DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


17.10.2017, 11:22, Věra Dvořáková

Prosím o sdělení, zda město Orlová mi vyřídí Výpis z rejstříků trestů a jak dlouho to bude trvat. Je to podmínka nástupu do zaměstnání. Za odpověď Vám děkuji. Dvořáková Věra

Dobrý den, výpis z rejstříků trestů Vám vyřídí na počkání na Czechpointu paní Bc. Jana Bukovská, tel.č. 596 581 473.17.10.2017, 10:44, Eva Polkova

Dobrý den, prosím o informaci, do jakého volebního okrsku (1-30) patří ul. K Lesu? https://volby.tmapy.cz/ - nelze dohledat. Děkuji. S pozdravem, E.P.

Dobrý den, ul. K lesu patří do volebního okrsku č.2.16.10.2017, 19:01, Lenka Obrusníková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde, případně jak, je možné zažádat o výměnu popelnice u RD a jak získat popelnici na bio odpad. Děkuji Obrusníková Lenka

Dobrý den,
o nádobu na biologický odpad si můžete zažádat telefonicky na tel. č. 596 581 329 nebo na e-mailu: denisa.nitschova@muor.cz, nebo můžete kontaktovat přímo SMO m.a.s. na tel. č. 596 585 542, či na e-mailové adrese piechaczkova@smo-orlova.cz.
Ing. Nitschová, OSMHS15.10.2017, 22:15, V.Grossmannová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy bude prováděna kontrola osvětlení na zimní sezonu.Například na cestě k hotelu SIEM (Ne na hlavní cestě,ale kolem lesíku nesvítí 3 lampy.)další čtvrtá hned vedle u domu Na Stuchlíkovci 698. Takže večer je tam docela tma.Děkuji Grossmannová.

Kontrola osvětlení se provádí namátkově. Vždy se provádí po silném větru, kdy narůstá počet poruch. Dalším zdrojem informací o nefunkčním osvětlení jsou upozornění občanů. Vámi nahlášené poruchy budou opraveny v souladu se smlouvou do tří dnů.
Ing. Lukáš Valový, OSMHS15.10.2017, 15:41, Pavlíková Věra

Před chvílí jsem psala dotaz k volebn.místnosti pro volby do Sněmovy 2017-po novém prostudování vaši informace zde- jsem zjistila,že jsme se doma přehlídli,za to se moc omlouvám. Máme volební místnost stejnou,jako minule a to v ZŠ Ke Studánce.Akorát-nemáme tedy ten lístek,který vždy v obálkách byl-kde byl přímo označen volební okrsek...jeho číslo a místo!Přeji hezký den a za týden už budeme chytřejší...kdo vyhraje! P.

Informování voličů
V souladu s § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 15 dnů přede dnem voleb zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb ve městě Orlová. Jelikož je na území města Orlová zřízeno 30 volebních okrsků, je v oznámení uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a oznámení je zveřejněno na území každého z nich. Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy všech volebních místností.

Oznámení je dále zveřejněno na:
- úřední desce a elektronické úřední desce
- webových stránkách města v sekci VOLBY
- na výlepových plochách zpravidla na pilonech a zastávkách
- v některých obytných domech ve vlastnictví bytového družstva Orlovan, Bytového družstva Orlová a města Orlová
- ve dnech voleb ve všech volebních okrscích
Informace je možno získat na Městském úřadu Orlová na evidenci obyvatel a na informacích.

Dle výkladu k financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, který vychází z ustanovení Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, a dále pak ze stanovisek Ministerstva financí k dotazům odboru financí KÚ MSK, nelze hradit výdaje spojené s označováním obálek, v nichž se doručují hlasovací lístky voličům. Dle Ministerstva financí toto nevyplývá z volebních zákonů, a tudíž se jedná o neuznatelný výdaj.

Jaromíra Brožová, Kancelář tajemníka15.10.2017, 10:08, Vaňkát

Navštívil mě kolega, který se v dubnu 2017 přistěhoval do Orlové, ptal se mě kam chodíme na volby, že v obálce žádnou informaci nenašel, prohlédli jsme i moji obálku a opravdu tato informace zde chybí. Bylo zvykem, že v obálce byl vždy list s udáním adresy volebního místa a čísla okrsku, zajímá mne proto proč se od těchto informací odpustilo, nebo nemáte zájem aby všichni mohli odvolit, myslím že takových občanů bude více.

Informování voličů
V souladu s § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 15 dnů přede dnem voleb zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb ve městě Orlová. Jelikož je na území města Orlová zřízeno 30 volebních okrsků, je v oznámení uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a oznámení je zveřejněno na území každého z nich. Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy všech volebních místností.

Oznámení je dále zveřejněno na:
- úřední desce a elektronické úřední desce
- webových stránkách města v sekci VOLBY
- na výlepových plochách zpravidla na pilonech a zastávkách
- v některých obytných domech ve vlastnictví bytového družstva Orlovan, Bytového družstva Orlová a města Orlová
- ve dnech voleb ve všech volebních okrscích
Informace je možno získat na Městském úřadu Orlová na evidenci obyvatel a na informacích.

Dle výkladu k financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, který vychází z ustanovení Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, a dále pak ze stanovisek Ministerstva financí k dotazům odboru financí KÚ MSK, nelze hradit výdaje spojené s označováním obálek, v nichž se doručují hlasovací lístky voličům. Dle Ministerstva financí toto nevyplývá z volebních zákonů, a tudíž se jedná o neuznatelný výdaj.

Jaromíra Brožová, Kancelář tajemníka14.10.2017, 12:48, Stanislav Kratochvíl

Plánuje město s vybudováním parkovacích míst na ulici Ke Studánce? A kdy se budou opravovat chodníky v této lokalitě? Je to ostuda po čem se v Orlové chodí. Hlavně, že se vybudovali chodníky sběračům kovů aby se jim dobře jezdilo do sběrny v Orlové-Porubě.

Na ulici Ke Studánce č.p. 1031 – 1032 byla vybudována nová parkovací místa počátkem letošního roku. V současné době nemá město Orlová v této lokalitě připraven další projekt na vybudování parkovacích míst. Parkoviště chybí po celém městě a město Orlová je buduje dle finančních a urbanistických možností pokud možno rovnoměrně.
Ing. M. Szotkowská, odbor rozvoje a investic14.10.2017, 7:58, Martin

Dobrý den chci se zeptat jak a kdy se bude řešit situace s parkováním na ulici Osvobození. Jsem pracující u OKD a veškeré autobusy jsou zrušeny, proto musím dojíždět do práce vlastním autem a po směně není kde zaparkovat a do finále je na autě bota. Bydlím na této ulici od června a nikdy nebyl problém s parkováním na určitých místech ale od tohoto měsíce dostáváme všihni botičky i na místech kde jsme dřive parkovat mohli a to bez postihu, tak nevím jestli je to šikana od policie proti pracujícím, protože to nechápeme proč jsme parkovat mohli a teď už nemůžeme. Děkuji Saran

Dobrý den, bohužel problém s parkováním se zhoršil realizací hned několika investičních akcí v centru města. Samozřejmě obnovením parkoviště před úřadem, vybudováním nových parkovacích míst pod náměstím a následným dobudováním parkovacích míst před domy 871 a 873 se situace podstatně zlepší. Město Orlová postupně řeší parkování v celém městě. Bohužel možnosti jsou již značně omezené.
Ing. M.Szotkowská, odbor rozvoje a investic

Jednáme na základě podnětů občanů.
Mgr. R.Galia, velitel Městské policie Orlová13.10.2017, 21:37, Nicola Kaszová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude další vitani občanku? Nebo jak je možné se zaregistrovat na další? Děkuji moc za odpověď s pozdravem Kaszová Nicola

Dobrý den, další vítání občánků by mělo být v druhé polovině listopadu. Chcete-li se přihlásit, napište na adresu: jirina.lizalova@muor.cz, případně zavolejte na tel.č.: 596 581 448. Tam se dozvíte přesné termíny a bližší informace.
S pozdravem
Nataša Cibulková13.10.2017, 10:26, Fritzlová Ilona

Kam zavolat ohledně voleb pro nechodící občany, aby k nim mohli přijít s urnou. Konkrétně se jedná o Kidoňová Marie, bytem Polní 960, zvonek č.26. Děkuji za odpověď. Fritzlová Ilona

Dobrý den, zavolejte paní Pěntkové na evidenci obyvatel tel.č. 596 581 239. Můžete si domluvit konkrétní hodinu, kdy paní volební komise navštíví s přenosnou urnou.12.10.2017, 20:48, Petr Szypka

Poplatky za psy Dobrý den. K čemu slouží nově naistalované prázdné schránky na sáčky pro úklid psích exkrementů? To skutečně v hlavách úředníků MÚ, nemůžou vznikat rozumější návrhy, než na podobné "pitomosti" ? Vy si skutečně myslíte, že lidé, kteří psí exrementy po svých psech neuklízí, že si tyo sáčky, (které tam většinou nejsou) vezmou a uklidí? Proč radši nezlevníte poplatky za psy, tak aby si ti poctiví "sběrači " mohli sáčky koupit, nebo vyzvednout na MÚ? Píšete, že provozování těchto nefukčních stojanů stojanů bude město stát cca 50 000,- Kč ročně.Kolik vybere město ročně od majitelů psů z celé Orlové peněz? Za co vlastně platím 3 500,- Kč za dva psy o něž se starám? Snad přispívám na odměny městských policistů, za to, že když zrovna nespí u monitorů, že tam náhodou něco objeví? Chápu, že ne všichni obyvatelé Orlové jsou fandy slušných chovatelů psů, ale já také zrovna nemusím opilce, narkomany, výtržníky, atd... K čemu slouží "spanilé" jízdy vozidel MP po hlavních komunikacích města Orlové? Proč tito nechodí pěšky po problémémových částech města? Děkuji za "vyčerpávající odpověď". Petr Szypka

Poplatek ze psů je součástí rozpočtu města, ze kterého se mimo jiné financuje provoz a údržba psího útulku, údržba louky pro psy, čistota města.
Schránky na sáčky na psí exkrementy byly ve městě instalovány na základě žádosti občanů. Sáčky na psí exkrementy si také můžete vyzvednout na MěÚ Orlová, v kanc.č.323 nebo č.321.
Ing. Jaroslava Buchtová, OSMHS11.10.2017, 14:10, Lukáš

Dobrý den, můžu se prosím zeptat z čeho přesně jsou nové chodníky v lesoparku, popř. která firma je zhotovila, moc děkuji s pozdravem jurčo.

Dlažba DITON, firma KR Ostrava.
Ing. Szotkowská, odbor rozvoje a investic11.10.2017, 13:23, Lukáš

Dobrý den, na koho se mohu obrátit v případě zájmu o pronájem parkovacího místa? Děkuji

Dobrý den, obraťe se na paní Bc. Věru Góreckou – odbor dopravy, tel.č. 596 581 626.11.10.2017, 12:40, Jaroslav Doffek

chtěl bych se zeptat,kolik Rómu se přistěhovalo do Orlové za rok 2017..totiž je jich nebyvalé hodně,děkuji

Statistiku o pohybu romských spoluobčanů evidence obyvatel nevede - město k tomu nemá kompetence.
Kateřina Štebelová, evidence obyvatel11.10.2017, 9:15, Klimovič Pavel Ing.

Proč při úpravách cest v Lesoparku neni prováděno dílčí dokončení a přejmutí některých úseků. Např. úsek od Lidlu do Lesoparku má dláždění hotové už 4 měsíce, ale kolem je hrozný nepořádek (nedosypané boky kolem chodníku, poházené odpadky po"stavbařích", nezapískovaný povrch chodníku...atd). Mám dojem, že stavební dozor z města ( ORI), se tam nekoná, jinak doporučuji používat v investiční činnosti "selský rozum".V Lesoparku se pracovní morálka firmy AWT shoduje s úrovní MěÚ a podle toho to tam vypadá- další vizitka "úrovně města".

Stavební práce na komunikacích v lesoparku stále pokračují a jedná se o staveniště. Město chodníky nepřevzalo právě z důvodu nedokončení stavebních prací včetně terénních úprav a pořádku. Technický dozor investora se samozřejmě koná, a pokud máte zájem si prohlédnout příslušnou dokumentaci, rádi Vám ji v souladu se zákonem o veřejném přístupu k informacím předložíme. Bohužel pracovní morálka firmy nesouvisí s výkonem technického dozoru. Město Orlová využívá všech legislativních možností a sankčních ujednání stanovených uzavřenou smlouvou o dílo. Zde bych si Vás dovolila opravit, protože rekonstrukci chodníků realizuje společnost KR Ostrava, nikoli společnost AWT Rekultivace.

Ing. M. Szotkowská, odbor rozvoje a investic