DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


8.2.2016, 12:20, simona doležalova

dobry den potřebuji vyřešit situaci komunalni odpady v městě orlova lutyně jestli mužete byt tak laskavy ozvat se mi na telefony čislo nebo na emaily děkuji pozdravem doležalova

Dobrý den,
pokud potřebujete řešit záležitosti ohledně komunálního odpadu, pak volejte na tel.č.: 596 581 323, případně pište na e-mail: jana.fojtova@muor.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková8.2.2016, 8:09, Zdeněk Brevčinský

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda byla městem vydaná obecně závazná vyhláška dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pokud ano, na koho se v této věci mohu obrátit. Děkuji. Zdeněk Brevčinský

Dobrý den

Obecně závazná vyhláška města Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byla schválena na včerejším zastupitelstvu města. Účinná bude ale až 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce úřadu.

Na koho se máte obrátit, je těžší říct, záleží totiž v jaké konkrétní věci. Vyhlášku připravoval odbor životního prostředí, její dodržování kontroluje policie, případné její porušení bude řešit oddělení přestupků. Máte-li další dotazy, volejte nejlépe na tel. 596 581 723 - Olšarová.5.2.2016, 6:25, Eva

Dobrý den, vzhledem k čím dál častějším návštěvám policistů v ulici Ke Studánce z důvodu chybného parkování by mě zajímalo zda-li se město chystá tuto situaci nějak řešit nebo bude jen rýžovat na pokutách. Většina aut, které dostaly botičku nijak nepřekáželi jiným vozům nebo chodcům. Kde tedy mají parkovat? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
o vyjádření jsem požádala odbor dopravy. Stanovisko zveřejním.
Děkuji za pochopení
Nataša Cibulková1.2.2016, 10:34, David Malysz

Dobrý den, prosím o sdělení bližších informací k procesu vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu v obci Petřvald, zejm. zda se vynětí týká celého pozemku nebo jen zastavěné plochy domu, příp. zpevněných ploch apod., jakým způsobem se o toto žádá a jaké finanční náklady si to vyžaduje. Dále, zda o toto mohu žádat již ve fázi, kdy mám v ruce kupní smlouvu a již probíhá proces vkladu na KÚ Karviná. Děkuji, příjemný den Malysz

Odpovídá Ing. Renata Olšarová z odboru životního prostředí:

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se odnímají plochy zastavěné a zpevněné. Žádat je možno ve fázi zpracovaného projektu stavby - bez ohledu na vlastnictví pozemku: pokud žadatel ještě není vlastník, přiloží vyjádření vlastníka. Souhlas k odnětí půdy se vydává v rámci koordinovaného závazného stanoviska pro konkrétní stavbu (tiskopis žádosti přikládám) nebo samostatně rozhodnutím (záleží na navazujícím stavebním řízení).
Výše odvodů se určuje převážně podle bonity půdy, výpočet je jedním z podkladů žádosti.
Když zavoláte a uvedete parcelu a druh stavby, mohu Vám odpovědět konkrétněji - tel.: 596 581 723.27.1.2016, 20:51, Aleš Mourek

Dobrý den, chci se zeptat ohledně "kotlíkové dotace". Na seznamu spolufinancujících obcí jsem vyčetl,že máte k dispozici prostředky na dotace ohledně kotlíkové dotace. Kde můžu zažádat o dotaci z Vaší strany na realizaci vytápění a jak by vypadal příspěvěk ? Děkuji za odpověď Aleš Mourek

Dobrý den,

Obec Orlová se zavazuje poskytnout částku ve výši 10 % způsobilých výdajů, celkově však maximálně do výše 200 000 Kč na rok 2016.
Žádosti o „kotlíkové dotace“ jsou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února do 29. dubna 2016.
Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle a veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz.

Ing. Lucie Komínková, odbor životního prostředí26.1.2016, 11:08, Monika Latová

Dobrý den, prosím o aktuální a funkční emailový kontakt na krytý bazén v Orlové. Ani jeden z uvedených na webových stránkách (bazénu a města Orlové) nefunguje. Děkuji, Latová.

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Kontaktovala jsem SMO, m.a.s. a e-mailová adresa by už měla být v pořádku. Správně je: bazen@smo-orlova.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková23.1.2016, 11:01, Ing. Zdeněk Fismol

Jsem senior - 70 let - platí v Orlové nějaká sleva na místní autobusovou dopravu, je k tomu třeba nějaký dokla a jaký, platí sleva i pro meziměstské linky?!? Na stránkách Orlové se mi takovou informaci nepodařilo najít. Jsem s pozdravem a děkuji za odpověď. Fismol

Odpovídá Miroslava Cygonková z odboru dopravy:

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám sděluji:
Jako 70-letý si můžete vyřídit čipovou kartu pro bezplatnou přepravu. Je nutno navštívit přepravní kancelář v Orlové, cena karty je 180,-Kč a v případě, že bydlíte na území Orlové či Doubravy by Vás karta stála 50,-Kč. Další postup:
Výňatek z Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová:

d) Výdej čipových karet na bezplatnou přepravu

2. U nákupu čipové karty pro občany starší 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Karta je vzájemně uznávána v MHD Havířov a MHD Karviná. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou přepravu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit.

Tato karta platí na linkách MHD Orlová 501-505 a na těchto příměstských linkách:
870534 Karviná-Orlová a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Doubrava, Špluchov
- Karviná, Jánská;
870551 Orlová-Petřvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Petřvald,Březiny;
870553 Orlová-Rychvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Rychvald,zámek,
870558 Orlová-Petřvald-Bohumín a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN –Petřvald,Březiny.
Plné znění Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová je k dispozici na stránkách:
http://www.3csad.cz/mhd-orlova/tarifni-podminky/20.1.2016, 12:20, Alena

Dobrý den. Syn bydlí již 15let v zahraničí. Má trvalé bydliště na Okružní 905. Tento byt mu byl odebrán v roce 2013 družstvem, jelikož tam měl nájemníky, kteří neplatili. Je povinen platit odpady, když na adrese od 2013 bydlí jiní lidé a syn nemá přístup do tohoto bytu? Je sice občanem Orlové, ale nenbydlí v Orlové. Je, prosím nějaké řešení a pokud ano, kde se mám a na koho obrátit. Děkuji a přejí hezký den.

Dobrý den,
i když Váš syn již v Orlové nebydlí a žije v zahraničí, je povinen platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), neboť zde má stále trvalé bydliště. Tento poplatek hradí každá fyzická osoba, která má ve městě Orlová trvalý pobyt (§ 10b odst. 1 písm. a) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Váš syn však může být dle Obecně závazné vyhlášky města Orlová (dále jen „OZV“) č. 3/2012, v platném znění (od 3.3.2016 dle nové OZV č. 1/2016), od poplatku osvobozen z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí (déle než 1 rok). Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku osobně nebo písemně, a současně doložit doklad tento nárok potvrzující (např. pracovní povolení v zahraničí, potvrzení od zaměstnavatele, nájemní smlouvu apod.). Pokud je doklad v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je nutno přiložit vlastní překlad. Pouze na základě takto doložených dokladů, a po jejich posouzení správcem poplatku, může být Váš syn od poplatku osvobozen a to od roku, ve kterém doklady doložil na dobu 2 let, případně na neurčito.
Bližší informace Vám budou sděleny na:
Městském úřadě Orlová
Osvobození 796
Finanční odbor
II. patro, kancelář č. 47, 48

e-mailová adresa: michaela.krulova@muor.cz14.1.2016, 18:09, Bjalsky

Kdy začnete řešit parkování! Hrůza asi to bude muset jit tvrdě s Váma pánove

Dobrý den,

je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
Ing. Tomáš Kuča, starosta města13.12.2015, 16:57, Michal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je nějaký kontakt na osobu která se stará o zaparkované auta ( vraky ) na parkovištích a jejich odtah děkuji.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala k vyjádření odboru dopravy. Obdrženou odpověď zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková13.12.2015, 15:33, Filip

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo je zodpovědný za tragické vánoční nazdobení města? Jedna věc jsou staré, v některých případech špatně svítících, či vůbec nesvítících ozdoby. Druhá věc je tragické umístění ozdob...., např. ozdoby jen na jedné straně, na druhé nic, částečné ozdobené rondly...., neesteticky nazdobené stromy na Masarykově tř. Bohužel tohle není jen můj názor, podobné názory zaznívají celou Orlovou, např. při jízdě autobusem a podobně. Jen bych chtěl doporučit, zastupitelům, radním, aby zajeli do okolních měst i obcí, protože i daleko menší obce mají krásnější a vkusnější vánoční výzdobu. Vánoční výzdoba je bohužel jen jedna velká ostuda, ostuda města... Děkuji za zamyšlení a odpověď...., tedy pokud odpověď dostanu, jelikož už na jednu čekám a to od konce října, kdy jsem směřoval dotaz na Dr. Kuču ohledně vlakotramvaje.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku města. Jejich vyjádření zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková10.12.2015, 9:11, Tomas

dobry den chci se zeptat kdy chodi preplatky ci doplatky za vodu a teplo.. F.S. Tumy 1242 dekuji

Odpovídá odbor správy majetku města:
Dobrý den, přeplatky z vyúčtování služeb jsou zasílány v termínu do 31.7. daného roku (z vyúčtování služeb za předcházející rok) a nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné do 31.7. daného roku.9.12.2015, 10:25, Szostok Jiří

Dobrý den,nedá se k Vám dovolat měl bych dotaz jak je možné že už od pátku nemám vyvezenou popelnici.Mají jezdit v pátek a dodneška nic.Já musím platit pravidelně popelnice a popeláři nemusí vyvážet odpad.Nechápu co to je za bordel!!!Takže to znamená že já nemusím taky paltit.Děkuji Szostok Rychvaldská,Orlová-Lutyně

Odpovídá odbor správy majetku města:
V posledních dvou týdnech dochází ke změně svozových tras odpadů, tím pádem také ke změně termínů svozů.
O této akci byli občané informováni letáčky, které byly umísťovány do poštovních schránek, byla zde také informace, že sběrová nádoba má být k vývozu přistavena po celou dobu. Pokud byla nádoba vyvážena v pátky, je možné, že bude vyvážena například ve čtvrtky. Podle poskytnutých informací z SMO byl směsný komunální odpad vyvážen na ulici Rychvaldská dne 3.12.2015.

Prosíme o trpělivost, nádoby budou vyvezeny v co nejbližší době.6.12.2015, 9:52, Daniel

Dobrý den chci se zeptat zdali i zde v Orlové existuje vyhláška ohledne nedělního a svátečního klidu. děkuji

Dobrý den, předpokládám, že máte na mysli obecně závaznou vyhlášku o rušení nedělního klidu, která by v neděli zakazovala kosit trávu apod. Takováto vyhláška v Orlové není. Odbor životního prostředí neeviduje ve větší míře požadavky ze strany občanů na vznik takovéto vyhlášky, pouze ojedinělé připomínky.2.12.2015, 16:55, Melounová

Dobrý den chtěla bych se zeptat kde nahlásit nesvítící pouliční lucerny na Staré štrece už rok nesvítí a očividně nikdo se nezajíma o nápravu.Vzhledem ktomu ,že mám stále ranní směny tak mi to vadí.Děkuji za odpověď.

Odpovídá Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku města:

Dobrý den, případné nefunkční veřejné osvětlení je možné nahlásit na odboru správy majetku města, kontaktní osoba Ing. Lukáš Valový, tel. 596 581 330, popř. e-mail: lukas.valovy@muor.cz. Ve věci nesvítícího veřejného osvětlení na ul. Stará Štreka budeme kontaktovat správce veřejného osvětlení, aby sjednal nápravu. Děkujeme za Váš podnět.