Aktuality

Webová aplikace - kontrola vozidel "v převodu"
14.4.2015

Webová aplikace - kontrola vozidel "v převodu"

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od 13. dubna 2015 dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz . Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozi... více informací

SMS INFOKANÁL v Orlové
14.4.2015

SMS INFOKANÁL v Orlové

SMS INFOKANÁL v Orlové Co to je? Služba, která Vám umožní přijímat důležité informace z městského úřadu na Váš mobil formou krátké textové zprávy (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech mobilních operátorů. Rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli. Služba je zcela zdarma! Jak se zaregistrovat? Stačí odeslat jedin... více informací  |  Připojené soubory: 1

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová
10.4.2015

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová je stavbou v rámci projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ spolufinancovanou z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na ulici Těšínské a bude zahájena ve vhodném technologickém období  od 27.4.2... více informací  |  Připojené soubory: 2

Město i v letošním roce ocenilo své nejlepší pedagogy
10.4.2015

Město i v letošním roce ocenilo své nejlepší pedagogy

  Slavnostní akt ocenění nejlepších pedagogů se uskutečnil v prostorách staré radnice za přítomnosti starosty Ing. Tomáše Kuči a obou místostarostek Mgr. Bc. Renaty Potyšové a Ing. Petry Jenčmionkové. Vedení města poděkovalo pedagogům za jejich úspěšnou práci a vyjádřilo jim úctu a uznání. Poté ocenění pedagogové převzali z ruk... více informací

Komentovaná vycházka starou Orlovou
9.4.2015

Komentovaná vycházka starou Orlovou

V návaznosti na nedávno ukončenou urbanisticko – architektonickou soutěž, jejíž náplní bylo hledání budoucí funkce a podoby historického centra Orlové, proběhne dne 21. 4. 2015 komentovaná prohlídka řešeného území. Prohlídku povedou vítězové soutěže, kteří přímo v terénu budou prezentovat své názory na území a vize budoucího roz... více informací

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová
9.4.2015

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová

  Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová je stavbou v rámci projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ spolufinancovanou z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na ulici Těšínské a bude zahájena ve vhodném technologickém období  od 27.... více informací  |  Připojené soubory: 2

Přečetli jsme v DENÍKU: Reklama za velké peníze byla zbytečná. Šlo o financování klubů, říkají noví lidé v SMO
8.4.2015

Přečetli jsme v DENÍKU: Reklama za velké peníze byla zbytečná. Šlo o financování klubů, říkají noví lidé v SMO

SMO: žaloba o milión korun Šly peníze některým orlovským sportovním klubům oprávněně, nebo to byl fígl, jak sportovce za peníze městské akciové společnosti Služby města Orlová legálně podpořit? Na tuto otázku musí právoplatně odpovědět soud, který ve sporu tento týden zahájil hlavní líčení. Žalobu na bývalé vedení SMO podali so... více informací

Lidé na Karvinsku  už vydýchali svůj roční limit
7.4.2015

Lidé na Karvinsku už vydýchali svůj roční limit

Věřňovice, Český Těšín, Karviná a Havířov - toto jsou města, kde byl vyčerpán imisní limit pro prachové částice PM10. Po zbytek roku budou lidé v těchto městech dýchat tzv. mimo zákon. Zákon stanovuje denní imisní limit pro znečištění prachovými částicemi PM10 jako 50 μg.m-3 a tento limit může být překročen pouze 35 dní v roce. ... více informací

Na zimním stadionu bude IN-LINE plocha!
7.4.2015

Na zimním stadionu bude IN-LINE plocha!

SMO, městská akciová společnost nabízí návštěvníkům sportovního areálu v Orlové-Lutyni využití nového sportoviště -  IN-LINE plochy na zimním stadionu, která bude k dispozici od 14.dubna. IN-LINE podlaha je připravena a nalajnována pro hřiště hokejbalu, pro in-line hokej, pro hřiště florbalu a čtyři hřiště badmintonu. Rovněž bu... více informací

VELIKONOCE V LDN
7.4.2015

VELIKONOCE V LDN

Netradiční dopoledne za nemocniční zdí prožili v týdnu před velikonočními svátky pacienti orlovské LDN. Postaral se o to kolektiv rehabilitace LDN. „Máme tady pacienty, jimž jejich zdravotní stav neumožňuje prožít svátky doma, a tak jsme se jim je snažili zpříjemnit v prostředí nemocnice,“ vysvětlila Marie Nadkanská. Do velik... více informací

STAROSTA ORLOVÉ PŘEVZAL DIPLOM ZA ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
4.4.2015

STAROSTA ORLOVÉ PŘEVZAL DIPLOM ZA ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Starosta Orlové Tomáš Kuča převzal diplom z rukou amerického velvyslance Andrewa Shapira za odpovědné zadávání veřejných zakázek v letech 2011-2013. Americká obchodní komora zorganizovala v Brně workshop Efektivní zadávání veřejných zakázek, kterého se účastnili americký velvyslanec Andrew Shapiro, poslanec Jan Farský, náměstek ... více informací

Starosta jednal ohledně náměstí 28. října na Ministerstvu financí ČR
2.4.2015

Starosta jednal ohledně náměstí 28. října na Ministerstvu financí ČR

Dokladem toho, že vedení města dělá maximum pro „Humanizaci a revitalizaci centra Orlové-Lutyně“, tedy pro to, abychom se konečně dočkali nového centra města s pěkným náměstím, svědčí i řada jednání starosty města Ing. Tomáše Kuči na ministerstvu v Praze. Jedno z posledních jednání proběhlo 26.března a v příloze najdete i zápis... více informací  |  Připojené soubory: 1

Místopředseda vlády a ministr financí k novému náměstí
2.4.2015

Místopředseda vlády a ministr financí k novému náměstí

Poslanec Parlamentu České republiky a zastupitel města Orlové Ing. Josef HÁJEK informuje veřejnost o svých aktivitách, týkajících se problematiky rekonstrukce náměstí. V příloze najdete  vyjádření Ministerstva financí ČR, které obdržel 19. března, a to na základě svého dopisu ministru financí z ledna t.r. „Z následného  jed... více informací  |  Připojené soubory: 2

Změna režimu parkování v centru města
30.3.2015

Změna režimu parkování v centru města

Od 1. dubna dojde ke změně režimu v provozu placených parkovišť na ul. Rydultowská (před obchodním střediskem ESAM a před polyfunkčním domem) a na ul. Osvobození na parkovišti před městským úřadem.   Na parkovištích na ul. Rydultowská bude první hodina zdarma, za každou další započatou hodinu se zaplatí 10 Kč. Od doby zaplacen... více informací

Nové obchodní centrum v Orlové
30.3.2015

Nové obchodní centrum v Orlové

V minulém týdnu začala společnost FASTAV na pozemcích bývalého Trestlesu, v blízkosti autobusového nádraží na ulici Okružní a v těsné blízkosti Kauflandu, s výstavbou nového obchodního centra. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku. ... více informací

Orlová má svou MISS 2015
30.3.2015

Orlová má svou MISS 2015

Orlovskou „MISS 2015“ se stala patnáctiletá studentka stavební průmyslovky Nikola ZUZIAKOVÁ, před stejně starou Veronikou Kolodějovou a čtrnáctiletou Renátou Plíhalovou. „Mám z toho obrovskou radost, ale vůbec by mě nenapadlo, že zvítězím, protože všechna děvčata byla skvělá a byla to obrovská konkurence,“ konstatovala dojatá MI... více informací

Dům s pečovatelskou službou v Orlové-Městě přijímá žádosti
24.3.2015

Dům s pečovatelskou službou v Orlové-Městě přijímá žádosti

Město Orlová, odbor sociální a zdravotní, přijímá nové žádosti o poskytnutí bytu do nájmu velikosti 0+1 a 1+1 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Orlová – Město, V Zimném Dole čp. 706-709 (Altenheim). Žádost o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který spl... více informací

On-line přenos Zastupitelstva města Orlová dne 23.3.2015
23.3.2015

On-line přenos Zastupitelstva města Orlová dne 23.3.2015

On-line přenos ze 4. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 23. března 2015 ve velkém sále Domu kultury města Orlové naleznete na této adrese: http://lite.publicstream.cz/player/live?zid=72... více informací

Vypouštění odpadních vod
21.3.2015

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.   Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze ... více informací

Město podporuje dotacemi rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění
20.3.2015

Město podporuje dotacemi rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění

Město Orlová každoročně podporuje poskytnutím neinvestičních dotací aktivity spolků, klubů, obecně prospěšných společností a jiných neziskových organizací, které významným způsobem napomáhají rozvoji kulturního, sportovního a společenského dění a jsou významným prvkem nabídky volnočasových aktivit.   Přehled poskytnutých neinv... více informací  |  Připojené soubory: 1

Konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji
19.3.2015

Konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje první ročník konference Get MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Záštitu této akci již poskytl premiér ČR Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, primátor Ostravy Tomáš Macura, generální ředitel Ag... více informací