Aktuality

Orlovská krása do světa
18.6.2008

Orlovská krása do světa

Šestnáctiletá studentka soukromého Gymnázia Jana Šabršuly v Orlové, Petra FRASUNKOVÁ, která bydlí a studuje v Orlové, se v soutěži Miss Tourism World 2008, v kategorii Model of the World 2008, svým vítězstvím nominovala jako finalistka České republiky na světové finále. To se uskuteční letos na podzim. Jak nám prozradila Iveta... více informací

Na ul. Nádražní už nebude sběrné místo, s velkoobjemovým odpadem musíte do Sběrného dvora v areálu SMO!
18.6.2008

Na ul. Nádražní už nebude sběrné místo, s velkoobjemovým odpadem musíte do Sběrného dvora v areálu SMO!

Odbor majetkový a komunálních služeb upozorňuje občany, že s účinností od 1. července už nebudou umísťovány velkoobjemové kontejnery na ulici Nádražní v Orlové-Porubě. Komunální velkoobjemový a nebezpečný odpad můžete odevzdat v pracovní dny v době od 8 do 17,30 hodin a o víkendech v době od 9 do 15 hodin v areálu SMO, městské a... více informací

Nepřehlédněte!
18.6.2008

Nepřehlédněte!

Od července do srpna bude z technických důvodů omezen provoz v hlavní budově Městského úřadu Orlová. Postupně, po jednotlivých etapách, bude probíhat výměna oken a výmalba kanceláří. Věříme, že občané toto omezení přijmou s pochopením. ... více informací

Podnikatelé, nepřehlédněte!
17.6.2008

Podnikatelé, nepřehlédněte!

Živnostenský úřad Orlová nebude z technických důvodů v pondělí 30. června přijímat ohlášení, oznámení a žádosti. Toto opatření je prováděno v souvislosti s aplikací rozsáhlé novely živnostenského zákona, která bude účinná od 1. července t.r. Jak nám prozradila vedoucí živnostenského úřadu Ing. Marie Volfová, mnohé živnostenské ... více informací

Kyvadlová doprava na Orlovský jarmark
12.6.2008

Kyvadlová doprava na Orlovský jarmark

Jak už jsme vás informovali, v sobotu 14. června se na Starém náměstí v Orlové-Městě uskuteční již tradiční ORLOVSKÝ JARMARK. I v letošním roce je zajištěna kyvadlová autobusová doprava s odjezdy od nemocnice v Orlové-Lutyni, po trase běžné autobusové linky až do Orlové-Města a zpět do Orlové-Lutyně. Jízdní řád najdete v příloze... více informací  |  Připojené soubory: 1

POZVÁNKA NA ORLOVSKÝ JARMARK
12.6.2008

POZVÁNKA NA ORLOVSKÝ JARMARK

Když se zhruba před sedmnácti lety začaly vést vážné debaty o revitalizaci „staré Orlové“ a oživení historického jádra, ze kterého zbylo pouze torzo, objevila se zde, vedle mnoha dalších, i myšlenka obnovení tradice orlovských jarmarků, kterými byla Orlová proslavena v širokém okolí. V té době však stav historického jádra, ani d... více informací

Novinky 3CSAD
12.6.2008

Novinky 3CSAD

ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. patří do konsolidované skupiny již řadu let a od loňského roku vystupují pod indentitou 3CSAD. Více o těchto dopravcích v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Policie žádá o spolupráci!
11.6.2008

Policie žádá o spolupráci!

V lesoparku za nemocnicí v Orlové-Lutyni došlo 23. května 2008, kolem sedmé hodiny večerní, k loupežnému přepadení. Pachatel, když míjel poškozeného, udeřil tohoto muže znenadání pěstí do čela. Muž upadl na chodník, pachatel jej začal prohledávat. Protože však v kapsách kalhot našel jen doklady, tyto vrátil a z místa přepadení u... více informací

Mimořádný příspěvek na společensky účelná pracovní místa
10.6.2008

Mimořádný příspěvek na společensky účelná pracovní místa

  Úřad práce v Karviné podpoří přijetí uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadě práce minimálně 6 měsíců finančním příspěvkem na mzdové náklady, vč. pojistného, max. do výše 13.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců na uchazeče o zaměstnání, doporučeného úřadem práce.   Podmínky pro poskytnutí příspěvku: §       žádos... více informací

Pozvánka na zastupitelstvo
10.6.2008

Pozvánka na zastupitelstvo

12. zasedání Zastupitelstva města Orlové se uskuteční ve středu 11. června od 9 hodin ve velkém sále Domu kultury města Orlové. Připomínáme, že zasedání je veřejné! Takže - máte-li chuť a zájem, přijďte se podívat! ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Představujeme vám novou vedoucí odboru výstavby Ing. Hanu Juřicovou
4.6.2008

Představujeme vám novou vedoucí odboru výstavby Ing. Hanu Juřicovou

Předchozí vedoucí odboru Miroslav Satora, který odešel do důchodu, nasadil laťku poměrně vysoko. Jak se povede nové vedoucí v jeho šlépějích, to teprve ukáže čas. Dnes jsme si za Ing. Hanou Juřicovou zašli pro její "vizitku". Takže – co nám o sobě prozradíte? "Narodila jsem se v nedalekém Havířově, kde žiji se svou rodinou dod... více informací

Souhlas vlastníků je pro odkanalizování nezbytný!
4.6.2008

Souhlas vlastníků je pro odkanalizování nezbytný!

  Orlovská radnice připravuje odkanalizování okrajových částí města. Převážná část nové kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť města, odpadní vody budou čištěny na ČOV Orlová a ČOV Petřvald. Část lokality Horní Lutyně bude napojena na stávající ČOV Dolní Lutyně. Odpadní vody z lokality Výhoda budou likvidovány na ČO... více informací

Deset let poradny ELPIS v Karviné
4.6.2008

Deset let poradny ELPIS v Karviné

Slezská diakonie-poradna Elpis Karviná poskytuje služby obětem domácího násilí, týrání, zneužívání, trestných činů a osobám v krizi již od roku 1998. Na poradnu se neobracejí jen občané města Karviné, ale také lidé z okolních měst, kde takovýto typ poradny schází. Poradna poskytuje především sociální poradenství – rady a inform... více informací

Nezapomeňte posekat trávu!
30.5.2008

Nezapomeňte posekat trávu!

Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 73 odst. 3 zákona č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při s... více informací

Změna ceny jízdného v MHD a IDS Orlová
21.5.2008

Změna ceny jízdného v MHD a IDS Orlová

Rada města chválila nové tarifní a přepravní podmínky, platné v obvodu Integrovaného dopravního systému Orlová - MHD Orlová s platností od 1. června t.r. (více v příloze) ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Systém odpadového hospodářství v našem městě
19.5.2008

Systém odpadového hospodářství v našem městě

  V rámci systému odpadového hospodářství slouží občanům našeho města k uložení komunálního odpadu kromě  nádob, umístěných v bytové i rodinné zástavbě, rovněž sběrná místa na vytříděný komunální odpad. Z rodinné zástavbě je zajištěn svoz separovaného a biologického odpadu.   Kromě toho město zřídilo sběrný dvůr s celotýdenní... více informací

K privatizaci bytů v domech čp.759, 785, 836, 965 a 972
14.5.2008

K privatizaci bytů v domech čp.759, 785, 836, 965 a 972

                 Informace nájemcům bytů v domech čp.  759, 785, 836, 965 a 972  v Orlové-Lutyni     V roce 2007 schválilo zastupitelstvo města záměr privatizace bytového fondu v domech       čp. 759, 785, 836, 965, 972  v Orlové - Lutyni  formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastni... více informací

Rekonstrukce chodníků v centru Orlové
13.5.2008

Rekonstrukce chodníků v centru Orlové

  V červenci začne rekonstrukce chodníků, tzv. pěší zóny od ulice Osvobození až po ulici Školní. Je to jedna z nejfrekventovanějších ulic v centru města, vede sídlištěm a denně tudy procházejí chodci na autobusové zastávky, na radnici či do nákupního centra nebo opačným směrem - do základní školy, nemocnice nebo do svých domovů... více informací

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
6.5.2008

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Ve dnech 14. až 16. května se v době od 8 do 18 hodin uskuteční v přízemí Mateřské školy Čtyřlístek na ulici kpt. Jaroše 762 v Orlové-Lutyni HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Máte-li doma nadbytečné letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), ze zimního oblečení především kabáty a bundy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclon... více informací

Blýská se na lepší časy?
6.5.2008

Blýská se na lepší časy?

Občané bydlící v lokalitě ulice K Zimovůdce v Horní Lutyni již dlouhodobě požadují  opravu této komunikace, která je nezbytná s ohledem na špatný technický stav vozovky. Uvedenou komunikaci však z větší části tvoří pozemek  ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Aby město Orlová mohlo tuto komunikaci  opravit,  je zapotřebí majetkopráv... více informací

Změna přednosti na křižovatce ul. P. Cingra a 17. listopadu v Orlové
5.5.2008

Změna přednosti na křižovatce ul. P. Cingra a 17. listopadu v Orlové

Upozorňujeme na zásadní změnu v přednosti v jízdě na křižovatce „U Skrblíka“  tj. ul. 17. listopadu – Hraniční a ul. P. Cingra – J. Čapka (z Doubravy).   Označení „HLAVNÍ SILNICE“ bude od 2. června právě na ul. 17. listopadu a z ul. Hraniční.  Řidiči jedoucí ze směru od Doubravy, a z tzv. staré Orlové, budou muset na této kři... více informací