DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


24.2.2017, 18:03, K.

Dobrý den,na jaře t.r. by měla proběhnout revitalizace domu 1370 na ulici Rydultowská část A.Zajímalo by mne zda je již znám přesný termín revitalizace a v jakém rozsahu bude probíhat? Děkuji Kolářová

Odpovídá Ing. Martina Szotkowská, ORI:
V současné době je znám vítěz zadávacího řízení a připravuje se podpis smlouvy.
Stavba zahrnuje zateplení pláště kontaktním zateplovacím systémem, opravu lodžií (dlažba, zábradlí), výměnu oken, výměnu vstupních dveří (mimo hlavní vstup pod spojovacím krčkem), opravu garážových vrat, a výměnu klempířských prvků oken. Po podpisu smlouvy dojde k rozplánování stavby, k zaměření a výrobě oken a k zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení stavby byl květen, ale stavba pravděpodobně bude zahájena o něco dříve. Všichni nájemci budou o všech skutečnostech informováni.22.2.2017, 11:21, Sylvie Rohrsetzerová

Dobrý den, mám dotaz, zda se radnice zabývala neutěšeným stavem chodníků na V. etapě. Chodníky jsou rozbité, vydrolené, nebezpečné. Odpadkové koše jsou staré oprýskané, snad instalované po výstavbě etapy.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku a hospodářské správy k vyjádření.
S pozdravem
Nataša Cibulková21.2.2017, 15:58, Lubomír

Dobrý den. Zajímalo by mne, kolik je v Orlové heren s hracími automaty. A zda Orlová uvažuje o omezení počtu těchto heren. V novinách se objevuje stále více případů trestné činnosti v Orlové a tyto herny zřejmě na tom mají podíl. A také to, že lidé odkázání na dávky, utrácejí na automatech.Děkuji. Lubomír

Odpovídá p. Alena FRICOVÁ, odbor městských financí a školství:

Město Orlová se regulací hazardu zabývá od roku 2014, kdy přijetím Obecně závazné vyhlášky města Orlové č. 2/2014 byla stanovená místa, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Příloha vyhlášky obsahuje 29 míst (herny, pohostinská zařízení, provozovny se zvláštním provozním režimem atd.), kde mohou být tyto hry provozovány. Uvedená vyhláška nabyla účinnosti dne 16.5.2014 a jejím záměrem je zamezení vzniku nových heren, herních středisek a kasin mimo vyjmenované objekty.
Na území města Orlová je povoleno celkem 360 ks výherních hracích přístrojů a jiných herních technických zařízení.
V současné době se připravuje nová vyhláška, která sníží počet míst, kde budou moci být hazardní hry provozovány, a to v návaznosti na nový Zákon o hazardních hrách, který vymezuje prostory, ve kterých lze provozovat hazardní hry a stanoví nové podmínky při provozování hazardních her.21.2.2017, 12:26, Martina

Dobrý den ,mám dotaz ohledně otce ,který bydlel v Orlové Poruba a zemřel19.3.2015 a já nevím adresu ani kam se mám obrátit ohledně uzavření dědictví,jelikož nás nikdo do dnešního nevyrozuměl a záměrně opomněl.Můžete my poradit ,kam se mám obrátit o informaci.Děkuji Martina Horská dcera

Dobrý den,

ve věci dědického řízení zemřelého otce trvale bytem Orlová-Poruba je zapotřebí se obrátit na notáře dle trvalého bydliště zemřelého: JUDr. Radim Duda, Masarykova třída 1323, Orlová-Lutyně, tel. 596 511 985.

--
Bc. Rút Langová
sociální pracovník
odbor sociální a zdravotní
oddělení sociální práce
Městský úřad Orlová20.2.2017, 21:34, zbyšek gazda

Dobrý den. Potřeboval bych zjistit přesný datum otevření restaurace Centrum v Orlové. Letos 50 let, ale nevím kdy. Děkují s pozdravem Zbyšek Gazda

Dobrý den,
pro odpověď na tento dotaz se nejspíš budete muset obrátit na pamětníky. Město takovýto údaj nemá k dispozici.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková19.2.2017, 16:33, Aneta

Dobrý den,ráda bych jsem se zeptala kdy je vítání Občánků?malý se narodil 17.1.2017 děkuji moc.

Dobrý den,

v měsíci březnu již máme obsazeno v dubnu je vítání 23.4.2017, 21.5.2017, po výběru termínu, prosím napište na email jméno a příjmení dítěte, datum narození a bydliště a já obratem sdělím hodinu obřadu.

Pěkný den

Mgr. Jiřina Lízalová
odbor sociální a zdravotní18.2.2017, 11:02, Filip

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč jste neuveřejnili můj dotaz, namísto toho tady zveřejňujete pořád stejné dotazy na web kameru, případně schodiště k poště. Můj dotaz se týkal na důvod zastavení projektu revitalizace okolí a údolí Zimovůdky a budoucnost revitalizace staré Orlové v návaznosti na výsledky soutěže o cenu Petra Parléře. Děkuji.

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že nemám informaci o tom, že by došlo k zastavení projektu revitalizace okolí a údolí Zimovůdky, požádala jsem o vyjádření odbor výstavby. Po obdržení jejich vyjádření zveřejníme.
S pozdravem

Vyjádření odboru výstavby:

Vaše informace nejsou správné. Řádná projektová dokumentace revitalizace nebyla dosud zpracována; švýcarští studenti zpracovávali jen jakési ideové řešení, které mělo být podkladem pro budoucí projekční zpracování. "Projekt" Revitalizace údolí Zimovůdky, ve smyslu ideového záměru, je v současné době ve fázi ověřování, zda je možné získat potřebné pozemky v této lokalitě do vlastnictví města. Většina pozemků není ve vlastnictví města Orlová a není možné realizovat projekt na pozemcích cizího vlastníka.

Co se týče staré Orlové, na výsledky Soutěže O cenu Petra Parléře se navazuje pořízením regulačního plánu, jehož zadání schválilo zastupitelstvo v roce 2016. Zakázka na zpracování návrhu regulačního plánu byla svěřena vítězi urbanisticko - architektonické soutěže, tj. ateliéru Architekti Headhand, ing. arch. Miroslavu Šajtarovi a jeho kolektivu. V současné době proběhla vstupní jednání s projektanty. Na zpracování regulačního plánu se aktivně pracuje. O výsledné podobě regulačního plánu bude po jeho dokončení a projednání (i s veřejností) rozhodovat Zastupitelstvo města.


Ing. Hana Juřicová
OVŽP16.2.2017, 17:00, Ludmila

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat proč ještě není sundané vánoční osvětlení ze stromu u rondelu č.4 (u pošty) . Děkuji za odpověd

Dobrý den,

vánoční osvětlení na stromu u kruhového objezdu č.4 nebylo sundáno, protože při nízkých teplotách, by při manipulaci mohlo dojít k jeho poškození.

Vzhledem k teplotám má správce v plánu sundat toto vánoční osvětlení během příštího týdne.16.2.2017, 10:15, Vendula

Mohou využívat sociální služby Města Orlové (denní stacionář) i občané blízkých obcí (Dětmarovice), ve kterých tato služba nefunguje? Pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
Sociální služby města Orlová poskytují službu Denní stacionář.
Především je služba určena pro občany Orlové (s ohledem na financování městem Orlová), případně spádových obcí (Doubrava Petřvald). Možné využití, v případě volné kapacity, je na rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace a s tím spojené úhrady za využití služby. Buzková S.15.2.2017, 13:24, jiří

Dobrý den, chtěl jsem se prosím zeptat proč nefunguje na stránkách města web kamera? To během rekonstrukce nebude možno sledovat dění na "náměstí"? ;-) Děkuji za odpověď. J. Lancman

Dobrý den,
k poruše webkamery došlo počátkem roku v důsledku silných mrazů. Jedná o staré zařízení, které již nelze opravit. V souvislosti s dokončením náměstí se počítá i s novou webkamerou, tudíž nová kamera bude až za dva roky. Občané mohou vývoj stavby sledovat každý týden na webových stránkách a průběžně na městském facebooku. V únoru zařazujeme fotografie vždy na konci týdne.10.2.2017, 15:31, Radka Weberová

Dobrý den. Prosím o informaci, jestli je možné dostat elektronici sdělení o pozemku, zda-li je zahrnut v územním plánu pro výstavbu rodinného domu. Nejsme z Orlové. Děkuji Weberová

Ano, je to možné. Nejlépe bude, pokud se na poskytnutí informace v elektronické podobě domluvíte telefonicky přímo s pracovníky úřadu územního plánování. V dotazu je nutno uvést parcelní číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází. Tel.č. na úřad územního plánování: 596 581 727.

Ing.Hana Juřicová
vedoucí OVŽP10.2.2017, 9:50, Vladislava Šustková

Dobrý den. Prosím o sdělení, proč nevybudujete provizorní schodiště ze strany hlavní silnice pro vstup přímo do objektu pošty?? Mimo jiné i k Vám na město a spořitelny. Možnost zřízení takového schodiště se zde velmi dobře naskytuje. Obcházení celého objektu městského úřadu od hlavní cesty a celého objektu úřadu včetně parkoviště z druhé strany pro vstup do pošty se starými lidmi je zcela neuvážené a hlavně paradoxní při možnosti vybudování přístupového schodiště přímo u dveří pošty. Předpokládám, že výstavba náměstí nebude probíhat pár dnů?!? Děkuji za vyjádření Ing. Šustková.

Dobrý den,
odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:

Stavba Humanizace a revitalizace centra bude probíhat také ve vámi navrhovaném místě vybudování provizorního přístupu do České pošty. Tato část bude oplocena v další etapě realizace a bude docházet i k dalším omezením, jako je posunutí zastávky apod. Město Orlová musí především zajistit bezpečný pohyb občanů v blízkosti staveniště.10.2.2017, 9:49, J.Kostelník

Zdravím.Ještě k Webkameře. Tvrdíte,že je kamera mimo provoz z důvodu,že byli velké mrazy. To je blbost.V provozu byla i po velkých mrazech.Kamera se určitě vypla,aby lidi neměli přehled,co se děje na staveništi. J.Kostelník

Dobrý den,
webkamera "odešla" někdy kolem 9. ledna letošního roku, tedy po silných mrazech na počátku letošního roku. S náměstím to skutečně nemá nic společného. Chcete-li se podívat, co se na staveništi děje, přijďte na městský úřad, z oken všechno uvidíte. Stejně tak videoreportáže i fotoreportáže přinášíme na městském facebooku a od tohoto týdne vložíme i na webové stránky. Samozřejmě, že můžete mít jiný názor.
Přeji hezký a pohodový den.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.2.2017, 12:53, Renata Řehová

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se zasloužil o nainstalování betonových obrubníků v zatáčce na ulici 17.listopadu v Orlové, naproti restaurace Máj. Byla to pro chodce velmi nebezpečné místo a případy, kdy auta díky nepřiměřené rychlosti vyletěla ze silnice a skončila na chodníku nebo ve zdi domu nebyla ojedinělá.Vím o tom své,protože v těch místech bydlím. Zábrany působí i jako psychická bariera pro bezohledné řidiče a nutí je v těchto místech zpomalit a zatáčkou projíždět přiměřenou rychlostí. Jediným,kterým se toto opatření asi nelíbí,jsou pravidelní návštěvníci restaurace Máj, kteří vracejíc se večer v podroušeném stavu domů z hospody, nemohou devastovat dopravní značky za barierou. Chápu,že to naštve. Renata Řehová

Dobrý den,
betonové obrubníky byly nainstalovány na přání obyvatel tamní lokality. A cílem bylo zajistit bezpečnost chodců.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.2.2017, 7:00, Renáta Grossová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se ještě vydávájí tašky na třìděný odpad ? Děkuji hezký den

Dobrý den,
ano tašky na tříděný odpad ještě vydáváme.
Ovšem pokud se jedná o byt, který je ve vlastnictví RESIDOMO s.r.o. (bývalé RPG Byty), tak bohužel do těchto bytů tašky nevydáváme.

Ing. Nitschová Denisa
odpadové hospodářství
odbor správy majetku a hospodářské správy