DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


15.3.2016, 8:47, petra

Dobrý den, dne 4.3.2016 jsem upozorňovala, že nesvítí veřejné osvětlení u MŠ Okružní, na parkovišti Okružní a na zastávce na Masarykově třídě. K dnešnímu dni je opraveno pouze osvětlení u MŠ na Okružní. Dle informací mělo dojít k nápravě co nejdříve. 11 dní je co nejdříve? Děkuji za odpověď, pakliže nějaká bude. Petra

Dobrý den,
děkuji, Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku města. Jeho stanovisko zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková14.3.2016, 19:33, Petra

Dobrý večer,čtu tady dotazy spoluobčanů V.etapy ohledně parkování.Všichni se ptají,kde mají zaparkovat své vozidlo a žádné odpovědi jsem se nedočetla tak se taky ptám kde zaparkovat???Když dojedu v noci domů,já osobně jako žena mám strach jít od kauflandu sama pěšky,aby mně někdo nepřepadnul..V minulosti byly vyčleněny peníze na parkovací dům,kde jsou teď ty peníze?? Když nelze financovat parkovací dům na ulici Dětmarovická. V parkování by taky pomohlo nakraslení vodorovných značek na parkovišti u atomu,které už nejsou vidět.Děkuji za informaci a radu.

Dobrý den,
o vyjádření k Vašemu dotazu jsem požádala odbor dopravy a odbor rozvoje a investic. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:
Město Orlová nikdy nemělo vyčleněno finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu. V minulosti se již několikrát hledal vhodný investor, ale nikdy nedošlo ke konečné dohodě. V budoucnosti by vhodným investorem mohla být např. bytová družstva, která jsou majoritním vlastníkem bytového fondu v této lokalitě nebo by si např. občané mohli založit nové družstvo za účelem výstavby parkovacího domu. Město Orlová je připraveno spolupracovat se všemi potenciálními investory.14.3.2016, 7:30, Mian Cibula

Dobrý den. Je mi divné že takové "manévry" ohledně parkování nevidím v jiné části Orlové ale jen na 5. etapě. A proč příslušníci MP nepřistupují stejným metrem ke všem co porušují dopravní předpisy? Pozoruji práci MP a přijde mi podivné že botičku dostanou jen někteří řidiči a jiní provinilci si vesele dál parkují.... Nebo opět zavládla doba kdy jsme si všichni rovni, ale někteří rovnější? A co auta taxi co mají své vyhrazené místa na kterých neparkují,ale blokují jiné parkovací plochy, s tím taky MP nic nedělá....

Dobrý den,
o vyjádření k Vašem dotazu jsem požádala městskou policii. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá velitel městské policie Mgr. Bc. Roman GALIA:
V současné době byla zaměřena zvýšená pozornost na parkování na V. etapě, s hasiči jsme se dohodli, že budeme dále pokračovat i na dalších etapách, což momentálně činíme. Není v možnostech městské policie vyřešit denně kompletní statickou dopravu v Orlové. Momentálně se zaměřujeme na průjezdnost IZS, což je priorita. Snažíme se mít stejný metr na všechny, zejména dle zásady jednotnosti správního řízení s přihlédnutím k materiálnímu znaku přestupku.12.3.2016, 16:19, Jaroslav Doffek

Dobrý den, co se týče parkování tak neni to jen 5 etapa ale i kolem ulice Vnitřní u benzinky Shel.Večer nebo nedejbože v sobotu-neděli.Přitom by se dalo ,ale bohužel na zeleném travníku za barakem vnitřní -732-735,nebo místo travníku na parkovišti před Shel-kou.Bohužel zeleň bude muset ustoupit.Stavět poschoďové garaže nemá smysl,kdo to bude platit?ještě až se pozavírají šachty a lidé budou bez peněz.Takže i zde čekáme na zvětšení par.míst.Otázka je bude se stím něco dělat?

Dobrý den,
o vyjádření k Vašemu dotazu jsem požádala odbor dopravy, odbor rozvoje a investic a odbor správy majetku města. Stanoviska zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:
Město Orlová má zpracované projektové dokumentace na nová parkovací stání na ul. Masarykova čp. 1016 -1020 a čp. 1005-1015, ul. Ke Studánce čp. 1031-1032, ul. Zátiší čp. 1021-1025 a projektovou dokumentaci rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871-873.
Bez realizace již připravených akcí není zpracování dalších projektových dokumentací na parkovací místa v současné době možné. Stavební povolení mají omezenou platnost. Samozřejmě si město uvědomuje problémy a potřeby parkování na ul. Na Stuchlíkovci. V dané lokalitě lze po důkladném prověření uvažovat o rozšíření parkovacích míst i na vámi vyjmenovaných místech. Vzhledem k délkám přípravy a realizace investičních akcí není vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě otázkou nejbližších dvou let.12.3.2016, 12:59, tereza

Dobrý den, mám dotaz na parkování V. etapy. Je pravdou že IZS má velké potíže s průjezdnosti v této lokalitě. Dále bych Vás upozornila že městská policie si vykládá zákon o provozu na pozemní komunikací každý jednotlivě sám posvém. Pokud-li mám pokutovat řidiče dle vyhlášky tak se netýká jen s průjezdností, ale "obytná zóna" tudíž každé vozidlo, které parkuje mimo parkoviště. Tímto městská policie dává botičky a pokuty jen některým vozidlům a druhé přehlíží? V tom případě bud to všichni nebo nikdo? Dále není Vám pane Starosto trochu trapně, když jsem si četla tento blok tak vidím jak odpovídáte? Lidi si Vás zvolily a Vy jim nejste schopen každému zvlášť odpovědět, pouze odpovídáte tak jak to máte napsáno a jen to doslova a do písmene kopírujete. Jen doufám, že si lidi uvědomují koho to vlastně na radnici mají?

Dobrý den,
k Vaší první části dotazu jsem požádala o vyjádření městskou policii. Co se týče opakovaných odpovědí, tak tady je vysvětlení prosté. Jedná se o totožné dotazy různých autorů. Lidé se ptají na stejné téma a vyjádření starosty je tedy logické jednotné. Nemůže starosta odpovídat na stejné dotazy různých autorů jinak. Proto opakovaná odpověď.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá velitel městské policie Mgr. Bc. Roman GALIA:
V současné době byla zaměřena zvýšená pozornost na parkování na V. etapě, s hasiči jsme se dohodli, že budeme dále pokračovat i na dalších etapách, což momentálně činíme. Není v možnostech městské policie vyřešit denně kompletní statickou dopravu v Orlové. Momentálně se zaměřujeme na průjezdnost IZS, což je priorita. Snažíme se mít stejný metr na všechny, zejména dle zásady jednotnosti správního řízení s přihlédnutím k materiálnímu znaku přestupku.11.3.2016, 19:32, Filip

Půl roku nezodpovězený dotaz, viz níže. Dočkám se odpovědi? Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na dříve uvažovanou vlakotramvaj. Je stále reálné, aby vlakotramvaj v Orlové jezdila? Dr. Kuča se o to dříve snažil a nyní je možné získat dotace z EU na dopravu. Je tedy reálné o tyto peníze zažádat a tento projekt uvést v život, nebo je projekt definitivně mrtvý? Děkuji za odpověď.

Odpovídá Dr. Jaromír KUČA:

Téma vlakotramvaje se řeší v Evropě kolem 25 let, kdy byla uskutečněna řada projektů. Kromě ekonomické výhodnosti a významného vlivu na životní prostředí, řeší i spoustu dalších problémů, jako je degradace center měst, vyšší požadavky na údržbu silnic, nemluvě již o časté neprůjezdnosti některých silničních úseků. V našem kraji by v závěrečné etapě měla „vlakotramvaj“ znamenat nejen spojení Orlové s Ostravou, ale i s Karvinou, Havířovem, Opavou, Českým Těšínem i postupně s dalšími městy. Ne zmíněnou akci lze čerpat dotace EU (Operační program Doprava, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti). Žádost však musí podat Moravskoslezský kraj, který se uvedenou problematrikou odmítl zajímat, přestože již v r. 2013 byla Orlovou zaslána žádost o zařazení vlakotramvaje do systému evropských dotací.
Navíc se je možno opřít o studii Dopravního projektování „Posouzení provoznětechnických možností uplatnění systému lehké kolejové dopravy v Moravskoslezském kraji,“ která jednoznačně dokladuje její výhodnost a ekonomickou udržitelnost. O tom, že jde o projekt budoucnosti svědčí nejen úspěšná realizace tohoto dopravního propojení v mnoha městech západní Evropy, ale i iniciativa magistrátu města Ostravy, který zařadil propojení Ostravy s Orlovou vlakotramvají do Socioekonomického atlasu Ostravy i do Integrovaného plánu mobility Ostravy.11.3.2016, 11:35, Kubanek Tomáš

Dobrý den. Dnes když jsem si dnes koupil Orlovské noviny tak jsem byl šokován zpravou o odvolání ředitelky MKDO paní Kapiasové. Lepšího člověka a managera který pro město Orlová udělal jsme už dlouho neměli.A její zásluhy jsou neskutečné !!! Velmi mně mrzí,že pořád vládne system nepohodlnosti. A pak ty články,že lidí z Orlové utikaj jinam ? Coje dobré to se ničí a je mi z toho smutno,žiju tady 44 let.

Dobrý den,
chápu Vaše rozhořčení, nicméně odvolání paní ředitelky je v pravomoci rady města. Taky je možné, že člověk zvenčí nevidí do vnitřních problémů organizace, a tudíž je nedokáže objektivně posoudit. Píšete o zásluhách. Pokud máte na mysli rekonstrukci DKMO a areálu letního kina, pak objektivně řečeno, je to především zásluha radních a zastupitelů, kteří na tyto plánované aktivity dokázali vyčlenit finanční prostředky a schválili zmíněné rekonstrukce.
S pozdravem Nataša Cibulková11.3.2016, 8:07, Sára

Zdravím.Když je na V.etapě takový problém s parkováním,tak proč je tady zbytečně tolik ZTP míst? Stejně na nich stojí lidé bez ZTP a pak jsou pokutováni. Dále,chcete udělat parkovací dům ( samozřejmě zpoplatněný )..Ale proč by si měli lidé platit za to že vůbec chtějí zaparkovat.Člověk přijede z práce a hodinu čeká něž se uvolní park.místo.Najednou po tolika letech jste začali řešit že zde neprojedou hasiči,popeláři apod.Ale tak dlouho to nikomu nevadilo a pokud vím tak se ještě nestalo,že by zde neprojeli.Místo pokutování a odtahovky,kterou plánujete raději postavte více park.míst.Místo zde na to ještě je. Děkuji

Dobrý den,
o vyjádření k Vašemu dotazu jsem požádala odbor dopravy. Jeho stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková9.3.2016, 13:18, Tereta

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda nemáte volnou pozici na odbor životního prostředí. Děkuji

Dobrý den,
informace o výběrových řízeních a potažmo o volných místech, najdete vždy na webových stránkách města v sekci "Pracovní příležitosti".
S pozdravem Nataša Cibulková8.3.2016, 21:54, Jitka Sobíková

Dobrý den chtěla jsem se poinformovat.Na kolik by vyšlo vyřízení nového pasu.A co k tomu potřebuji.Děkuji za kladné vyřízení.S pozdravem Sobíková.

Dobrý den,

u cestovních pasů pro občany starší 15 let, které jsou vydávány do 30 dnů ode dne podání žádosti, činí správní poplatek Kč 600,-, je-li podána žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, což je 6 pracovních dnů, činí správní poplatek Kč 4.000,-. Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti.
Občan starší 18 let předkládá platný občanský průkaz, případně odevzdá neplatný cestovní pas.8.3.2016, 8:41, Petra

Dobrý den, mohl by mi někdo odpovědět na moje dotazy týkající se parkování u nemocnice, nebo bude můj dotaz cenzurován? Proč na parkovišti u nemocnice parkují velké dodávky? Proč se parkuje v přikázaném směru? Proč si chodci myslí že parkoviště je chodník? Není na čase řešit tyto problémy než-li parkovací hodiny? O ježdění do zákazu ani nemluvě. Pevně věřím, že mi někdo odpoví. Petra

Dobrý den,
zkontrolovala jsem přehled dotazů na webu, ale bohužel žádný jiný než tento, jsem od Vás nenašla. Váš dotaz jsem předala odboru dopravy k vyjádření. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková7.3.2016, 13:52, Jan

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak bude město řešit parkovací problémy na 5 etapě. Problémy zde už jsou minimálně víc než 10 let, vznikli různé projekty a koncepty, ale jak si se nic nezrealizovalo. Každým rokem auta přibívají a každým rokem je situace horší. To že MP jezdí 4x do dne pokutovat řidiče není žádné řešení. Nebo to máte jako vedlejší výdělek? Děkuji za informace.

Odpovídá starosta města Ing. Tomáš KUČA:

Je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.7.3.2016, 4:41, Viktor

Dobrý den, chci se zeptat zda je možnost dostat se z Karviné na Masarykovu třídu bez přestupů děkuji

Dobrý den.
Některé spoje linky 870534 Karviná-Orlová nekončí na aut. nádraží, ale projíždějí po Masarykově třídě až na zastávku Orlová,Lutyně,věžáky. I zpět jedou některé spoje z této zastávky po Masarykově třídě do Karviné.
Také některé spoje linky 870539 Karviná-Dětmarovice-Orlová nekončí na aut.nádraží, ale projíždějí Masarykovu třídu a končí na zastávce Orlová,Lutyně,pošta a taky začínají na této zastávce zpět do Karviné.
Aktuální jízdní řády naleznete na
http://portal.idos.cz.
Miroslava Cygonková
dopravní úřad pro MHD, odbor dopravy6.3.2016, 9:17, Victor

Vaše odpověd je přímo strašná:- "Městský úřad Orlová, odbor dopravy, silniční správní úřad, sděluje, že v měsíci září 2000 bylo Radou města Orlové, s přihlédnutím na územní možnosti parkovacích ploch v sídlištních částech města rozhodnuto o pozastavení povolování nových placených vyhrazených parkovacích míst občanům, s možnou výjimkou pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (tito musí splňovat určité zásady pro poskytování těchto vyhrazených parkovacích míst). Rada města nerozhodla o zrušení stávajících vyhrazených parkovacích míst, která byla před tímto obdobím občanům vyhrazena. Tito občané města plní dle příslušné obecně závazné vyhlášky města svou každoroční ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství - vyhrazení parkovacího místa, a platí stanovený poplatek. V těchto případech se v rámci údržby obnovuje svislé i vodorovné dopravní značení." Pořád dokola.Když je to poskytování parkovacích míst od r. 2000 pozastaveno,tak by logicky nemělo docházet k prodlužování přidělených parkovacích míst,která byla sjednána před pozastavením i když řádně platí.Vypadá to jako diskriminace ostatních občanů,kteří by si chtěli místa k parkování také platit.Tzv. VIP ano,ale ostatní ne?Tady něco nehraje a budu se muset obrátit na nadřízený orgán (samozřejmě,že ne orlovský),ale musím nejdříve zjistit,který to je.Doba kdy si "vrchnost" dělala co chce je naštěstí již dávno pryč.Děkuji.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru dopravy k vyjádření. Stanovisko odboru zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková4.3.2016, 13:31, pavel

Zravim kdy zajistite poradne parkovani na 5 etapě lidi už nemaji kde parkovat misto toho rodavá měská policije botičky lide už jsou naštvaní

Odpovídá starosta města Ing. Tomáš KUČA:

Je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
á starosta města Ing. Tomáš KUČA: