Aktuality

Opravy na dětském hřišti
30.10.2019

Opravy na dětském hřišti

Dětské hřiště OLMOVEC bude uzavřeno výjimečně o dva dny dříve z důvodu oprav. V měsíci listopadu bude otevřeno dle klimatických podmínek, tak jak určuje provozní řád. ... více informací

STĚHOVÁNÍ ORTOPEDIE DO NSP HAVÍŘOV
23.10.2019

STĚHOVÁNÍ ORTOPEDIE DO NSP HAVÍŘOV

Po dohodě managementu Karvinské a Havířovské nemocnice s oddělením ortopedie a Moravskoslezským krajem bude ortopedie přestěhována do NsP Havířov. Drobné úkony se v orlovské nemocnici budou provádět nadále. Bližší informace později zveřejníme. ... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města
23.10.2019

Realizace energetických úspor v objektech města

Zkvalitnění podmínek pro výuku na střední odborné škole Net OfficeV rámci realizace energetických úspor bylo v objektu města čp. 144 - NET OFFICE provedeno zateplení obvodového pláště a podlahy. Dále zazdění prosklených otvorů a oprava stávající zemnící soustavy. Proběhla výměna vedlejších i hlavních vstupních dveří, u kterých j... více informací

TERMÍNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRO ROK 2020
21.10.2019

TERMÍNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRO ROK 2020

Poslední Vítání občánků letošního roku se uskuteční 17. listopadu. Tento termín je již plně obsazen.  Vítání občánků probíhá pravidelně každý měsíc, s výjimkou prázdnin. Tento slavnostní akt se uskutečňuje v prostorách obřadní síně historické radnice ve staré Orlové a je spojen se zápisem do Pamětní knihy města. Miminko je tře... více informací

K SITUACI V DOMOVĚ VESNA
21.10.2019

K SITUACI V DOMOVĚ VESNA

Domov VESNA je v posledních týdnech poměrně skloňovaným pojmem. Mnozí určitě zaznamenali negativní zprávy o tomto domově, a to především z důvodu neoprávněně účtovaných nájmů uživatelům v období rekonstrukce objektu. Současné vedení města před tímto problémem rozhodně nestrká hlavu do písku, jak se objevilo na webech některých ... více informací

OTEVŘENÝ DOPIS ORLOVSKÉ ORTOPEDIE HEJTMANOVI MSK
21.10.2019

OTEVŘENÝ DOPIS ORLOVSKÉ ORTOPEDIE HEJTMANOVI MSK

Zaměstnanci  orlovské ortopedie napsali otevřený dopis, který zaslali hejtmanovi MSK Ing. Vondrákovi, náměstkovi MUDr. Gebauerovi a zastupujícími řediteli NsP Karviná-Ráj Ing. Rydrychovi. K sepsání dopisu je vedl fakt, že v NsP Karviná-Ráj nejsou zajištěné slibované podmínky pro existenci ortopedického oddělení v přechodném obdo... více informací  |  Připojené soubory: 1

Otevřený dopis Radě města Orlové
21.10.2019

Otevřený dopis Radě města Orlové

OMLUVA V minulém čísle Orlovských novin byl zveřejněn Otevřený dopis Radě města Orlová, jehož autorem byl Jaroslav Mazurek. Bohužel, uveřejněný text dopisu obsahoval v tištěné verzi Orlovských novin spoustu chyb, které vznikly převodem textu z uzavřeného formátu PDF (Adobe) do formátu DOCX (MS Word) a následně do „lámacího prog... více informací  |  Připojené soubory: 1

OPRAVA KOMUNIKACE NA ul. P. Cingra - Klášterní
17.10.2019

OPRAVA KOMUNIKACE NA ul. P. Cingra - Klášterní

V této souvislosti bude omezena doprava takto: 1. Popis uzavírky:Uzavírka provozu na předmětné místní komunikaci II. třídy inv. č. 111b ulice Klášterní – Petra Cingra. Pracovní místo bude po dobu provádění stavebních prací částečně a úplně uzavřeno (dle jednotlivých etap). 2. Doba uzavření:V termínu od 24. do 28.10.2019 úplná ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Situace v Domově VESNA se stabilizuje, problémy se řeší
15.10.2019

Situace v Domově VESNA se stabilizuje, problémy se řeší

Vážení občané, dovolte mi, prosím, pár slov k současné situaci v Domově VESNA. Jistě jste v posledních týdnech zaznamenali negativní zprávy o našem domově, a to především kvůli neoprávněně účtovaným nájmům našim uživatelům v období rekonstrukce domova. Celá situace se díky panu Ing. Mazurkovi, bratrovi jedné naší uživatelky, k... více informací

POZVÁNKA NA BOHUSLUŽBY SE VZPOMÍNKOU NA HRDINSTVÍ HAVÍŘŮ
9.10.2019

POZVÁNKA NA BOHUSLUŽBY SE VZPOMÍNKOU NA HRDINSTVÍ HAVÍŘŮ

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V KARVINÉ, ORLOVÉ A DOUBRAVĚ  zve veřejnost  NA BOHOSLUŽBY SE VZPOMÍNKOU A NA POČEST HRDINSTVÍ VŠECH HAVÍŘŮ,  KTEŘÍ ZAHYNULI NA DOLECH BARBORA, DOUBRAVA A ČSA. TĚCH, KTERÉ JSME ZNALI, I TĚCH, JEJICHŽ JMÉNA NEZNÁME, AVŠAK CHCEME S TICHOU PIETOU PŘIPOMENOUT  v neděli dne 13. října 2019 od 8 hod. ... více informací

ODKLONĚNÍ DOPRAVY NA UL. Dr. M. Tyrše
9.10.2019

ODKLONĚNÍ DOPRAVY NA UL. Dr. M. Tyrše

18. ŘÍJNA od 12:30 do 15 hodin Informujeme veřejnost o nadcházející uzavírce ul. Dr. M. Tyrše, a to dne 18. října v době od 12:30 do 15 hodin. Doprava bude odkloněná přes ulici Obroky za spolupráce městské policie. Bude to z důvodu konání pietního aktu u pomníku polského gymnázia. ... více informací

MĚSTO ORLOVÁ VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY DOMOVA VESNA
8.10.2019

MĚSTO ORLOVÁ VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY DOMOVA VESNA

1. Zaměstnavatel:                               Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14  Orlová-Lutyně   2. Druh práce:                                     vedení příspěvkové organizace a zajišťování sociálních služeb občanům města Orlová podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách   3. Místo a d... více informací

AKTUÁLNĚ K NÁMĚSTÍ
8.10.2019

AKTUÁLNĚ K NÁMĚSTÍ

Výběrové řízení na nového zhotovitele stavby náměstí stále probíhá. Firmy se v rámci přípravy cenových nabídek dotazují na detaily stavby a dokumentace. K dnešnímu dni bylo zodpovězeno 80 dotazů a další přicházejí. Termín pro podání nabídek byl několikrát posunut tak, jak to ukládá zákon. Nyní je termín pro podání nabídek stanov... více informací

OPRAVA KOMUNIKACE NA UL. K VENUŠI
8.10.2019

OPRAVA KOMUNIKACE NA UL. K VENUŠI

Dovolujeme si upozornit občany města Orlová, že z důvodu provádění opravy povrchu na komunikaci na ul. K Venuši v Orlové-Lutyni bude ve dnech od 11. do 12. října tato komunikace v úseku od křižovatky s ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Odlehlou uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci na ul. Odlehlá. Stavebn... více informací

NEPŘEHLÉDNĚTE!
6.10.2019

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Odbor rozvoje a investic oznamuje, že v rámci realizace stavby "Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 2. část" budou probíhat stavební úpravy na místní komunikaci III. třídy inv. č. 463c, ulice Dětmarovická. V termínu od 18. do 21. října bude úplná uzavírka místní komunikace.  Objízdná trasa bude přes obec Dět... více informací  |  Připojené soubory: 1

MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
6.10.2019

MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

V objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové-Městě:  -   ve 2. NP o celkové podlahové ploše 65,83 m2 za cenu nájmu ve výši 932,48 Kč/m2/rok  -   ve 4. NP o celkové podlahové ploše 107,93 m2 za cenu nájmu ve výši 932,48 Kč/m2/rok -   v 5. NP o celkové podlahové ploše 48,98 m2 za cenu nájmu ve výši 932,48 Kč/m2/rok (Ve v... více informací

BURZA POVOLÁNÍ NA MLÁDÍ
6.10.2019

BURZA POVOLÁNÍ NA MLÁDÍ

Již třetím rokem jsme na konci září uspořádali pro naše žáky a rodiče Burzu povolání na Mládí, na které se prezentovalo třináct středních škol a středních odborných učilišť z celého okresu Karviná. Rodiče i žáci velmi ocenili, že jsme akci uspořádali u nás ve škole, kde v klidném a známém prostředí měli dostatek času pro dotazy ... více informací

Více než půlka ODIS karet zdarma je vyčerpaná! Další zájemci by si měli pospíšit
6.10.2019

Více než půlka ODIS karet zdarma je vyčerpaná! Další zájemci by si měli pospíšit

Možnost získat ODIS kartu zdarma v rámci projektu Zaměstnanecké mobility, mají obyvatelé kraje již od roku 2017, kdy byl spuštěn pilotní program.  V  předchozích letech se rozdalo celkem 209 ODIS karet a obyvatelé tak mohli na cestování do a z práce ušetřit až tisíce korun ročně. Program pokračuje i v letošním roce, kdy se roz... více informací

Veřejné bruslení s hokejkami
6.10.2019

Veřejné bruslení s hokejkami

Protože rybníky už nezamrzají tak jako dříve, a na klasickém veřejném bruslení není povoleno používání hokejek a puků, obrací se na nás zájemci z řad veřejnosti s dotazem, zda by bylo možné hrát hokej odpovídající té „rybníkářské klasice“. Rozhodli jsme se těmto hlasům vyjít vstříc a vyzkoušet to. První hodina tohoto „veřejného... více informací

„MUSIC MASTERS“ v Orlové
5.10.2019

„MUSIC MASTERS“ v Orlové

V pátek 20. září proběhl v letním kině v Orlové hudební festival s názvem „Music Masters“, který organizovala v rámci komunitního plánování pracovní skupina Děti, mládež a rodina. Myšlenka zorganizovat hudební festival přišla poté, co v rámci zjišťování potřeb naší cílové skupiny při jednání u Kulatého stolu, si studenti postes... více informací

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 17. A 18. STOLETÍ
5.10.2019

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 17. A 18. STOLETÍ

Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové si Vás dovoluje pozvat na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 17. A 18. STOLETÍ, který se bude konat v neděli 3. listopadu od 15 hodin v evangelickém kostele v Orlové. Na programu budou melodie barokních mistrů (Bach, Vivaldi, Zechner, Meder) v provedení KBK COLLEGIUM s spolu s orlov... více informací