DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


25.5.2018, 7:21, Vendula

Dobrý den, jak mám postupovat v případě, že jsem si poškodila kolo na výtlucích v městské komunikaci? Jedná se mi o díry na rozhraní V. etapy a Dětmarovic, které jsou momentálně asi připravené k opravě. Při jízdě směrem z Orlové na Dětmarovice jsem si na této díře 22.5.2018 prorazila duši na zadním kole. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
škodní událost můžete nahlásit v kanceláři č. 314, popř. podat písemně na podatelnu městského úřadu.

Bc. Šárka Kepenyesová
vedoucí oddělení komunálních služeb
evidence a převody nemovitostí
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová23.5.2018, 19:08, Emilie Krainová

Asi už vypadám jak stálý stěžovatel, ale byli jste již někdy na novém autobusovém nádraží a stáli na nástupišti v dešti pod tzv. čekárnami? Prší na vás ze tří stran,a ty stříšky, kterým se říká čekárna, jsou k ničemu. Naproti tomu v místech, kde autobus v Orlové ani nestojí jsou plně kryté čekárny.

Dobrý den.
Autobusové přístřešky na území města jsou majetkem města Orlová. Autobusové nádraží je majetkem ČSAD Karviná a.s. Vyjádření zástupce ČSAD Karviná a.s.: pro tyto případy je autobusové nádraží vybaveno plnohodnotnou čekárnou včetně sociálního zařízení přímo v budově AN. V této čekárně je umístěn rovněž online informační LED panel zobrazující příjezdy jednotlivých autobusů. Následně se cestující přesune na nástupiště, které již má pouze přístřešky na případné krátkodobé čekání. Tyto přístřešky nemohou být zakryty z bočních stran, neboť by omezily průjezdnost nástupiště vozíčkářům a rodičům s kočárky. Věřím, že cestující bude natolik tolerantní, že tuto situaci pochopí.
Miroslava Cygonková
dopravní úřad pro MHD
odbor dopravy
Městský úřad Orlová22.5.2018, 18:48, Karel

Chci upozornit na právo cloveka,které má každý z nás,stala se mi taková věc že mne kriminalista vyslichal z dané věci a já odmítl vypovídat s tím že mám důvodným strach jak o svůj tak život své rodiny a nejmenovaní kriminalisté vyuzily psychické stránky člověka k tomu aby dokozaly podstrčit úplně jiný papír nes se do spisu který je nahráván řeklo,zítra budu zdejší system policie ČR řešit s vnitřní jo ontrolou,protože to co se nám lidem aniž by jjsme o tom mnely potuchy děje ze strany správních orgánů a veřejných činitelů.

Dobrý den,
děkujeme za Váš příspěvek, ale v tomto případě Vám město nemůže nijak pomoci. Musíte se obrátit na policii nebo právníka.
S pozdravem
Nataša Cibulková21.5.2018, 17:05, Miroslav Encemler

Ti, co nepracují, musí vykonat 40 hodin veřejných prací, aby se jim zvedly dávky. Proč všechny ÚP zařazuje na tyto práce v Orlové. Jsou to třeba občané Petřvaldu, ale veř. práce dělají v Orlové. Přitom někdy o sebe "zakopávají" jak je jich ve skupině hodně. Jel jsem autem v Orlové 1 a tam čistili ulici Fr.Palackého - ke staré poště. Sedělo jich tam na schodech staré pošty asi 10, ačkoli tu cestu by zvládli 2. Jak mají získat pracovní návyky. To jsou spíš návyky na lenošení, protože pořád odpočívají. Těch 8 mohlo pracovat třeba v Petřvaldu nebo jinde.

Dobrý den,
dotaz ohledně zařazování uchazečů úřadem práce není v naší kompetenci, v tomto případě se obraťte přímo na úřad práce. Co se týká rozdělování skupin ohledně úklidu zaměstnanců veřejně prospěšných prací a veřejné služby, tito jsou posíláni na místa dle nahlášených požadavků občanů v rámci působnosti města Orlová.

KARIN PAKOVá
odpadové hospodářství, městský mobiliář
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová

Město Orlová má s úřadem práce uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby na 40 pracovních míst a tyto práce se vykonávají pro město Orlová. Pokud by se mělo uklízet v Petřvaldu, muselo by o veřejnou službu zažádat město Petřvald. Navíc přidělování zájemců k výkonu veřejné služby provádí úřad práce - oddělení dávek hmotné nouze. Rozdělení a organizaci práce pro veřejnou služby zajištuje OSMHS.

Bc. Dagmar Vaňková,
personalistka21.5.2018, 16:54, Lubomír Miksa

Dnes jsem se dočetl, že město chce prodat pozemky u restaurace Horník firmě WALBO RAILWAY na výstavbu výrobních hal.¨To chcete Orlovou "obklíčit" výrobními halami? Proč pozemky nenabídnete např. společnosti, která staví Senior Parky - t.j. byty pro seniory jak je například v Rychvaldu. Jednak by to nehyzdilo příjezd do Orlové, ale naopak a bylo by to potřebné. Populace stárne a Orlová má 2 Domovy důchodců. Senior Parky nabízejí bezbarierové byty důchodcům.

Dobrý den,
záměr prodeje pozemků u restaurace Horník je vyvěšen na úřední desce již min. od roku 2011. Na základě této skutečnosti firma WALBO RAILWAY zaslala žádost se záměrem výstavby výrobních hal. Tento záměr byl předložen orgánům města ke schválení a poté nově vyvěšen na úřední desce s uvedením přesnějších údajů. Záměr firmy je v souladu s územním plánem města Orlové.

Bc. Šárka Kepenyesová
vedoucí oddělení komunálních služeb
evidence a převody nemovitostí
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová

Plochy "U Horníka" se podle územního plánu nacházejí v území s funkčním využitím VS - plochy výrobní smíšené, komerční logistické. Územní plán pro jejich využití stanoví následující podmínky:
Využití hlavní
- stavby a zařízení lehké průmyslové výroby;
- stavby a zařízení pro logistiku;
- výrobní služby, drobná výroba;
- stavby pro skladování;
- komerční zařízení plošně rozsáhlá;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance, administrativní budovy;
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou;

Využití přípustné
- hromadné garáže podzemní, nadzemní;
- byty pro majitele, hlídače, správce;
- oddychové a relaxační zařízení pro zaměstnance;
- autobazary;
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury;
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas, včetně hřišť;
- odstavování nákladních vozidel a autobusů;
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené ochranné pásmo nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany;

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených ve využití hlavním a přípustném;

S pozdravem

Aleš Grúber
úřad územního plánování
Městský úřad Orlová
tel.: 59658172720.5.2018, 9:59, Emil

Chtěl bych se zeptat jestli mám možnost někde sehnat nějaké fotografie bývalého Dětského ústavu na ulici Lazecká 201 v Orlové 1...děkuji

Dobrý den,
bohužel, fotografie dětského ústavu v Orlové-Městě v našem archivu nejsou. Zkuste se obrátit na Okresní archív v Karviné, třeba budete mít štěstí.
S pozdravem
Nataša Cibulková15.5.2018, 7:06, Alena

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co se stalo s výtahem na Doubravanu, výtah je zcela zdemolován, šíří se mezi lidmi, že se utrhl z 12.patra. Máme se bát jezdit těmi zbývajícími ? Děkuji za odpověď.

Výtah domu čp. 1370 v Orlové-Lutyni se neutrhl, jedná se o fámu. Výtah byl poničen po bujarém večírku u nájemnice domu. Návštěva vykopla 3 ks výtahových dveří, které následně shodila do výtahové šachty, dále poškodila 1 ks kabinových dveří včetně fotobuňky a vlečných kabelů, kdy dveře vhozené do výtahové šachty tyto kabely poškodily. Šetřeno Policií ČR.

Jarmila Kukutschová
technik oddělení budov a bytů
odbor správy majetku města
Městský úřad Orlová10.5.2018, 18:48, Jaroslav Doffek

Jsem absolutně proti výstavbě plynových kotelen,zase někdo chce mít kšeft bez ohledu na lidi.Vybudování tolika kotelen přívodu plynu k nim bude stát desitky miliónu ,takž to že něco přeplácime za teplo je jen drobek toho,co by nás stalo zpláceni plynových kotelen.Tak v Bohumině je měli a zrušili je protože to bylo drahší a napojili se na Ďetmarovice a my máme jit do toho co v Bohumině zlikvidovali ,to je nenormální.To že si nějaká firma chce udělát kšeft mě nazajímá a buď se to schváli referendem nebo to dáme k soudu,třeba Evropskému

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, který byl předán vedení města Orlové.
S pozdravem
Nataša Cibulková10.5.2018, 9:38, Vojtěch

Chtěl bych se zeptat, jestli jsou v Orlové nějaké legální plochy pro sprejování? Vím, že kdysi se sprejovalo u bývalé futry(nová Koulovna) a pod jazykovou školou školní. Funguje to ještě? Nebo už nejsou žádné takové plochy? Děkuji

Dobrý den,
pro tyto účely (sprejování) město Orlová nemá legální plochy.

Bc.Patrik Günther
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová8.5.2018, 21:26, Monika Korduliaková

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak se dá zjistit kdo má na starosti jaké dětské hřiště aby to hřiště bylo udržované .... jde mi konkrétně o už v dezolátním stavu hřiště na ulici Osvobození mezi baráky kde jsou č.p. 871,872 .... Před 5 lety tam byla prolízka kterou někdo už asi 2-3 roky nazpět odřezal a asi dal do šrotu nebo nevím kde zmizela,pískoviště dvojité které je plné velkých travin,pletele,kolem všude popraskaný asfalt , tráva,sklo protože tam jsou výrostci co tam chodí chlastat , kouřit trávu.... koše na basket které by bylo vhodné dát do pořádku a dvě houpačky které jsou taky šílené.Kdybych tu mohla vložit foto tak bych to hned udělala. Roky se o to nikdo nezajímá a nestará a na to kolik je tady dětí je to škoda že to máme všichni pod okny a musíme chodit jinam. A pokud by byla možnost aby to bylo funkční tak by bylo dobré aby se o to daný člověk staral. Proto mě zajímá jestli se dá zjistit pod koho to spadá. Děkuji Monika

Dobrý den paní Moniko,
dětské prvky, které byly v minulosti cca 80. letech zřizovány svépomocnou výrobou a nemají příslušné atesty, certifikáty jsou průběžně dle jejich stavu ve městě rušeny. V předmětném místě byl již dříve odstraněný dětský prvek nevyhovující. Nacházející se překlápěcí houpačky vyžadují drobnější opravu a nátěr. Nevyhovující poškozené pískoviště bude zlikvidováno, asfaltová plocha uklizena a basketbalové koše natřeny a opraveny. Opravy budou zajištěny odborem správy majetku a hospodářské správy. Děkujeme za upozornění.
Město postupně realizuje v rámci finančních možností nová ucelená hřiště, která již nové normy splňují na vytipovaných pozemcích mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Ve vašem případě jsou zatím nejblíže situovaná sportovní a dětská hřiště za MŠ Lesní u ZŠ a na ulici Osvobození u parkoviště.

S pozdravem
za OSMHS Bc.Günther8.5.2018, 8:15, Ing. Milan Juchelka

"Hlaste se o wi-fi zdarma," vyzývá české obce ministr průmyslu. EU začne nabízet dotace v květnu Evropská unie začne přesně 15. května 2018 ve 13:00 hodin přijímat žádosti měst a obcí na instalaci bezplatného internetu. Do roku 2019 hodlá na rozvoj připojení rozdat 120 milionů eur, v přepočtu přes tři miliardy korun. Každý žadatel může získat 15 tisíc eur, při dnešním kurzu české koruny vůči jednotné evropské měně přes 382 tisíc korun. Ačkoliv Unie spustí první výzvu až za osm dní, zájemci se mohou na internetovém portálu www.wifi4eu.eu registrovat už dnes a ušetří si tím čas potřebný na odeslání žádosti. Při posuzování žádostí bude totiž záležet na datu a čase odeslání, nikoliv na datu registrace.

Dobrý den,
o dotaci jsme požádali, tak nám držte palce! Děkujeme za podnět.
S pozdravem
Nataša Cibulková7.5.2018, 12:40, jiri kulhanek

Kdy nas konecne prestanou obtezovat somraci a bezdomovci v okoli hypernovy. Je neunosne denne odmitat nekomu davat sve penize a pak jeste poslouchat nadavky a urazky. Mohla by treba obecni policije se vic zamnerit na tyto lidi nez na rozdavani nesmyslnych boticek. Dekuji.

Dobrý den,
v tomto případě je nezbytná spolupráce dotčeného občana. Nadávky a urážky patří do kategorie přestupků proti občanskému soužití a městská policie je běžně řeší. Je zapotřebí na místo přivolat policii a záležitost ihned řešit. Před hlídkou městské policie, která o problému ví a místo monitoruje, se budou tito lidé vždy chovat předpisově. Proto očekáváme nezbytnou spolupráci s občany.
Mgr. Milan Páleník
zástupce velitele městské policie
Městská policie Orlová27.4.2018, 12:56, Petr

Dobrý den, právě jsem četl článek o přerušení prací na výstavbě náměstí z důvodu přeložky plynu. Mám pár dotazů: Jak dlouho bude stavba zastavena? Proč se stále nedokončí alespoň parkoviště před radnicí, kde žádná přeložka není? Pokud stavba stojí jak dlouho budeme obcházet poštu? Proč se neudělají 4 dřevěné schody na rohu, které tam mohly být po celou dobu stavby, a né ta 50m dlouhá dřevěná lávka kolem úřadu? Pokud stavba stojí nešlo by provizorně upravit zastávku u pošty? Jak dlouho tato situace bude trvat? Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,
v současné době neumíme na tyto otázky odpovědět. Stavbu pozastavil zhotovitel, který si klade vysoké finanční požadavky a celá věc je předána právníkům. Vzhledem k současné situaci činíme kroky ke zřízení provizorního přístupu na poštu. Bohužel i ten podléhá určitým pravidlům. Obdobná situace je také se zprovozněním zastávky. Město Orlová zvažuje všechny právní kroky, které by tuto situaci vyřešily.

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic27.4.2018, 6:14, Monika Žáková

Dobrý den, ráda bych upozornila na možné nebezpečí v lesoparku. Na chodníku směrem od letního kina do parku (blízko první dřevěné odpočívky) trčí z chodníku železo, po odstraněné sklápěcí zábraně. Tento týden se tam stala "nehoda" mladého chlapce, který si na šedém chodníku nevšiml šedého železa, najel na něj předním kolem, přepadl a zranil se. Prosím tedy o odstranění, přecijen zde chodí mnoho maminek s kočárky, jezdí děti s odrážedly, i postarší lidé na procházce si toho nemusí všimnout, tak bych byla ráda, kdyby se s tím něco udělalo. Děkuji

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vzniklé situace je nám líto. Vandalismus v lesoparku řešíme neustále.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic26.4.2018, 13:14, D.Svršková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se opraví chodník zničený budováním kanalizace a to na ul. Zahradní v Orlové -Lutyni. Je to již několik let co je vybudována kanalizace ,chodník je samý výmol a vysoká tráva-.Chodník patří městu, takže to by jej mělo opravit. Děkuji. Svršková

Dobrý den, chodník na ulici Zahradní se bude opravovat v druhé polovině letošního roku.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic