Aktuality

Sochař Stanislav Kolíbal je čestným občanem Orlové
29.3.2016

Sochař Stanislav Kolíbal je čestným občanem Orlové

Prof. akad. sochař Stanislav Kolíbal se stal po básníkovi Petru Bezručovi druhým čestným občanem města Orlové. Čestné občanství si přední český tvůrce převzal na vernisáži své výstavy nazvané Tenkrát a teď, a to ve čtvrtek 24. března. Výstava, která mapuje začátky i soudobou tvorbu slavného orlovského rodáka, je až do 29. dubna ... více informací

Vyhlášení dotačních programů na podporu projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21
10.3.2016

Vyhlášení dotačních programů na podporu projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21

  Odbor školství, kultury a sportu informuje zájemce o dotace v projektu Zdravého města a místní Agendy 21, že Rada města Orlové dne 24.02.2016, usnesením č. 860/22,  schválila dotační program č. 6/2016 - Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21. Cíl:    Podpora ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Odpad ze zdravotnictví nepatří do nádob na plastový odpad!
4.3.2016

Odpad ze zdravotnictví nepatří do nádob na plastový odpad!

Vzhledem k častým případům nálezu ostrých předmětů žádáme občany, aby do nádob určených na plastový odpad neodkládali odpad ze zdravotnictví! Tento nebezpečný odpad může při následné separaci způsobit poranění zaměstnanců SMO, m.a.s. ... více informací

Změna živnostenského zákona o pyrotechnických výrobcích
3.3.2016

Změna živnostenského zákona o pyrotechnických výrobcích

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, kterým se změnil také živnostenský zákon. Mimo jiné byla zavedena nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“. Nově se tedy požaduje... více informací

MISS Orlová 2016 se stala Petra Minaříková
1.3.2016

MISS Orlová 2016 se stala Petra Minaříková

Letošní MISS ORLOVÁ se stala patnáctiletá Petra Minaříková, 1.VICEMISS a zároveň MISS SYMPATIE stejně stará Nela Majkútová, titul 2. VICEMISS si vybojovala o rok starší Renáta Plíhalová a MISS FOTO čtrnáctiletá Nikol Míčková ze ZŠ U Kapličky. Desítka děvčat soutěžila před zaplněným sálem v Domě dětí a mládeže v Orlové. V první... více informací

„Rozpočet chceme přiblížit lidem,“ říká místostarostka Ing. Petra Jenčmionková
29.2.2016

„Rozpočet chceme přiblížit lidem,“ říká místostarostka Ing. Petra Jenčmionková

Zastupitelé na sklonku loňského roku schválili rozpočet na letošní rok, který zahrnuje běžné výdaje ve výši 396 mil. Kč, kapitálové výdaje představují částku 172,7 mil. Kč a počítá se v něm i s neinvestičními prostředky pro zřízené příspěvkové organizace DKMO, DDM, městská knihovna, Sociální služby města Orlové a Domov Vesna ve ... více informací  |  Připojené soubory: 5

Z klidného bydlení málem boj o život
29.2.2016

Z klidného bydlení málem boj o život

Dnes už je situace jiná, ale ještě vloni se čtyřicetiletá paní Věra bála o zdraví i život svých dvou synů. Když se před osmnácti lety nastěhovala do bytu na ulici Dukelské v Orlové-Porubě, netušila, že se osazenstvo domu tak změní. Starousedlíky v průběhu let vystřídali nepřizpůsobiví spoluobčané a z domu, který byl na počátku... více informací

Evropské peníze pomohly Orlové v celé řadě oblastí
29.2.2016

Evropské peníze pomohly Orlové v celé řadě oblastí

Naše město je velmi úspěšným příjemcem dotačních prostředků z Evropské unie, a to je také téma našeho dnešního rozhovoru se starostou města Ing. Tomášem Kučou. Jak dlouho se Orlová zabývá získáváním finančních prostředků z dotačních titulů? „Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Orlové se zabývá získáváním finančních ... více informací

Zastupitelé diskutovali o záměru sloučení DKMO s městskou knihovnou
29.2.2016

Zastupitelé diskutovali o záměru sloučení DKMO s městskou knihovnou

  Orlovští zastupitelé projednávali na svém únorovém zasedání záměr sloučení příspěvkových organizací Městské knihovny a Domu kultury města Orlové. Šlo o jedno z doporučení procesního auditu v podmínkách městského úřadu. „Audit navrhuje upravit organizační strukturu příspěvkových organizací DKMO s městskou knihovnou a sjednoti... více informací

Kapela Ahard chce přilepšit dětem
29.2.2016

Kapela Ahard chce přilepšit dětem

Rozesmáté tváře nemocných a opuštěných dětí leží na srdci muzikantům z orlovské hudební skupiny Ahard. Kapela se proto rozhodla, že natočí nové CD a část výtěžku z prodeje této desky a dalších produktů, kterými budou trička, mikiny, čepice aj., věnuje Klaunům z Balónkova. Tito klauni jsou veselou partou kamarádů, kteří chtějí po... více informací

Exekutorská komora otevřela pro občany bezplatnou poradnu
29.2.2016

Exekutorská komora otevřela pro občany bezplatnou poradnu

Exekutorská komora otevřela v Ostravě bezplatnou právní poradnu pro občany, kteří potřebují pomoc v oblasti exekučního řízení a výkonu rozhodnutí. Vznik poradny si vyžádala situace v Moravskoslezském kraji, který je s 554 tisíci aktuálně vedenými exekucemi dlouhodobě jednou z nejvíce postižených oblastí v České republice. Jen vl... více informací

Výzva k zasílání návrhu na udělení ocenění města Orlová
26.2.2016

Výzva k zasílání návrhu na udělení ocenění města Orlová

Město Orlová každoročně oceňuje zajímavé osobnosti a kolektivy v oblasti kultury, zájmové činnosti, sportu a volnočasových aktivit pro děti a mládež.   Ocenění je udělováno jednotlivým osobám a kolektivům jako projev uznání za dosažené výsledky, za dlouhodobé zásluhy o rozvoj dané oblasti, za významnou osobní angažovanost, mi... více informací  |  Připojené soubory: 2

Dopravní terminál Hranečník
26.2.2016

Dopravní terminál Hranečník

Dne 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic i příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové. Důvodem zřízení přestupního terminálu je snaha o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru města... více informací

OKD má nového majoritního vlastníka
24.2.2016

OKD má nového majoritního vlastníka

Pro OKD a její zaměstnance je velmi pozitivní, že společnost má nového majoritního vlastníka – skupinu AHG, která souhlasila s úpravou finančních závazků. Současně poskytla prostor pro další činnost a restrukturalizaci a v neposlední řadě bude aktivním účastníkem v rámci dalších strategických jednání o budoucnosti celé skupiny s... více informací

Jízdní řády v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Ostrava Hranečník
22.2.2016

Jízdní řády v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Ostrava Hranečník

  Od 28. února 2016 dojde v souvislosti se zprovozněním dopravního terminálu Hranečník k významným změnám v provozu příměstských linek ze směrů od Havířova, Karviné a Orlové a městských linek ze směru od Radvanic a Bartovic. Iniciátorem a přímým zadavatelem výstavby dopravního terminálu je statutární město Ostrava. Organizace ... více informací  |  Připojené soubory: 4

Město nechá vysadit 80 stromů a 8 tisíc keřů
10.2.2016

Město nechá vysadit 80 stromů a 8 tisíc keřů

V minulém čísle Orlovských novin jsme vás informovali o kácení stromů v centru Orlové-Lutyně. Kácení bylo zahájeno koncem ledna a mělo by být ukončeno nejpozději v půli března. Odborná firma musí vykácet 41 stromů a 9 keřových porostů. Převážná část stromů má podle odborníků zhoršený zdravotní stav a vykazuje poškození. Kácení ... více informací

Ztráty a nálezy? Nejkurióznější byl invalidní vozík, betonová skruž nebo skútr...
10.2.2016

Ztráty a nálezy? Nejkurióznější byl invalidní vozík, betonová skruž nebo skútr...

  Od roku 2014 eviduje Městský úřad Orlová 230 nalezených věcí. Jen za první měsíc letošního roku přibylo 16 nálezů, mezi nimiž dominují peněženky, mobilní telefony, klíče, klíče od automobilu, jízdní kola, oděvy, doklady různého typu. K těm nejkurióznějším nálezům však patří invalidní vozík, reklamní slunečník, betonová skruž,... více informací

Dary občanům města u příležitosti životního jubilea
10.2.2016

Dary občanům města u příležitosti životního jubilea

Upozorňujeme veřejnost, že občané našeho města mají možnost u příležitosti životního jubilea obdržet dárkové poukázky. Je třeba pouze nahlásit jubileum na Městský úřad Orlová, odbor správy úřadu, p. Skládané (tel. 596 581 248) a sepsat „Čestné prohlášení o pravdivosti údajů“. Poté budou jubilantům zaslány nebo osobně předány dár... více informací

Jednou z finalistek letošní České Miss je dívka z Orlové
8.2.2016

Jednou z finalistek letošní České Miss je dívka z Orlové

Podpořte Šárku ZDVOŘILOU s číslem 6!   Letošní ročník soutěže Česká Miss se nezadržitelně blíží a Orlová tam má poprvé v historii své želízko v ohni. Je jí devatenáctiletá Šárka ZDVOŘILÁ.   Připomeňme si, že Česká Miss je jedinou národní soutěží krásy v České republice, která byla založena v roce 2005. Každý rok hledá Česká... více informací

TV POLAR vysílá v DVBT na nové frekvenci. Přelaďte si televizor!
2.2.2016

TV POLAR vysílá v DVBT na nové frekvenci. Přelaďte si televizor!

Pokud vám 1. února 2016 zmizel v televizoru kanál POLAR, je to tím, že vysílání TV POLAR bylo přesunuto z Vysílací sítě 3 do Vysílací sítě 4. Prohledejte vaši programovou nabídku, zda POLAR nenajdete na jiné pozici. Pokud jste jej nenašli, prosíme, “přelaďte si televizor”. Jak přeladit? Stiskněte na dálkovém ovladači vaš... více informací  |  Připojené soubory: 1

Odstartuje revitalizace lesoparku
31.1.2016

Odstartuje revitalizace lesoparku

Orlovští by se měli v letošním roce konečně dočkat zahájení revitalizace lesoparku, která by měla probíhat dva až tři roky. Revitalizace zahrnuje odbahnění a úpravu vodní plochy, regeneraci zeleně, opravu a rekonstrukci komunikací a chodníků, obnovení studánky, zřízení veřejného osvětlení a pořízení nového mobiliáře. „Revitaliz... více informací