Aktuality

Orlová má svou MISS 2015
30.3.2015

Orlová má svou MISS 2015

Orlovskou „MISS 2015“ se stala patnáctiletá studentka stavební průmyslovky Nikola ZUZIAKOVÁ, před stejně starou Veronikou Kolodějovou a čtrnáctiletou Renátou Plíhalovou. „Mám z toho obrovskou radost, ale vůbec by mě nenapadlo, že zvítězím, protože všechna děvčata byla skvělá a byla to obrovská konkurence,“ konstatovala dojatá MI... více informací

Dům s pečovatelskou službou v Orlové-Městě přijímá žádosti
24.3.2015

Dům s pečovatelskou službou v Orlové-Městě přijímá žádosti

Město Orlová, odbor sociální a zdravotní, přijímá nové žádosti o poskytnutí bytu do nájmu velikosti 0+1 a 1+1 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Orlová – Město, V Zimném Dole čp. 706-709 (Altenheim). Žádost o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který spl... více informací

On-line přenos Zastupitelstva města Orlová dne 23.3.2015
23.3.2015

On-line přenos Zastupitelstva města Orlová dne 23.3.2015

On-line přenos ze 4. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 23. března 2015 ve velkém sále Domu kultury města Orlové naleznete na této adrese: http://lite.publicstream.cz/player/live?zid=72... více informací

Vypouštění odpadních vod
21.3.2015

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.   Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze ... více informací

Město podporuje dotacemi rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění
20.3.2015

Město podporuje dotacemi rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění

Město Orlová každoročně podporuje poskytnutím neinvestičních dotací aktivity spolků, klubů, obecně prospěšných společností a jiných neziskových organizací, které významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, sportovního a společenského dění a jsou významným prvkem nabídky volnočasových aktivit.   Přehled poskytnutých neinv... více informací  |  Připojené soubory: 1

Konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
19.3.2015

Konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje první ročník konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Záštitu této akci již poskytl premiér ČR Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, primátor Ostravy Tomáš Macura, generální ředitel Ag... více informací

Pachatelé pouličních krádeží a loupeží zadrženi
18.3.2015

Pachatelé pouličních krádeží a loupeží zadrženi

  Orlovská policie v posledních týdnech šetřila několik loupeží a krádeží na osobách. Službě kriminální policie a vyšetřování se podařilo pachatele zadržet a bylo proti jim zahájeno trestní stíhání. Pachatel loupeží, s bohatou trestní minulostí, se trestné činnosti dopouštěl nezávisle na jiném pachateli. Ten se dopouštěl drobn... více informací

SENIOR DOPRAVA
17.3.2015

SENIOR DOPRAVA

Orlovským seniorům je k dispozici SENIOR DOPRAVA Českého červeného kříže. Využívat ji mohou dlouhodobě nemocní od 55 let, osoby od 60 let a osoby se zdravotním postižením. Provozní doba je od pondělí do pátku od 7 do 15,30 hodin a přepravovaná osoba hradí 11 Kč/km. Každý přepravovaný senior má nárok na doprovod jedné osoby. A t... více informací

Na Olmovci se zabezpečuje bortící se svah
16.3.2015

Na Olmovci se zabezpečuje bortící se svah

V prvních březnových dnech se dělníci a stavební stroje pustily na Olmovci do sanace sesuvu, který ohrožuje majetek tamních domkařů, což potvrdila i vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina Szotkowská: „Situace na Olmovci se v posledních letech stává vážnou, ale  sesuvy ohrožují především majetek nikoli životy obyvatel.“ ... více informací

Tři nové lavičky na ulici F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni
11.3.2015

Tři nové lavičky na ulici F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni

Tři nové lavičky přibyly na ulici F. S. Tůmy na V. etapě v Orlové-Lutyni. Vedení města tak vyšlo vstříc požadavkům zejména starší generace, která si potřebuje na cestě za nákupem alespoň na chvíli odpočinout na lavičce. Radost budou mít i maminky s kočárky či malými dětmi.   ... více informací

Policie ocenila územáře Kobylanského a kriminalistu Holeše
11.3.2015

Policie ocenila územáře Kobylanského a kriminalistu Holeše

V pátek byli v Městském domě kultury v Karviné oceněni ti nejlepší policisté z regionu. Nechyběli mezi nimi ani zástupci Orlové. Nprap. Karel KOBYLANSKÝ pracuje na Obvodní oddělení Orlová, a to od prosince 1997.  Jako každý policista svou kariéru začal „na ulici“. Pílí a houževnatostí se přes „územáře“ vypracoval na pozici zpra... více informací

Změna režimu na placených parkovištích
10.3.2015

Změna režimu na placených parkovištích

Od 1. dubna dojde ke změně režimu v provozu placených parkovišť na ul. Rydultowská (před obchodním střediskem ESAM a před polyfunkčním domem) a na ul. Osvobození na parkovišti před městským úřadem.   Na parkovištích na ul. Rydultowská bude první hodina zdarma, za každou další započatou hodinu se zaplatí 10 Kč. Od doby zaplacen... více informací

SENIOR DOPRAVA
9.3.2015

SENIOR DOPRAVA

Orlovským seniorům je k dispozici SENIOR DOPRAVA Českého červeného kříže. Využívat ji mohou dlouhodobě nemocní od 55 let, osoby od 60 let a osoby se zdravotním postižením. Provozní doba je od pondělí do pátku od 7 do 15,30 hodin a přepravovaná osoba hradí 11 Kč/km. Každý přepravovaný seior má nárok na doprovod jedné osoby. A ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Posuzování vlivů koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry" na životní prostředí
9.3.2015

Posuzování vlivů koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry" na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí sděluje, že oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry" bylo podrobeno zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Rozhovor s Blankou ZÁTOPKOVOU, ředitelkou ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě
3.3.2015

Rozhovor s Blankou ZÁTOPKOVOU, ředitelkou ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě

  Do jaké míry se uvažuje o stěhování ZUŠ z Orlové-Poruby do objektu obchodní akademie? Po zhodnocení všech aspektů, kladů a záporů ředitelství ZUŠ Orlová a pedagogický kolektiv souhlasí s přestěhováním do budovy na ulici Polní za přesně daných podmínek. Náš zřizovatel navrhl přesun ZUŠ do prostor OA Orlová z důvodu pomoci... více informací

Boj za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě
3.3.2015

Boj za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě

  Orlovou hýbou otazníky kolem budovy Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové-Porubě. Bude či nebude se škola stěhovat do objektu Obchodní akademie v Orlové? Do jaké míry to bude smysluplné? Jsou za tímto krokem pouze ekonomické důvody nebo je v tom něco jiného? Poprvé se o stěhování ZUŠ J. R. Míši do objektu gymnázia hovo... více informací

Dopis starosty města premiérovi B. Sobotkovi
2.3.2015

Dopis starosty města premiérovi B. Sobotkovi

Vážený pane premiére,                   Orlová, která se blíží k osmistému výročí svého založení, zažila bouřlivý rozvoj s těžbou uhlí, kdy v 80. letech 20. století dosáhla hranice téměř 38 tisíc obyvatel. Přestože z původního historického jádra zůstaly pouhé zbytky, vyrostlo nové město, jehož občané nacházeli práci v těžebním... více informací

Starosta města přijal prvního letošního občánka
2.3.2015

Starosta města přijal prvního letošního občánka

Prvním orlovským občánkem letošního roku je Vítek SUCHNA, který se narodil třicetileté mamince Kateřině 1. ledna ve 3:28 hodin v ostravské nemocnici. Vítek se má čile k světu a v minulých dnech ho s maminkou a malou sestřičkou přivítal i starosta města Ing. Tomáš Kuča. „Je milé se setkat s prvním občánkem roku, věnovat mu něco ... více informací

Výkup kovových odpadů nově
27.2.2015

Výkup kovových odpadů nově

Bezhotovostní úhrada výkupu odpadů od 1.3.2015       V souvislosti s vyhláškou č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, budou sběrny od 1. března vyplácet peněžní prostředky za odpad ( § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) odevzdaný fyzickými osobami pouze formou be... více informací

Změny jízdních řádů
27.2.2015

Změny jízdních řádů

Od neděle 1. března dochází k celostátním změnám jízdních řádů a zároveň k úpravám jízdních řádů v městské hromadné dopravě Orlová.   Na základě žádosti občanů budou víkendové spoje z Dětmarovic, železniční stanice na lince č. 878502 MHD Orlová linka č. 502 Lazy-Město-Poruba-Lutyně-Dětmarovice opožděny o 3 minuty (Dětmarovice,... více informací

Programové prohlášení RMO
19.2.2015

Programové prohlášení RMO

V příloze najdete "PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RMO", obsahující rozpracovaná programová východiska koaliční smlouvy jako "Priority RMO" pro rok 2015. ... více informací  |  Připojené soubory: 1