DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


15.4.2015, 9:51, Klimovič Pavel Ing.

Proč město organizuje "Fórum Zdravého města"? Je to zbytečné divadlo. Copak neznáte problémy města- to musíte každý rok opakovat šaškárnu s tzv. Zdravým městem? Asi v Orlové nežijete, když problémy města takhle zbytečně administrujete! Jednou jsem se Fóra zůčastnil a stačilo mi to! Celá agenda Zdravých měst je nesmyslný byrokratický "projekt". Nic neřeší ( vše lze řešit při běžné pracovní činnosti na příslušných odborech MěÚ) a jen vede k nárustu administrativy a zbytečným výdajům na zbytečné činnosti ( vč. úředníků). No ale v Orlové už se ničemu nedivím, v negativním smyslu je tady možné všechno- bohužel. Probuďte se už konečně!

Dobrý den, odpovídá Ing. Michal KOZÁK, koordinátor sportu a Zdravého města:
Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného města, obce či regionu. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality očima veřejnosti. Specifickým způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu akce).

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty.

Organizace FZM je jedním ze základních kritérií stanovující Národní síť Zdravého města, kterou v roce 1998 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodním Projektem Zdravé město (WHO Healthy Cities Project).14.4.2015, 16:44, Jaroslav Doffek

Dobrý den mám několik dotazu,kdy se bude něco dělát s koupalištěm,kdy se konečně opravi chodniky kolem Centrumu a jak jsou nastaveny kamery měta,na 733když bylo nabourané mé auto tak žádny z policie nic neviděl,jedna kamera je na věžáku ve výšce 24m kde absolutně při setměni nemůže nic nafilmovat a navíc se pry otáči i směrem na benzinku.Proč se neudělá lepší kamerový system..děkuji

Dobrý den, Váš dotaz zahrnuje tři odlišné oblasti. Požádala jsem o vyjádření dotčené odbory a po obdržení jejich stanoviska zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá odbor správy majetku města:
Dobrý den, k dotazu kdy se opraví chodníky kolem Centrumu sdělujeme, že v průběhu dubna 2015 provede technik kontrolu stavebně technického stavu chodníků a na základě této kontroly pak bude rozhodnuto o způsobu a termínu realizace oprav. Další informace poskytne tazateli p. Venglař, tel. 730 807 478.

Odpovídá Rostislav Szczurek, městská policie:
Kamerový systém je pro užívání MěP dostatečný. Kamery nejsou nastaveny na pevno, ale každá se ovládá pracovníkem určeným ke sledování prostoru za pomocí kamer. Nabourané auto není nafilmováno, protože se asi kameraman díval na jinou část Orlové, nebo pracoval s jinou kamerou.13.4.2015, 19:39, Petr

Dobrý den, předpokládám, že "kolotočové atrakce" na parkovišti pod letním kinem jsou provozovány se souhlasem MěÚ za určitých podmínek. Zajímalo by mě, jestli je někým kontrolováno nepřekračování povolené úrovně hluku a dodržování povolené doby hudební produkce. Mám maminku v domě Vesna, často ji navštěvuji a věřte, že ten "kravál" je i při zavřených oknech často neúnosný. Chudáci ti, co jsou upoutáni na lůžko a nemohou svůj pokoj opustit. Doporučuji, aby ten, co tyto produkce povoluje, se zeptal obyvatel Vesny (těch, co dobře slyší), jak se jim to líbí. A je to názor nejen můj, ale i zdejšího personálu... Děkuji

Dobrý den, pořadatel pouťových atrakcí je povinen se řídit Obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová. Mezi základní povinnosti patří zajištění nepřekročení hygienických limitů stanovených zvláštními právními předpisy(1) a zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem zejména v době nočního klidu bezprostředním okolí místa, kde se koná veřejná hudební produkce.
Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci městské policie, osoby pověřené Městským úřadem Orlová a Policie ČR, nicméně kompetentním orgánem zabývajícím se podněty řešení problematiky hluku je Odbor hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.
S pozdravem
Nataša Cibulková10.4.2015, 8:42, Kolářová J.

Dobrý den. žádám Vás o datum oslav "Dne dětí 2015" v lesoparku Orlová. Mnohokrát děkuji. Kolářová

Dobrý den, podle informace z odboru školství, kultury a sportu proběhne Den dětí města Orlové dle plánu, to je 1.6.2015. S pozdravem Nataša Cibulková9.4.2015, 19:48, Filip

Dobrý den, zajímalo by mne zdali projekt revitalizace Zimovůdky upadl v zapomnění, případně pokud ne, tak co město učiní pro jeho realizaci a hlavně k jaké variantě revitalizace Zimovůdky se kloní. Podobný dotaz se týká Starého náměstí a okolí. Bude se město snažit lokalitu oživit, případně co město udělá pro jeho revitalizaci a záchranu? Děkuji

Dobrý den, Váš dotaz jsem předala odboru výstavby k vyjádření. Po obdržení stanoviska zveřejním. S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Ing.Hana Juřicová, vedoucí odboru výstavby:
Záměrem revitalizace území Zimovůdky se město Orlová zabývá již řadu let. Původním záměrem bylo zpřístupnění území a obnovení jeho prostupnosti propojením Zámeckého parku v části Orlová-Město a lesoparku v Orlové-Lutyni. Projekt revitalizace území s opětovným navrácením přírodního charakteru toku s vytvořením ploch pro volný čas byl zpracován pracovníky městského úřadu v květnu 2010 a následně předložen Mezirezortní komisi pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje společně s žádostí o jeho financování. Zpracování studie možného využití lokality bylo zároveň nabídnuto švýcarskému partnerskému městu. Do dnešního dne Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí o předložených projektech nerozhodlo.
Je jasné, že tak nákladný projekt spojený s rozsáhlými úpravami zanedbaných přírodních ploch nemůže město financovat samo. Navíc většina ploch není v majetku města.
Chtěli bychom občany města ubezpečit, že projekt rozhodně neupadl v zapomnění. Záměr je však v současné době ve fázi studie a hledají se na něj finance. Území není ani jasně vymezeno a není analyzován jeho současný stav. Teprve na základě řádného průzkumu území při zpracování projektové dokumentace bude možné říci, co vše by mělo být předmětem řešení.

Staré náměstí a jeho okolí bylo předmětem veřejné urbanisticko architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Soutěž byla městem Orlová vypsána, aby se podařilo lokalitu oživit. Projekty předložené v rámci soutěže byly v lednu tohoto roku odbornou porotou vyhodnoceny a předány městu. Se zpracovatelem vítězného soutěžního nnávrhu se bude moci orlovská veřejnost setkat při komentované prohlídce této lokality, kde bude návrh představen občanům města. Na základě tohoto vítězného návrhu, příp. dalších zajímavých řešení z ostatních návrhů by mělo následovat zpracování tzv. Regulačního plánu lokality, o jehož pořízení musí rozhodnout Zastupitelstvo města.9.4.2015, 15:44, Radim Janoušek

Dobrý den, zajímalo by mne, zda město, případně Městská policie provádí kontrolu vraků, které jsou zaparkované na tak již přecpaných parkovištích. Například na parkovišti u domu Masarykova třída 844 jsou takto odstaveny 2 vozidla (zelená Octavia a modrá Felicia) Děkuji Vám za odpověď. R.Janoušek

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, šetří všechny podněty týkající se odstavených vozidel. Podněty dostává od městské policie i od občanů.
Nejprve se pořizuje fotodokumentace. Poté se posuzuje se, zda se jedná o vrak, či pouze vozidlo, jehož řidič nebo majitel se dopustili nějakého protiprávního jednání.
Jedná-li se o vrak, vyzývá se majitel k odstranění vraku. Nelze dát rovnítko mezi pojmy nepojízdné vozidlo a vrak.
Vozidlo musí být pojištěno i v případě ponechání na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo není pojištěno, zahajuje se s majitelem vozidla přestupkové řízení. Dále se posuzuje, zda řidič zaparkoval vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu. Protiprávním jednáním však není parkování na parkovišti, a to ani dlouhodobé.
S pozdravem Ing. Zuzana Ožanová, vedoucí oddělení dopravně správních agend, odbor dopravy, Městský úřad Orlová9.4.2015, 9:27, Smutná

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,měla bych potom,co se dostaví nové obchodní centrum místo bývalého trestlesu zájem o práci,kde bych měla poslat životopis? děkuji za odpověd Smutná

Dobrý den, koncem března začala společnost FASTAV na pozemcích bývalého Trestlesu, v blízkosti autobusového nádraží na ulici Okružní a v těsné blízkosti Kauflandu, s výstavbou nového obchodního centra Fastmall. Jeho součástí by měly být prodejny Deichmann, TAKKO, Drogerie DM, JYSK, Planeo elektro, Sportissimo a Pepco. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku. Pokud se chcete v budoucím obchodním centru ucházet o práci, pak se budete muset obrátit na výše uvedené prodejny. Město bohužel kontakty na prodejny nemá, ale určitě je najdete na internetu.
S pozdravem
Nataša Cibulková7.4.2015, 17:12, Dóczy Vladimír

Dobrý den, dne 10.5.2015 mi končí platnost řidičského průkazu, kde mám žádat o výměnu. Děkuji za odpověď Vladimír Dóczy Orlová 4

Dobrý den, obraťte se na odbor dopravy Městského úřadu v Orlové. Najdete ho na ulici kpt. Jaroše 1345 v Orlové-Lutyni.
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30 - 12:30
Přeji hezký a pohodový den.
S pozdravem
Nataša Cibulková7.4.2015, 7:57, Pavel Kučera

Dobrý den, hlásím stížnost na metodiku práce Odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu, konkrétně ve věci žádosti o výměnu OP z důvodu končící platnosti. Dne 2.4.2015 mezi 9-10 hod. jsem byl na Vašem úřadě žádat o "obnovu" cestovního pasu z důvodu jeho expirace a zároveň jsem požadoval "obnovu" OP ze stejného důvodu. Byl jsem ale odmítnut, resp. mě bylo řečeno, že za výměnu OP bych musel zaplatit 500,-, protože údajně nesplňuji stanovenou podmínku, tj. konec platnosti OP max. 1 měsíc ??? Toto jsem samozřejmě odmítnul !!! Kdo takovouto podmínku nastavil ??? Na webu MFCR je pouze toto DOPORUČENÍ : Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. V mém případě se jedná o končící OP dne 1.6.2015, tzn. že od 2.4.2015 zbývalo POUZE 60 dní do konce platnosti mého stávajícího OP. Pokud beru v úvahu 30 denní lhůtu na vyhotovení nového dokladu, tak nevidím logický důvod, proč jsem byl odmítnut ??? A to ještě ani nezdůrazňuji ten argument, že pokud by občan měl žádat POUZE v max. 30 denní lhůtě platnosti OP, tak jednoduše může dojít k vypršení platnosti původního OP a pak to bude bráno jako přestupek, za který bude pokutován ! Co je to za nesmyslné nařízení? Nejenomže je to zbytečně ztracený čas pro mě jako občana, ale i čas Vašich pracovníků a přináší to jenom další prodlužování komunikace a vyřizování, místo provedení v podstatě jednoho téměř společného úkonu. Prosím o zajištění změny metodiky s ohledem na zdravý lidský rozum. Děkuji, Pavel Kučera, v.r.

Dobrý den,
Vaše stížnost byla předána vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Silvii Bednářové k vyřízení. O výsledku budete v zákonné lhůtě informován.
S pozdravem Nataša Cibulková5.4.2015, 11:26, Vaisarová

Dobrý den, mám za úkol napsat seminární práci na téma kvalita ovzduší ve městě Orlová, chtěla jsem se zeptat, jestli by bylo možné získat nějaké podklady a popřípadě kde. Děkuji, Vaisarová

Dobrý den,
doporučuji se obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu v Orlové. Odbor životního prostředí najdete v prostorách radnice na Starém náměstí 76 v Orlové-Městě. Ochranou ovzduší se tam zabývá Ing. Markéta Mokrošová. E-mail: marketa.mokrosova@muor.cz, tel. č.: 596 581 737.
Držím palce!
Nataša Cibulková1.4.2015, 20:31, Jolana

Dobrý den, dnes jsem jela v podvečer do Kauflandu a na ulici Okružní u bývalého Trestlesu byla znečištěná cesta od strojů, které zde staví. Promiňte ale neměla by být ta cesta uklizená. Bylo něco kolem 18:30 a na cestě ležely nánosy bahna. Může na to někdo z patřičných odborů dohlídnout, aby byla cesta po ukončení prací na stavbě řádně uklizená a bezpečná.Bydlím na ulici Okružní a tudy jezdím každý den několikrát. A od doby, kdy se zde staví, je tato část ulice značně znečištěná! Nevím zda to nemá ve své kompetenci městská policie. Děkuji Jolana K..

Dobrý den, děkuji, Vaši připomínku jsem předala odboru dopravy k vyřízení.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Dobrý den, zde je vyjádření odboru dopravy: K připomínce zněčištění ul.Okružní sdělujeme, že dodavatel stavby byl 8.4.2015 upozorněn na svou povinnost stanovenou § 28 odst.(1) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to na bezodkladné odstranění každého jednotlivého znečištění, v opačném případě na možnost postihu. Stav komunikací v okolí předmětné stavby bude ve zvýšené míře kontrolován odborem dopravy a městkou policií.

Dle vyjádření generálního dodavatele stavby mají sepsanou smlouvu se SMO, m.a.s. týkající se čištění komunikací při realizaci stavby, rovněž se snaží zajistit čistotu komunikací i vlastními pracovníky. Čistící vozy SMO m.a.s. vyjíždění několikrát denně a provádějí částečné čištění tak, aby komunikace byla zbavena velkých nečistot. Po ukončení pracovního dne jsou komunikace vyčištěny prostřednictvím kropících vozů.


S pozdravem


Ing. Jan Legerský
silniční správní úřad30.3.2015, 15:31, Pavla Šimčíková

Dobrý den, prosím o informaci - o jaké nákupní centrum se jedná v místě bývalého Trestlesu - u autobusového stanoviště ? Za odpověď děkuji. šimčíková Pavla

Koncem března začala společnost FASTAV na pozemcích bývalého Trestlesu, v blízkosti autobusového nádraží na ulici Okružní a v těsné blízkosti Kauflandu, s výstavbou nového obchodního centra Fastmall. Jeho součástí by měly být prodejny Deichmann, TAKKO, Drogerie DM, JYSK, Planeo elektro, Sportissimo a Pepco. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku.30.3.2015, 13:43, martina prokopkova

Dobry den. Uz nekolik let ziju v zahranici a kazdy rok musim dokladovat to ze to jsem abych nemusela platit poplatek za odpadky. Vim ze nekteri moji znami nahlasily, ze neziji doma jednou a nemusi nic co rocne dokladovat. Tento rok mi prislo ze musim platit i za moji dceru. Koupily jsme si dum z zahranici a byla bych rada jestli by to nejak slo odhlasit. Dekuji

Vážená paní Prokopková,
k Vašemu dotazu ohledně předkládání dokladů k osvobození od poplatku za komunální odpad ve městě Orlová sdělujeme následující:
v případě, že poplatník se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, požadujeme předkládání dokladů potvrzujících tuto skutečnost co 2 roky. Prodloužení této lhůty na dobu neurčitou je možné pouze v případě uzavření sňatku s příslušníkem země, ve které poplatník pobývá a doložení oddacího listu. Pro vznik a trvání poplatkové povinnosti je rozhodující trvalý pobyt ve městě Orlová (§ 10b, odst. 1, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), ukončení této povinnosti je možné pouze se změnou trvalého pobytu.
Ing. Táňa Přívarová, vedoucí oddělení rozpočtu, a vybraných místních poplatků29.3.2015, 18:13, Holeksová Lenka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na termíny uzevření mateřských škol během letních prázdnin. V MŠ mi bylo sděleno, že to určuje "město" a že oni to ještě neví. Já to, ale potřebuji vědět nyní, protože si musím naplánovat čerpání dovolené u zaměstnavatele.(konkrétně se mi jedná o MŠ Radost) Děkuji a přeji pěkný den. Holeksová L.

Provoz MŠ v době letních prázdnin v roce 2015

01.07. - 31.07. MŠ K. Dvořáčka 1228, O/L (přednostně pro děti navštěvující MŠ K. Dvořáčka 1228)
01.07. - 17.07. MŠ Čtyřlístek s.r.o., Kpt. Jaroše 762, O/L
01.07. - 17.07. MŠ DUHA s.r.o, Lesní 859, O/L
20.07. - 31.07. MŠ Na Vyhlídce 1143, O/L
20.07. - 07.08. MŠ Radost s.r.o., Ke Studánce 1033, O/L
03.08. - 07.08. ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem,Lutyňská 400, O/L)
10.08. - 31.08. MŠ Okružní 917, O/L
17.08. - 31.08. MŠ Orlík s.r.o., Kosmonautů 1229 O/P28.3.2015, 20:05, Josef

Dobrý den , rád bych se dozvěděl co se staví vedle kauflanud.Děkuji.

Dobrý den, koncem března začala společnost FASTAV na pozemcích bývalého Trestlesu, v blízkosti autobusového nádraží na ulici Okružní a v těsné blízkosti Kauflandu, s výstavbou nového obchodního centra. Jeho součástí by měly být prodejny Deichmann, TAKKO, Drogerie DM, JYSK, Planeo elektro, Sportissimo a Pepco. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku.
S pozdravem
Nataša Cibulková