DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


14.6.2024, 7:43, Olga Žáková

Dobrý den, přes předchozí přípomínky se stále potýkáme s parkováním na příjezdové cestě k domu č. 789 na ulici KPT. Jaroše. je možné s tím něco opravdu fyzicky udělat?

Dobrý den,
na základě vyjádření PČR DI byla doporučena celoplošná obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) na velkém parkovišti se zakreslením parkovacích míst, včetně VDZ v blízkosti domů č.p. 789, 790, 783-784. V současné době se zpracovává dokumentace dopravně inženýrského opatření, realizaci zajistí odbor správy majetku města a hospodářské správy. V případě, že parkující vozidlo tvoří překážku silničního provozu, oznamte tuto skutečnost policii.
S pozdravem
OD12.6.2024, 7:28, Emil Vyhlas

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na to prostranství kolem Prioru,ten zastřešený ochoz,který je částečně znepřístupněný,máte nějáké možnosti,jak přinutit majitele aby to opravil a nehyzdilo to náměstí? děkuji za odpoved´

Dobrý den,
při stavbě náměstí stavbaři částečně poškodili oplechování přístřešku, ale vlastník nesouhlasil s navrženým způsobem opravy. Společné řešení se vyjednává již téměř 2 a roky a zatím se nedospělo k žádné dohodě. Nadále s majiteli jednáme, tak aby došlo k vyřešení celé situace ke spokojenosti všech.
S pozdravem
KS9.6.2024, 11:54, ing.František Ježíšek

u moji restaurace U Kapličky ,Rychvaldská 1296 mám i malý kousek zatravněné plochy,kterou musím sekat dost částo z důvodu,že si tam hrají děti návštěvníků.Přivítal bych možnost ukládání posekané trávy do bio nádoby.Prosím o sdělení na koho se mám obratit,jak častý je odvoz,kolik to stojí,atd moc děkuji za info ing.Ježíšek

Dobrý den,
pokud se jedná o přistavení nádob pro budovu, ve které je nahlášena podnikatelská činnost, je třeba se obrátit na SMO, městskou akciovou společnost, Ing. Vaculíková, tel.č. +420 596 585 542.
​S pozdravem
OSMHS7.6.2024, 14:53, Jan Brecska

Dobrý den,kdy obnovíte pozemní značení invalidního stání před domem Masarykova tr.1011 Děkuji.

Dobrý den,
obnovení dopravního značení zadáme SMO, městské akciové společnosti. Bohužel momentálně Vám nemůžeme sdělit přesný termín realizace, jelikož povrch musí být suchý a čistý. Vzhledem k počasí, které je v posledních dnech, se realizace těžko plánuje.
S pozdravem
OSMHS7.6.2024, 9:00, Renáta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy vyvezou biodpad na ul. Na Stráni svozové dny máme čtvrtky . Ale bohužel už 14 dní nemáme vyvezeno. Dělají nám tady vodu, ale momentálně se tady v ulici nepracuje a popeláři na komunalní odpad normálně tento týden vyvezli tak nechápu děkuji .

Dobrý den,
svozové vozidlo na směsný komunální odpad jezdí v jiné termíny, než svozové vozidlo pro bioodpad. Vzhledem k tomu, že na komunikaci probíhají výkopové práce, mohla být na komunikaci překážka, kvůli které nebyl vývoz proveden. Další svoz je naplánován na čtvrtek 13.06.2024, snad proběhne bez komplikací.
S pozdravem
OSMHS7.6.2024, 8:57, Lenka

Dobrý den, mohu se zeptat na nějaký konkrétní termín dokončení stavby parkoviště u nemocnice. Stavba je vizuálně již dokončena, podle oficiálního vyjádření to mělo být na jaře, což už tedy asi nebude. Parkovacích míst tam spíše ubylo, na stávajícím parkovišti je chaos a ticho po pěšině. Zajímal by mě tedy termín otevření, co v současné době dělá město pro otevření tohoto parkoviště a jaké důsledky budou z prodlení vyvozeny. Děkuji

Dobrý den,
stavba je dokončena a probíhá předávací řízení. Definují se vady a nedodělky a stanovuje se jejich termín odstranění. Zároveň se pracuje na dokladové části tak, aby mohla být podána žádost o kolaudaci a stavba mohla být zkolaudována. Zhotovitel nedodržel termíny stanovené smlouvou a dodatky a bude pokutován dle smlouvy. K dnešnímu dni se jedná asi o 60 tis. Kč. Parkovacích míst nemůže být méně, protože se jedná o nové parkoviště. Na původním parkovišti přibydou 2 parkovací místa v současném průjezdu (již vydlážděno červeně). Parkoviště bude otevřeno po kolaudaci stavby.
S podzravem
ORI4.6.2024, 10:38, Jakub

Proč byla zrušena dotace na další etapu regeneraci V. Etapy? Je výhled na pokračování?

Dobrý den,
stát přehodnotil portfolio poskytovaných dotací ze státního rozpočtu a tento dotační program zrušil. V příštím roce se pravděpodobně v realizaci pokračovat nebude a pokud město projekt přepracuje, pokusí se sehnat dotace z jiných dotačních zdrojů.
S pozdravem
ORI3.6.2024, 13:22, Jozef Ferko

Dobrý den. Komu patří byty na náměstí v Orlové-Lutyni a jak vysoké je nájemné? Děkuji za odpověď. Jozef Ferko

Dobrý den,
dům na náměstí č.p. 1500 je ve vlastnictví Města Orlová. U tohoto domu přistoupilo Město Orlová k licitaci nájmu bytu a výše nájemného se odvíjí od výše nabídnuté ceny v licitaci. Vyvolávací cena je 100 Kč/ m2. Platné Zásady pro hospodaření s bytovým fondem Města Orlová a licitace nájmu, jsou uveřejněny na úřední desce a webových stránkách města. Informace o volných bytech, u kterých probíhají licitace, uveřejňujeme rovněž v Orlovských novinách a na úřední desce i webových stránkách města.
S pozdravem
OSMHS3.6.2024, 9:26, Milada Blaniková

Dobrý den, již vícekrát jsem psala ohledně opravy chodníku na ulici Vnitřní 748 a okolí obchodu Hruška,mé dotazy se nikdy neobjevily na vašem portále,ani mi nikdy nikdo neodpověděl!!Jde o opravdu velmi poškozený chodník,v této lokalitě bydlí mnoho starších občanů,kteří používají zdravotní pomůcky ,invalidní vozíky,ale i maminky s kočárky mají problém tudy projet!Druhý chodník který bychom mohli použít tu není! Dělají se chodníky ,které jsou na očích,ale ty co naléhavě potřebují obnovu na ty se nedostává!!Mohu říct,že je to opravdu ostuda města!! Doufám že se k tomu vyjádříte!!!

Dobrý den,
k výše uvedenému Vám sdělujeme, že bude ze strany města Orlová jako vlastníka chodníku a komunikací v dané lokalitě provedeno místní šetření stavebně - technického stavu komunikace. Po vyhodnocení stavebně – technického stavu místní komunikace bude s ohledem na přidělené finanční prostředky provedena případná oprava. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
OSMHS1.6.2024, 9:13, Jan

Chtěl bych vědět kdy kdy obnovíte pozemní invalidní značení před cp.1011 Masarykova třída?Dekuji

Dobrý den,
obnovení dopravního značení zadáme SMO, městské akciové společnosti. Bohužel momentálně Vám nemohu sdělit přesný termín realizace, jelikož povrch musí být suchý a čistý. Vzhledem k počasí, které je v posledních dnech, se realizace těžko plánuje.
S pozdravem
OSMHS31.5.2024, 20:20, Monika

Dobrý den, na koho se prosím mohu obrátit se žádostí o doplnění přechodu pro chodce? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,
vycházíme z předpokladu, že doplněním přechodu pro chodce máte na mysli jeho zřízení. Se svým podnětem se obraťte na odbor dopravy MěÚ Orlová, který ho projedná s PČR, Dopravním inspektorátem Karviná a vlastníkem komunikace. Pro úplnost uvádíme, že hlavním kritériem pro zřízení přechodu pro chodce je dostatečná zatíženost lokality jak pěší tak motorovou dopravou, tj. minimálně 50 chodců/hodina a 200 vozidel/hodina. Zřízení přechodu pro chodce se dále řídí příslušnými ČSN a Technickými podmínkami, jde především o stavebně technické řešení, řádné nasvětlení doplňkovým veřejným osvětlením apod."
S pozdravem
OD31.5.2024, 15:09, Pavel Novák

Dobrý den, šlo by opravit chodník od ulice K.Dvoračka směrem ku Bille , asi č.pop.1205 a 1204 .PŘI dešti víc jak 7 metrů zatopené a nelze projít a to nedávno opraven . Prostě dělali to fušeri . DEKUJEME

Dobrý den,
k výše uvedenému Vám sdělujeme, že bude ze strany města Orlová jako vlastníka chodníku a komunikací v dané lokalitě provedeno místní šetření stavebně - technického stavu komunikace. Po vyhodnocení stavebně – technického stavu místní komunikace bude s ohledem na přidělené finanční prostředky provedena případná oprava. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
OSMHS31.5.2024, 8:26, Petr Wiglasz

Často se stává, že řidiči při parkování obrysem vozidla přesahují na chodník pro pěší. Tím zabírají značnou část chodníku a pokud je na vozidle i tažné zařízení, vzniká pro chodce snadno přehlédnutelná nebezpečná překážka. Obecná úprava provozu je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde se píše "Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu parkovacího místa či parkovacího pruhu (včetně zpětných zrcátek)." Dle mého názoru řidiči tímto parkováním (pneumatiky auta opřené o obrubník) porušují tento zákon, neboť vozidlem přesahují vozidlem vyznačenou plochu parkovacího místa. Může s tím město něco udělat?

Dobrý den,
osobní vozy jsou různě dlouhé a otázku jeho přesahu do chodníku právní úprava neřeší. Ve Vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je u významu a užití vodorovné dopravní značky V 10b „Stání kolmé“ uvedeno, že při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. Vozovka je vrchní část pozemní komunikace, určená pro jízdu vozidel. Tedy pouze v případě přesahu vozidla do vozovky se bude jednat o přestupek.
S pozdravem
OD31.5.2024, 5:38, Renata Gilarova

Dobrý den chtěla jsme se zeptat jestli by bylo možné vybudovat přístřešek na zastávku zimní důl Orlová v zimě a za špatného počasí se nemáte kde schovat děkuji Gilarova

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně přístřešku autobusové čekárny V Zimném dole, Orlová - Město. V loňském roce se rekonstruoval chodník včetně výstavby nové autobusové čekárny V Zimném Dole, Orlová - Město, směr Ostrava. Váš dotaz se nejspíš týká autobusové čekárny naproti, směr Karviná. V současné době město tuto výstavbu tohoto přístřešku neplánuje. Ale budeme se jej snažit řešit v příštích letech.
S pozdravem
OSMHS30.5.2024, 14:15, Patrik

Dobrý den, město Orlová má ve vlastnictví, již delší dobu budovu bývalé spořitelny ve staré Orlové. Bohužel budova stále chátrá. Můj dotaz zní, proč město budovu nepřestaví na nájemní bydlení? Jednak by tím zachránila historicky hodnotnou budovu, kterých je ve městě minimum a jednak bude mít ve vlastnictví další byty. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
děkujeme za dotaz, červnové zastupitelstvo města bude rozhodovat o pořízení projektové dokumentace na nájemní byty. Technický stav budovy je ale velmi špatný a náklady na rekonstrukci tohoto objektu budou vysoké. Stát připravuje dotaci ve výši cca 20% a zbytek musí dofinancovat město z vlastních zdrojů nebo si vzít úvěr.
S pozdravem
ORI