DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


28.2.2024, 16:54, Šaňková Ludmila

Dobrý den. vlastníme garáž v katastrálním území Horní Lutyně, zapsanou na LV 697, parcela č.290. Jedná se o řadovou garáž, v řadě je celkem 13 garáží (naproti garáži se nyní staví 4 nové dřevostavby). Za garážemi protíká potok z lesa za Lidovou školou umění. Potok není udržován, je zanesen a když prší, voda z potoka garáže zaplavuje. Chci se tímto informovat, kdo má potok ve své správě a kdo za jeho stav zodpovídá. Děkuji

Dobrý den,
Údržba vodního toku je povinností vlastníka pozemku na kterém se vodní tok nachází. V tomto případě se jedná o fyzickou osobu. Městský úřad Orlová tedy vyzve vlastníka k provedení nápravy.
S pozdravem
OVŽP27.2.2024, 19:21, Stanislav

Dobrý den, nějaký plán na parkování a jeho rozšíření v okolí F.S.Tůmy. Je masakr, když se vracím z práce kolem 15:30 a je plno

Dobrý den,
možností vyřešení parkování na V. etapě je samozřejmě několik. Záleží pouze na tom, kdo bude s tímto řešením spokojen. Pokud všichni obyvatelé V. etapy chtějí parkovat své a popřípadě i služební automobily v blízkosti svého domova bezplatně, tak je to samozřejmě technicky nemožné. Již v minulosti zde byla navržena výstavba několika parkovacích domů. Jejich ekonomická návratnost je však při ochotě platit parkovné diskutabilní.
Město Orlová se pokouší alespoň částečně tuto situaci řešit a nyní plánuje dalších 120 parkovacích míst na střeše současného parkovacího domu.
S pozdravem
KS23.2.2024, 10:59, Žyrek Arnošt

Dobrý den,bydlím v Jesenikách a mám jít v pondělí na pohřeb strýce.Mužete mi poradit kde máte v orlové pohřební smuteční sínˇ? Moc děkuji za odpovědˇ. Žyrek Arnošt

Dobrý den,
smuteční síň v Orlové 1 najdete na ulici Klášterní 1186, Orlová-Město,.
S pozdravem
KS22.2.2024, 20:23, Roman

Bude na místě koupaliště i minigolf které charta na bývalém koupališti

Dobrý den,
děkujeme za dotaz. V současné době se ve veřejném prostoru po bývalém koupališti s minigolfem nepočítá. Celá studie je k dispozici na https://www.lepsi-orlova.cz/soubory_texty/157_1-revitalizace-arealu-letniho-koupaliste_orlova-faze-2_01-pdf.pdf.
S pozdravem
ORI22.2.2024, 19:10, Libuše Pernická

Dobrý den, hlášení městského rozhlasu na konci ulice Lesní se rozléhá tak, že v podstatě není vůbec rozumět sdělení, která hlasatel říká. Dále jsem se chtěla zeptat, proč není možné zveřejňovat hlášení rozhlasu na stránkách MUNIPOLIS Orlová,kde je zaregistrována spousta občanů. Myslím, že by občané ocenili informační sms prostřednictvím tohoto systému. Děkuji za informaci.

Dobrý den,
prosím o nahlášení čísla hlásiče městského rozhlasu u kterého jste zaregistrovala problém se zvukem na tel. číslo 596 581 330 Ing. Tomáš Polášek popř. mail: tomas.polasek@muor.cz, který se problémem bude zabývat.
Co se týká komunikačního systému MUNIPOLIS, tak každý den je na Vámi zaregistrovaný email popř. do aplikace zasíláno informativní sdělení o dění ve městě Orlová. SMS zprávy jsou zpoplatněny, a proto je využíváme v mimořádných případech.
S pozdravem
KS22.2.2024, 14:43, Petr

Dobrý den, mířím na Vás s dotazem ohledně nákupního centra Orel (pokud se tomu dá přezdívat ještě pořád nákupní centrum). Je na úřadě nějaká profese, která se zabývá kontrolou "vzhledu okolí" nebo něco podobného? Je neskutečné, do jaké fáze se tato budova dostává. Když tudy člověk prochází, má pocit že se vyskytuje někde v opuštěném, vyrabovaném městě. Chápu, že můžete argumentovat tím, že Orel nepatří pod město ale pod soukromníka. Nicméně budova se pořád nachází na území města Orlová, a proto by mělo být ve Vašem vlastním zájmu zajistit to, aby se vlastník o budovu více staral, a občané se tudy nebáli chodit. Je sice moc pěkné, že zde přibyl HHC obchod, jistě to je věc, která Orlové "scházela", ale především byste to měli být Vy, kdo se soukromníkem bude jednat a jakýmsi způsobem ho donutí, aby se staral o svůj majetek na území Vašeho města. Doufám že můj komentář nezní útočně (protože tak znít ani nemá), ale trápí mě (a myslím že nejenom mě) už delší dobu. S přáním hezkého dne, Petr :-)

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně vzhledu nákupního centra Orel. Údržba nemovitosti je bohužel věcí vlastníka budovy, ale město Orlová bude majitele kontaktovat a projedná s ním případné úpravy nebo opravy nemovitosti.
S pozdravem
KS22.2.2024, 10:53, Hana

Dobrý den, chci se zeptat, proč při bourání jednoho z pavilonů ZŠ na Energetiků 940 se při bouracích pracích nepoužívá kropení - oblaka prachu znemožňují větrání ve všech bytech přilehlé bytové zástavby !

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Firmu, která prováděla demolici budovy jsme upozornili. Byla zjednána náprava a firma pravidelně staveniště kropila.
S pozdravem
ORI21.2.2024, 10:37, Pavel

Dobrý den. Chci se optat zdali Město Orlová poskytuje dotace na výměnu plynových kotlů. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
město Orlová dotace na plynové kotle neposkytuje. Pouze se podílí částkou 5 000,- Kč na žadatele na dotacích, které jsou vyhlašovány státním fondem životního prostředí (kotlíkové dotace). Nicméně ani v rámci těchto dotací už není podporováno pořizování plynových kotlů. Bližší informace týkající se dotací lze dohledat na webových stránkách: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.
S pozdravem
OVŽP20.2.2024, 21:46, Marek

Dobrý den, rád bych se vrátil k dotazu občana ze dne 22.7.23 a 12.7.23 k výrobně palivového dřeva na adrese Rolnická 26/Orlová. Činnost na pozemku probíhá nadále i k dnešnímu dni, na obecní příjezdovou cestu s novým povrchem byla sice instalovaná dopravní značka zakazující vjezd vozidlům na 3,5t ale naprosto běžně tam zajíždějí nákladní vozidla s návěsem s dřevní kulatinou obvykle ve večerních hodinách, probíhá svoz kulatiny pod rouškou tmy v pozdních hodinách -nelegální?( viz jejich video příspěvky na FB profilu) část obecní příjezdové cesty je oplocená k soukromému pozemku, řezání kulatin probíhá v jakoukoliv denní večerní hodinu včetně víkendů.je toto vše se souhlasem města a příslušných odborů?

Dobrý den,
k níže uvedenému dotazu sdělujeme, že na základě podnětu z webu města byla naším úřadem provedena živnostenská kontrola, jejímž cílem bylo prověřit, zda provozovatel činnosti má příslušné živnostenské oprávnění a dodržuje podmínky stanovené živnostenským zákonem a zákony souvisejícími s podnikáním. V současné době je kontrola již ukončena.
Není však v pravomoci živnostenského úřadu posuzovat intenzitu hluku vznikajícího z předmětné činnosti, ani šetřit porušování nočního klidu. Pokud k takovému protiprávnímu jednání dojde, doporučujeme obrátit se na Městskou policii Orlová (linka 156 nebo 158) nebo podat oznámení na MěÚ Orlová - oddělení přestupků, které se tímto podnětem bude následně zabývat. Dále odkazujeme na: https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/jak-resit-zivotni-situace/odbor-vnitrnich-veci/13542-prestupkove-rizeni.html.
S pozdravem
OVVŽÚ+MP19.2.2024, 12:43, Daniel Kučera

Dobrý den,bude Město dělat nedokončený a rozbitý chodník na silnici 59?Bude Město zaujímat stanovisko vůči nepřizpusobivým v Orlová Město?Dnes už to opět začíná být vyloučená lokalita,ikdyž se odvedl kus poctivé estetické práce.Děkuji..

Dobrý den,
právě provádíme kontrolu stavebně - technického stavu komunikací a chodníků po zimním období a připravujeme seznam oprav na rok 2024. Děkujeme za Váš podnět ohledně rozbitého chodníku kolem silnice 59 na ul. Ostravská, který prověříme.
S pozdravem
OSMHS13.2.2024, 8:59, Lenka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se zrušily lampy u chodníku, který je mezi hlavní cestou a velkým parkovištěm u orla? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
při pravidelných kontrolách technického stavu světelných míst ve Vámi zmíněné oblasti zjistil dne 29.1. smluvní správce havarijní stav stožáru na 3 světelných místech s čísly 57.14, 57.17 a 57.18. Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku musely být tyto stožáry seříznuty do bezpečného stavu. Světelná místa jsou určena k opravě, ovšem vzhledem k dostupnosti materiálu jehož část má v současné době dodací lhůtu 6 - 7 týdnů, budou však tato místa opravena tedy cca do 8 týdnů. Za toto prodlení se omlouváme.
S pozdravem
OSMHS9.2.2024, 12:34, Marie Hrádková

Dobrý den, navštěvuji místní krytý bazén, a opět jsou stropní panely, asi 13 kusů promáčeny z protékající střechy. Již jednou jsem na to upozornila, bylo to jiném místě, panely vyměněny, ale voda si vždy najde někudy cestu, jak známo. Proto by bylo třeba udělat rekonstrukci střechy, aby bazén mohl zůstat nadále v provozu, když tu už tedy nebudeme mít koupaliště, jak bylo oznámeno současnými zastupiteli. Děkuji.

Dobrý den,
děkujeme za váš zájem. Vedení společnosti SMO, m.a.s. Orlová tuto záležitost řeší. Vzhledem k příznivému počasí na konci roku 2023 již byla opravena část střechy bazénové části. V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci opravy další části střešní krytiny.
Samotné stropnice, pokud se nacházejí nad bazénovou vanou, nelze vyměnit ihned. V takovém případě je nutno bazén nejprve vypustit a následně postavit lešení a provést výměnu. Toto je možné realizovat pouze v době odstávky. Odstávka je plánována na měsíc červen tohoto roku. O přesném datu odstávky Vás budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a na našich webových stránkách.
S přátelským pozdravem

Ing. Petr Maciejovský
Provozně technický manažer
SMO, městská akciová společnost Orlová8.2.2024, 14:43, ZÁVODNÁ

Dobrý den, prosila bych vysvětlit, proč se mi tento měsíc v inkasu objevilo 480,- za odvoz odpadu. když řádnéplací svozu je v 5. měsíci a loni jste navyšovali. Děkuji a s přáním hezkého dne Jarmila Závodná

Dobrý den,
od r. 2024 došlo ke sjednocení způsobů úhrad u plateb SIPO (roční poplatek 960,- Kč se rozloží do 4 splátek, tj. únor - květen, aby do splatnosti bylo řádně uhrazeno). Pro poplatníky rozložení do splátek představuje menší finanční zátěž. Informace byla v Orlovských novinách.
S pozdravem
PO7.2.2024, 9:24, Patrik

Dobrý den, je skoro polovina února a na novém náměstí jsou pořád dřevěné budky z Vánočních trhů. Kdy budou odvezeny, aby nehyzdily nové náměstí? Trhy se nekonají každý týden, tudíž není nutné, aby tam byly nastálo.

Dobrý den,
podle posledních informací Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že by měly stánky na náměstí zůstat celoročně a mají být nabízeny zájemcům o drobný prodej. V tuto chvíli tedy dolaďujeme návrh smlouvy a řešíme ze Správou majetku města způsob zapojení elektřiny a průběžných odečtů.
S pozdravem

Bc. Bára Heczková
ředitelka DKMO p.o.6.2.2024, 14:35, Petr

Dobrý den, když se na stránkách ŘSD dívám na mapu plánované přeložky silnice I/67 Bohumín – Karviná, přijde mi škoda, že se neplánuje napojení Orlové. Přitom stávající mimoúrovňové křížení stávající I/67 a silnice 474 se k tomu přímo nabízí. Zajímalo se město Orlová o tuto stavbu?

Dobrý den,
přeložka silnice I/67 v úseku Bohumín Karviná je navržena severně v souběhu se stávající železniční tratí Bohumín - Karviná. V Dětmarovicích je koridor pro přeložku silnice umístěn mezi železnici a elektrárnu. Napojení silnice II/474 se uvažuje v prodloužení této silnice za nadjezdem směrem k elektrárně, na okraji areálu EDĚ, kde je navržena úrovňová křižovatka. Mimo to zůstane samozřejmě zachováno napojení na stávající silnici I/67, která bude po stavbě přeložky převedena do nižší kategorie.
S pozdravem
ORI