DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


1.7.2020, 8:49, Michal Jelínek

Dobrý den. Děkuji za pozitivní odpověď k dotazu ohledně kontajneru na bio na ulici Dr. M. Tyrše. Pokud teda bude možné rozšířit jejich počet, tak možná by stačilo ho umístit vedle těch ostatních. Na odbočce k č.p. 994 je jeden na bioodpad a jeden na směsný odpad. Je to tak nějak uprostřed kolonie, tak by to mohlo vyhovovat i nadále.

Dobrý den,

děkujeme za upřesnění místa pro umístění kontejneru. Přistavení proběhne po naskladnění nádob na bioodpad.
Ing. Denisa Nitschová, odbor správy majetku a hospodářské správy30.6.2020, 5:41, Ivana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,kdo se stará o údržbu zeleně v Orlové.Mám na mysli-výsadbu květin podél hlavní cesty,rondly atd..K mému dotazu-hezky upravené kruhové objezdy:traviny,kytičky..Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
děkujeme za pochvalu. Obrovský dík v tomto případě patří zahradnické firmě TALPA, která se nám stará o zeleň ve městě, tudíž i o květinové záhony a osazení rondlů. Moc nám těší, že se Vám květinová výzdoba města líbí.
Přeji hezké a pohodové dny.
Nataša Cibulková29.6.2020, 12:45, Tonda

Dobrý den.Dnes na parkovišti u restaurace Studánka bylo prováděno čištění.Bylo by také vhodné ořezání stromů a keřů na tomto parkovišti,neboť značná část zeleně zasahuje do parkovacích míst a při stávajícím počasí je zde nebezpečí pádu či poškození automobilů.Již roky se tímto problémem nikdo nevěnoval.Bylo by možné sjednat nějakou úpravu?Děkuji....

Dobrý den,
v pondělí 29.6. byla provedená kontrola stavu zeleně na parkovišti u restaurace Studánka. Bylo zjištěno, že větve stromů se kloní směrem k zemi vlivem většího množství srážek, díky nímž je mokré listí těžké. Ořezy větví jsou zadané zahradnické firmě, které budou provedené v průběhu tohoto týdne.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy29.6.2020, 12:23, Marek

Dobrý den, rád bych se zeptal, kam mám zaslat žádost o odstranění vraku, který má již 3 roky propadlou STK a zabírá parkovací místo? Děkuji.

Dobrý den,
žádost můžete zaslat na OSMHS, coby vlastníka pozemní komunikace, který je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odstaveno na místní komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích (nemá provedenou pravidelnou technickou prohlídku na STK), nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou komunikaci.
odbor dopravy27.6.2020, 14:29, Jaromír

Dobrý den. Začne se město starat o hluk a bordel na UBYTOVNĚ DRÁBEK v centru města?Děkuji.

Dobrý den,
doporučujeme okamžitě v případě jakýchkoliv negativních jevů volat městskou policii, tel.č.: 596 511 112
S pozdravem
Nataša Cibulková26.6.2020, 10:39, Michal Jelínek

V zahrádkářské oblasti na ulici Dr. Tyrše byly už před lety umístěny kontajnery na bioodpad. Což je fajn. Ale obliba této oblasti stoupá, stejně jako počet aktivních zahrádkářů. A když se v jeden den 2 rozhodneme sekat trávu, tak jeden kontajner bez větších problémů zaplníme. Další mají smůlu. Nebylo by možné zvýšit počet kontajnerů na bio alespoň ještě o jeden?

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem separovat bioodpad.
Umístění další nádoby na bioodpad na ulici Dr. M. Tyrše nebude problém. Jelikož ale čekáme na naskladnění kontejnerů, nejsem Vám schopna říci termín přistavení. Můžete mi prosím Vás ještě sdělit, do které lokality chcete nádobu umístit?

Děkuji

S pozdravem

Ing. Nitschová Denisa
vedoucí oddělení komunálních služeb26.6.2020, 9:04, Slavomír Donat

Dobrý den , chci se jen zeptat, zda je stále možno si u MěÚ zapůjčit nosič na kola(na tažné zařízení auta), a pokud ano, kam bych mohl zavolat?

Dobrý den,
tuto službu poskytuje SMO, městská akciová společnost. Kontakt: 596 585 575.
S pozdravem
Nataša Cibulková24.6.2020, 16:07, Strumínská Tereza

Dobrý den, V době nouzového stavu mi skončila platnost OP. V květnu jsem se stěhovala, mám tedy i změnu trvalého bydliště, ale ještě nemám dořešen přepis bytu. Je možno na OP uvést již nové bydliště nebo mohu počkat, až budu mít papír o přepisu a změnu nahlásím na příslušném odboru? Děkuji.

Dobrý den,
pokud nebude provedena změna trvalého pobytu na evidenci obyvatel, tak budete mít při podání žádosti v novém občanském průkazu stále původní trvalý pobyt.
Vyřiďte si nový občanský průkaz se stávajícím trvalým pobytem a až budete mít provedenou změnu trvalého pobytu na jinou adresu, tak si podáte novou žádost.

S pozdravem Mrusková24.6.2020, 6:24, Ivana

Dobrý den,měla bych dotaz k sečení trávy.Všude se píše a mluví,že nesesekávat trávu na "anglický" způsob,ale nechat jí vyrůst,už kvůli spalujícímu slunci a vysychání půdy atd...hodně měst se toho již chytlo a je to nádhera pohledět,než vidět spalené plochy od sluníčka.Uvažuje taky město Orlová,aby se tak často nesekalo? Ještě jedna prosba,zda-li by to bylo možné,aby se na volné prostranství trojúhelníkového tvaru před dům 1210(5 etapa),vysadily stromky??Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v období sucha se zvedla výška sečení, aby nedocházelo k většímu vysýchání trávníků a tráva lépe snášela vysoké teploty. Co se týče četnosti sečení, tak se seče dle výšky trávy. Na dané parcele vedou sítě a z důvodu ochranných pásem nelze zde vysazovat stromy.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy23.6.2020, 8:02, Swaczynová Petra

Dobrý den, mohlo by město Orlová začít řešit problém u MŠ Okružní č.p. 917 ohledně pejskařů, kteří zde venčí své miláčky, leč po nich neuklízí. Problém je dlouhodobý a mohl by se začít řešit, nebo vyhláška města Orlová hovoří jinak? Děkuji, Swaczynová

Dobrý den, městská policie dohlíží na OZV, ovšem nelze nastavit ideální stav, kdy strážníci odhalí každé porušení OZV tohoto charakteru. Občan nechť volá a pomůže svým svědectvím řešit problém společně s MP.
Mgr. Milan Páleník, Městská policie Orlová22.6.2020, 6:42, Nezájem

Dobrý den, jak dlouho bude okolí MŠ Ke Studánce čekat, než se poseká tráva? Už je po kolena. Nevím, jestli jste si všimli, ale tohle je MĚSTO, ne LES nebo LOUKA. Pokud nechápete rozdíl mezi těmito slovy, najděte si ho na googlu, nebo v encyklopediích. Pokud máte uzavřenou nějakou mimořádně špatnou smlouvu s poskytovatelem těchto služeb, tak jste hlupáci a měli byste udělat vše pro to, aby ta smlouva byla zrušena a najít někoho, kdo tu trávu poseká aspoň jednou za rok a nebude čekat až na zimu. Věřím, a doufám, že vzhledem k tomu, že pan STAROSTA bydlí na 1007, bude mí i on zájem o to, aby ta tráva zde byla posekána. Protože ještě pár měsíců a možná bude tráva vyšší, než panelový dům. Snažte se, od toho jste tu. Doufám, že nejste tak neschopní zařídit jedno sekání trávy. Protože všude jinde je krásně posečeno. Sbohem, naštvaný občan. PS.: Hezký den přeji ;)

Dobrý den,

dne 29.6. bylo provedeno šetření na místě samém. Tráva byla posekána a dle sdělení zahradnické firmy, která v dané lokalitě provádí údržbu zeleně, bylo provedeno sečení trávy již 3x. Vzhledem k deštivému počasí je sečení komplikovanější a může docházet k posunu termínu sečení.

S přáním pěkného dne
odbor správy majetku a hospodářské správy19.6.2020, 13:34, Samuel S.

Dobrý den, chtěl bych se dotázat zda-li je možné zastřihnout keře na křížení ulic Zátiší a Ke Studánce nejméně po délce 30m s ulicí Zátiší. Z důvodu nepřehledného výhledu z výjezdu z ulice Ke Studánce, již běžné vozy lze zpozorovat až na poslední chvíli. Tento problém řešíme každoročně a údržba zeleně města Orlové se vždy k tomu dostane až v půlce prázdnin. Odbor dopravy města Orlové nebyl schopen zde nechat nainstalovat alespoň zrcadlo na překlenutí doby než dojde k údržbě zeleně nebo na stálo. Proto na radu svého právníka v případě kolize s vozem jedoucí po ulici Zátiší, budu žádat město Orlová o úhradu veškerých majetkových škod a bolestného při nehodě na tomto křížení. A doporučuji to také všem sousedů žijící na ulici Ke Studánce. Důvodem je, že město Orlová zanedbává bezpečnost osob, dokonce je vystavuje nebezpečí při výjezdu z ulice Ke Studánce na ulici Zátiší. Předem děkuji za sjednaní nápravy

Dobrý den,
dne 29.6. byla provedená kontrola výhledových poměrů a stav keřů v křižovatce ul. Ke Studánce a Zátiší. Keře jsou ostříhané a je snížená jejich výška. Dle sdělení zahradnické firmy, která v dané lokalitě provádí údržbu zeleně, keře byly takto tvarované již 2x.
S přáním hezkého dne
odbor správy majetku a hospodářské správy19.6.2020, 8:06, Swaczynová Petra

Dobrý den, již dva roky máme uschlý strom mezi výměníkem č.p.911 a domem č.p.904. Tyto stromy nelze odstranit? Děkuji Swaczynová

Dobrý den,
děkujeme za podnět, strom byl v minulém týdnu pokácen.
S pozdravem
Nataša Cibulková18.6.2020, 8:45, Bedřich

Dobrý den, naplánovat jarní úklid ulic a parkovišt odkaz zde: https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/36548-pripravte-se-na-jarni-uklid-naich-ulic.html Nezlobte se na mně, ale tohle dokáže i taková osoba co nemá ani základní vzdělání. Vypsat aby nezbytně nutnou dobu přeparkovali jinam, čímž usnadní jejich údržbu. Ale kam je přeparkovat ??? To už ta chytrá hlava nedomyslela. Co tak rozvrhnout to čištění parkovišť na časové úseky. To by si musel někdo namáhat něco, čemu se říká mozek. Tři parkoviště vedle sebe a nejlíp je to označit od 6:00 do 14:00 zákaz parkování. A vy se starejte kam zaparkujete. A hned tam naženou policejní hlídky sázet pokuty. Chtělo by to jenom, kdyby ta neschopná osoba, která to rozhoduje od stolu aby to rozvrhla na tři časové úseky. A lidí jsou pak schopní si svoje vozidla přeparkovat a hlavně ví kam. Parkoviště bylo vyčištěno cca za 3hod., ale zákaz parkování bylo do 14:00 a co je hlavné, kapsa nacpaná za vybrané pokuty. Takové chytráky nám je zapotřebí na našem MÚ.

Dobrý den,

plánování strojového čištění parkovišť proběhlo na jaře letošního roku a je rozděleno nejen po etapách města, ale také je každá etapa rozdělena zvlášť na jednotlivé části. Orlová je rozlehlé město, proto nelze tyto části ještě víc rozdělit. Dopravní značení zamezuje parkování na dobu co možná nejkratší, kdy 7 dní před samotným provedeným čištěním je umístěna značka zákazu zastavení v období od 6 - 14 h. Občan má proto celý týden na to si naplánovat parkování svého vozu dopředu.

Časové rozpětí na značce zahrnuje také dobu pro případnou poruchu vozidla a jiné nepředvídané okolnosti a tento čas ve skutečnosti není v celé časové délce využit. Ihned po vyčištění parkoviště zaměstnanci společnosti SMO, m. a. s. značky odstraňují, aby mohlo být parkoviště co nejdříve dále využito. Jedná se mnohdy pouze o 4 h v daný den, které potřebují stroje k práci.

Karin Paková16.6.2020, 21:11, David Ostrówka

Dobrý den chtěl bych bych se zeptat, kdy začne město s celoplošnou pokládkou asfaltu místo nekonečného lepení děr ,komunikace na sídlišti jsou v tragickém stavu. viz F.S. Tůmy nebo Osvobození úsek k Moravě ostuda v centru města. Atak bych mohl pokračovat . Orlová má nejhorší stav ulic z okolních měst (osobní zkušenost). Co s tím budete dělat? Má město nějaký harmonogram oprav? děkuji za odpovědi.

Dobrý den,

K Vašemu dotazu ve věci oprav komunikací na území města Orlová vám sdělujeme, že město Orlová postupuje s opravami komunikací dle schváleného seznamu oprav na rok 2020. Celková oprava komunikace na ul. Osvobození bude provedena po dokončení rekonstrukce náměstí, komunikace na ul. F.S. Tůmy bude částečně opravena v rámci realizace 4. části regenerace V. etapy.
odbor správy majetku a hospodářské správy