Aktuality

Mimořádný příspěvek na společensky účelná pracovní místa
10.6.2008

Mimořádný příspěvek na společensky účelná pracovní místa

  Úřad práce v Karviné podpoří přijetí uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadě práce minimálně 6 měsíců finančním příspěvkem na mzdové náklady, vč. pojistného, max. do výše 13.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců na uchazeče o zaměstnání, doporučeného úřadem práce.   Podmínky pro poskytnutí příspěvku: §       žádos... více informací

Pozvánka na zastupitelstvo
10.6.2008

Pozvánka na zastupitelstvo

12. zasedání Zastupitelstva města Orlové se uskuteční ve středu 11. června od 9 hodin ve velkém sále Domu kultury města Orlové. Připomínáme, že zasedání je veřejné! Takže - máte-li chuť a zájem, přijďte se podívat! ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Představujeme vám novou vedoucí odboru výstavby Ing. Hanu Juřicovou
4.6.2008

Představujeme vám novou vedoucí odboru výstavby Ing. Hanu Juřicovou

Předchozí vedoucí odboru Miroslav Satora, který odešel do důchodu, nasadil laťku poměrně vysoko. Jak se povede nové vedoucí v jeho šlépějích, to teprve ukáže čas. Dnes jsme si za Ing. Hanou Juřicovou zašli pro její "vizitku". Takže – co nám o sobě prozradíte? "Narodila jsem se v nedalekém Havířově, kde žiji se svou rodinou dod... více informací

Souhlas vlastníků je pro odkanalizování nezbytný!
4.6.2008

Souhlas vlastníků je pro odkanalizování nezbytný!

  Orlovská radnice připravuje odkanalizování okrajových částí města. Převážná část nové kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť města, odpadní vody budou čištěny na ČOV Orlová a ČOV Petřvald. Část lokality Horní Lutyně bude napojena na stávající ČOV Dolní Lutyně. Odpadní vody z lokality Výhoda budou likvidovány na ČO... více informací

Deset let poradny ELPIS v Karviné
4.6.2008

Deset let poradny ELPIS v Karviné

Slezská diakonie-poradna Elpis Karviná poskytuje služby obětem domácího násilí, týrání, zneužívání, trestných činů a osobám v krizi již od roku 1998. Na poradnu se neobracejí jen občané města Karviné, ale také lidé z okolních měst, kde takovýto typ poradny schází. Poradna poskytuje především sociální poradenství – rady a inform... více informací

Nezapomeňte posekat trávu!
30.5.2008

Nezapomeňte posekat trávu!

Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 73 odst. 3 zákona č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při s... více informací

Změna ceny jízdného v MHD a IDS Orlová
21.5.2008

Změna ceny jízdného v MHD a IDS Orlová

Rada města chválila nové tarifní a přepravní podmínky, platné v obvodu Integrovaného dopravního systému Orlová - MHD Orlová s platností od 1. června t.r. (více v příloze) ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Systém odpadového hospodářství v našem městě
19.5.2008

Systém odpadového hospodářství v našem městě

  V rámci systému odpadového hospodářství slouží občanům našeho města k uložení komunálního odpadu kromě  nádob, umístěných v bytové i rodinné zástavbě, rovněž sběrná místa na vytříděný komunální odpad. Z rodinné zástavbě je zajištěn svoz separovaného a biologického odpadu.   Kromě toho město zřídilo sběrný dvůr s celotýdenní... více informací

K privatizaci bytů v domech čp.759, 785, 836, 965 a 972
14.5.2008

K privatizaci bytů v domech čp.759, 785, 836, 965 a 972

                 Informace nájemcům bytů v domech čp.  759, 785, 836, 965 a 972  v Orlové-Lutyni     V roce 2007 schválilo zastupitelstvo města záměr privatizace bytového fondu v domech       čp. 759, 785, 836, 965, 972  v Orlové - Lutyni  formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastni... více informací

Rekonstrukce chodníků v centru Orlové
13.5.2008

Rekonstrukce chodníků v centru Orlové

  V červenci začne rekonstrukce chodníků, tzv. pěší zóny od ulice Osvobození až po ulici Školní. Je to jedna z nejfrekventovanějších ulic v centru města, vede sídlištěm a denně tudy procházejí chodci na autobusové zastávky, na radnici či do nákupního centra nebo opačným směrem - do základní školy, nemocnice nebo do svých domovů... více informací

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
6.5.2008

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Ve dnech 14. až 16. května se v době od 8 do 18 hodin uskuteční v přízemí Mateřské školy Čtyřlístek na ulici kpt. Jaroše 762 v Orlové-Lutyni HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Máte-li doma nadbytečné letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), ze zimního oblečení především kabáty a bundy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclon... více informací

Blýská se na lepší časy?
6.5.2008

Blýská se na lepší časy?

Občané bydlící v lokalitě ulice K Zimovůdce v Horní Lutyni již dlouhodobě požadují  opravu této komunikace, která je nezbytná s ohledem na špatný technický stav vozovky. Uvedenou komunikaci však z větší části tvoří pozemek  ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Aby město Orlová mohlo tuto komunikaci  opravit,  je zapotřebí majetkopráv... více informací

Změna přednosti na křižovatce ul. P. Cingra a 17. listopadu v Orlové
5.5.2008

Změna přednosti na křižovatce ul. P. Cingra a 17. listopadu v Orlové

Upozorňujeme na zásadní změnu v přednosti v jízdě na křižovatce „U Skrblíka“  tj. ul. 17. listopadu – Hraniční a ul. P. Cingra – J. Čapka (z Doubravy).   Označení „HLAVNÍ SILNICE“ bude od 2. června právě na ul. 17. listopadu a z ul. Hraniční.  Řidiči jedoucí ze směru od Doubravy, a z tzv. staré Orlové, budou muset na této kři... více informací

Svoz biologického odpadu
5.5.2008

Svoz biologického odpadu

Vážení občané, město Orlová zavedlo opět v letošním roce svoz biologického odpadu z rodinné zástavby. V rámci této služby byly každé domácnosti v rodinné zástavbě dodány igelitové pytle černé barvy pro ukládání biologického odpadu.   Do těchto pytlů je možno ukládat pouze trávu, listí, zbytky zeleniny, padlé ovoce, zbytky ros... více informací

Běh 3. května ulicemi Orlové
5.5.2008

Běh 3. května ulicemi Orlové

Na start letošního, již 3. ročníku Běhu 3. května ulicemi Orlové,  se postavilo více než 400 sportovců, mezi nimiž byli závodníci z místních základních a středních škol a nechyběli ani žáci z partnerských škol polských měst Rydultowy a Czechowice-Dziedzice. Byli to právě polští běžci, kteří s výjimkou jedné kategorie dominovali ... více informací

Pietní akty v Orlové
28.4.2008

Pietní akty v Orlové

Pietní akt u příležitosti konce 2. světové války se uskuteční rovněž v pátek 2. května od 9 hodin u pomníku U Kapličky v Orlové-Lutyni. Zúčastní se ho nejen představitelé Orlové a partnerských měst, ale i pamětníci, zástupci jednotlivých organizací a delegace, složená z účastníků mezinárodního cyklistického závodu Gracia, který ... více informací

Již v pátek 2. května!
28.4.2008

Již v pátek 2. května!

BĚH 3.KVĚTNA se uskuteční v ulicích Orlové u příležitosti letošních oslav 63. výročí osvobození města Orlové, a to v pátek 2. května na Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni. Na start se postaví žáci základních a středních škol z Orlové i z polských partnerských měst, zúčastnit se však mohou i dospěláci, kteří si chtějí jen tak za... více informací  |  Připojené soubory: 1

Za prací do EU s EUROPASSEM
23.4.2008

Za prací do EU s EUROPASSEM

Eurocentrum Ostrava  pořádá informační seminář, v jehož průběhu budou zájemci seznámeni s evropským souborem dokladů, s tzv. Europassem. Seminář se uskuteční 30. dubna od 9 hodin v prostorách Eurocentra a od 11 hodin na Ekonomické fakultě VŠB – TU v Ostravě. Bližší informace najdete v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Orlovská radnice ocenila dárce krve
23.4.2008

Orlovská radnice ocenila dárce krve

  Dvaadvacet dobrovolných dárců krve ocenila orlovská radnice. Mezi nimi je patnáct držitelů Zlaté plakety MUDr. Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů, pět držitelů Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve a dva držitelé Zlatého kříže II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.   Zlatá pla... více informací

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti
22.4.2008

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti

Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je od dnešního dne otevřena i pro domácnosti. Ministr životního prostředí Martin Bursík podepsal finální znění směrnic, které umožnily Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) příslušný dotační program otevřít. "Cílem je, aby co nejví... více informací

Očkování psů
22.4.2008

Očkování psů

Očkování psů proti vzteklině se v Orlové uskuteční 19. května 2008, a to na těchto místech: * Hasičská zbrojnice v Orlové-Porubě v době od 8 do 9,30 hodin * Útulek pro psy v Orlové-Městě od 9 do 10,30 hodin * Radnice v Orlové-Městě od 10,45 do 12 hodin * Klubovna PZKO v Orlové-Lutyni od 13,30 do 14,45 hodin * Tržiště pod ki... více informací