšínska. Myslím, že naše město by si své městské muzeum zasloužilo. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
bohužel uzavřením poboček Muzea Těšínska přišla Orlová o své muzeum a není ve finančních možnostech města vybudovat a provozovat muzeum vlastní. Náhradou by tak alespoň částečně mohla být "Výstavní síť v Orlové", jejíž umístění je plánováno v budově Radnice v Orlové-Městě. Cílem tohoto projektu je vytvořit ve městě Orlová místo, které přiblíží bohatou a pestrou historii města. Vzhledem ke skutečnosti, že tato výstavní síň by byla součástí kompletní rekonstrukce objektu, na výsledek si budeme muset ještě nějaký ten rok počkat.
S pozdravem
ORI27.10.2023, 17:16, David Petřkovský

Dobrý den mám na Vás prosbu mohli bys na Masarykove 849 obnovit žluté značeni kde se nemá parkovat např. U popelnic nebo před chodnikem u vchodu č.849. Děkuji Petřkovský

Dobrý den,
obnova žlutého vodorovného dopravního značení na Masarykově třídě poblíž č.p. 849 je zařazena do plánu, obnovy VDZ značení budou probíhat na jaře ve vhodném technologickém období.
S pozdravem
OSMHS26.10.2023, 7:08, Sylvie

Dobrý den, prosím o vyjádření, z jakého důvodu byla instalována dopravní značka zákaz zastavení na ulici 17. listopadu u křižovatky na ul. Dětmarovickou. Pro obyvatelé 5. etapy, kde je možnost parkování kritická, tam byla možnost zaparkovat vozidla (min. 5 vozidel). Vozidla stála u krajnice, neohrožovala bezpečnost silničního provozu. Děkuji

Dobrý den,
dopravní značení bylo umístěno z důvodu zjištění lámaní krajnic a nevhodné diagnostiky komunikace, doporučeno omezení zatíženosti.
S pozdravem
OD25.10.2023, 16:44, Andrea

Dobrý den, v loňském roce (konkr. 15.6.2022) jsem se zde dotazovala, zda je plánovaná oprava komunikace před domy na ul. Ke Studánce 1034-1036 (před garážemi), Orlová-Lutyně, příp. v jakém časovém horizontu s ohledem na její dlouhodobě dezolátní a žalostný stav. Zodpovězeno mi bylo následovně: Dobrý den, správu a údržbu pozemních komunikací a chodníků na území města Orlová má na starosti odbor správy majetku a hospodářské správy, konkrétně Mgr. Libor Telařík. Aktuální technický stav předmětné komunikace je nám znám. Její opravu v nejbližší době neplánujeme vzhledem k velmi omezeným finančním možnostem města Orlová a raketovému nárůstu cen asfaltu, stavebních materiálů a stavebních prací. V harmonogramu oprav na letošní rok a nejbližší roky máme sestaven dlouhý seznam komunikací, které vyžadují akutní opravu a budeme je postupně opravovat tak, jak to aktuální finanční situace města dovolí. Váš požadavek budeme registrovat, ale nechceme Vám slibovat něco, co nemůžeme reálně splnit. Děkujeme za pochopení. S pozdravem OSMHS Po uplynulém roce a několika měsících jsem dne 19.9.2023 prostřednictvím e-mailové korespondence oslovila přímo pana Mgr. Telaříka, jehož odpověď jsem dosud, bohužel, neobdržela. Táži se proto opětovně zde, kdy bude oprava této komunikace zařazena do harmonogramu oprav. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
oprava komunikace bude zařazena do návrhu plánu oprav na rok 2024. Akce obsažené v tomto seznamu schvaluje Rada města Orlová. Pokud bude tato oprava schválena, je předpoklad že k opravě skutečně dojde v roce 2024.
S pozdravem
OSMHS23.10.2023, 17:00, Ladislav Kugler

Můžete mi laskavě sdělit kdo vymyslel ty změny v odvozu komunálního odpadu a plastů na čtrnáctidenní od RD. Budou se odvážet přeplněné nádoby komunálního odpadu a skoro prázdné nádoby plastů. A ještě jeden dotaz. Budou se rozvážet modré nádoby na papír. Děkuji za odpověď. Ladislav Kugler

Dobrý den,
ke snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu ze zástavby rodinných domů v Orlové se přistoupilo z legislativního důvodu, kdy se musí snižovat množství směsného komunálního odpadu, které se ukládá na skládku. Ze záznamů čipovacího systému, který vede SMO, m.a.s., vyplývá, že většina nádob na odpad se vyváží poloprázdná. Jen pro příklad město Havířov přistoupilo v letošním roce ke zvýšení poplatku za odpad, aby se vyhnuli snížení frekvence svozu, město Bohumín zavedlo k rodinným domům 60 litrové nebo 80 litrové nádoby na odpad a občané platí podle svozu, město Orlová disponuje nádobami o objemu 240 litrů se svozem jednou týdně. Se snížením svozu směsného komunálního odpadu dojde k navýšení svozu plastů, pokud nebudete mít nádobu na plast plnou, samozřejmě ji k vývozu přistavovat nemusíte.
Co se nádob na papír týče, občanům, kteří si o nádobu zažádali do dnešního dne, tak se budou rozvážet do konce roku 2023.
S pozdravem
OSMHS20.10.2023, 15:25, Emil Vyhlas

Dobrý den, proč se neuklízí okraje chodníků a silnic,které jsou plné prachu.listí a trávy s pozdravem Emil Vyhlas

Dobrý den,
na Váš stejný dotaz ze dne 10.10.2023 jsme již odpovídali:
Čištění komunikací a chodníků v našem městě je prováděno celoročně. Pokud se stane, že toto čištění z důvodu umístění komunikace nestačí (pod stromy, v místech, kde se drží vlhkost a náletové rostliny se ujmou a rozrostou), posíláme na dočištění pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří se mimo úklid věnují také okopům chodníků a komunikací - toto se děje na základě harmonogramu a poté také na základě nahlášení občanů telefonicky či e-mailem, kdy je třeba upřesnit místo, o které se občanům jedná a tato lokalita je v nejbližším termínu zkontrolována, popř. dočištěna. Prosím o upřesnění lokality, o kterou se Vám jedná.
S pozdravem
OSMHS19.10.2023, 19:54, Petr

Dobry den,bude letos Orlovsky kalendar na rok 2024 a kde a kdy bude k dispozici?Dekuji s pozdravem Petr.

Dobrý den,
město Orlová připravuje stolní kalendář pro rok 2024, který bude během měsíce prosince k dispozici na distribučních místech ON.
S pozdravem
KS18.10.2023, 16:50, Elena

Dobrý den, chtěla bych znát termín dokončení opravy vozovky na ulici Polní. Nemohu vyjet s autem z garáže , kvůli vyfrézované hloubky vozovky. Po příjezdu z práce, už byla vozovka vyfrézována ale zkusila jsem zaparkovat a poškodila si u toho výfuk vozidla. Podotýkám,že auto má vyšší podvozek. Auto potrebuji každý den. To jsem se už smířila s tím, že mám na vjezdových vratech opřenou značku "práce na silnici". Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4. 12. 2023. Reálně se nyní budou realizovat obruby a následná pokládka asfaltu se předpokládá nejdříve v půlce listopadu.
Řešení dotčeného sjezdu bylo předáno přednostně zhotoviteli, který přislíbil okolo 26.10. řešení daného problému. Dále byl zhotovitel upozorněn na přesuny přechodného dopravního značení. Nicméně z důvodu probíhajícího občasného výtržnictví není v silách zhotovitele udržet dopravní značení se stávajícím umístěním. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
S pozdravem
ORI18.10.2023, 14:43, Ervin Suk

Zdravím. Dne 31.8. jsem psal o problému s parkováním invalidních osob na ulici Mládí 724, u zdravotního střediska, kde ordinuje celkem 7 lékařů. Na ulici je jedno parkoviště pro invalid. občany u bytových domů, ale nikoliv u zdravotního střediska, nebo u Domova seniorů Pohoda. Slíbili jste prošetření v září. Je již výsledek? Děkuji.

Dobrý den,
dne 26.09.2023 proběhlo místní šetření za účasti Policie ČR, dopravní inspektorát a zástupce odboru správy majetku a hospodářské správy, na místě bylo dohodnuto vytvoření dvou vyhrazených stání pro osoby se zdravotním postižením před zdravotním střediskem na ul. Mládí. Realizaci vyhrazených stání má v kompetenci odbor správy majetku a hospodářské správy. Realizace bude řešena co v nejkratším termínu.
S pozdravem
OD17.10.2023, 19:51, Zuzana

Zdravím, dívám se dívám a můj dotaz, ohledně značky stále nikde. No co já si počkám a snad se dočkám.

Dobrý den,
tato značka byla zřejmě omylem špatně umístěna. Přemístěna bude nejpozději 24.10.2023, a to k pískovišti u domu na ul. F.S. Tůmy 1234.
S pozdravem
OSMHS16.10.2023, 16:26, Samuel S.

Dobrý den, je chtěl bych se dotázat zdali se budou parkovací místa v Orlové zpoplatňovat. Když rozhlédnu po sídlišti a vidím, že najeden byt připadají i tři dopravní prostředky s tím, že pouze jedno vozidlo se pohne párkrát za měsíc ostatní stojí. Asi by bylo vhodné zpoplatnit parkovací místa pro druhé a třetí vozidlo včetně motorek. Sice to není řešení nedostatku parkovacích míst, ale některé majitele garáží donutí využívat pro nepoužívané vozidlo, místo zabíraní nedostatkového parkovacího místa. Případně zdali jste neuvažovali přiřazení některých parkovišť nebo jejich jen části pro určité domy. Minimálně pro rodiny s malými dětmi, by bylo vhodné některé místa rezervovat. Případně začít pokutovat majitele vozidel zabírajících více než jedno parkovací místo. Příkladu a fotografii bych mohl přiložit desítky. Chtěl bych Vás požádat o nějaké dlouhodobé řešení.

Dobrý den,
v současné době probíhá zpracování Návrhu managementu parkování ve městě Orlová, který navazuje na Koncepci statické dopravy z roku 2019. Následně, koncem letošního roku, příp. začátkem roku příštího bude projednán v orgánech města. Jeho závěry a doporučení, týkající se organizace parkování v sídlištní části Orlové – Lutyně budou postupně zaváděny do praxe. Zatím nebudeme předjímat, k jakým opatřením by mohlo být přistoupeno.
S pozdravem
OD16.10.2023, 11:58, dendys

Dobrý den,chtěla bych vás požádat o vyčištění betonového koryta,vedoucího přes trávník, mezi ul.Topolová a stadionem.Blíží se podzim,plísknice,sníh a déšť a a celé koryto je opět zarostlé travou,bahnem a listím.A pokud by to šlo,tak i žlábky kolem chodníku,z přední strany byt.bloku 701-706 ul.Topolová.Děkuji za kladné vyřízení

Dobrý den,
děkujeme za podnět, vyčištění žlabu přes louku je v plánu, zadané práce jsou pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby plněny postupně. Žlábky okolo domu 701 a 706 bychom vyčistili při jednom.
S pozdravem
OSMHS12.10.2023, 1:14, Daniel

Dobrý den, chtěl sem se zeptat zda se dne 11.10 2023 mezi 6:30 až 14:30 sekala tráva v ulici ke studance? U parkoviště restaurace Studánka děkuji

Dobrý den,
na tomto místě se v daném datu nesekalo ani neprováděly žádné práce na zeleni.
S pozdravem
OSMHS