Aktuality

V nově rekonstruovaném lesoparku vzniká lesní - workoutové - hřiště
16.4.2019

V nově rekonstruovaném lesoparku vzniká lesní - workoutové - hřiště

Pět fitness stanic bylo navrženo s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj. Umožní procvičení a posilování celého těla. Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanovištích. Součástí jsou informační tabule, kde jsou popsány soubory cviků ve třech kategoriích zdatnosti. Cvičení jsou... více informací

PROHLÁŠENÍ
12.4.2019

PROHLÁŠENÍ

Pan MUDr. Vít Mareček nezastupuje město Orlová ve věcech nemocnice, nemá oprávnění jednat jménem města, ani vytvářet jakékoliv pracovníky skupiny, týmy či komise. Vedení města Orlové se distancuje od jeho aktivit, týkajících se orlovské nemocnice. Náš boj o nemocnici nekončí a pracujeme se všemi možnými variantami zachování zd... více informací

POKLADNA BUDE OTEVŘENA OD 9 DO 11:30 HODIN
11.4.2019

POKLADNA BUDE OTEVŘENA OD 9 DO 11:30 HODIN

V pátek 12. dubna proběhne od 12:30 hodin výměna zámku na pokladně v budově Městského úřadu Orlová, na ulici Osvobození 796. Z technických důvodů bude tedy městská pokladna otevřena pouze dopoledne od 9:00 do 11:30 hodin. ... více informací

Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858
10.4.2019

Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858

Jedná se o výstavbu parkoviště pro osobní vozidla, kde je řešeno i veřejné osvětlení, odvodnění parkoviště s napojením do stávající dešťové kanalizace a sadové úpravy s následnou rozvojovou a udržovací péčí po dobu 3 let, která je součástí předmětu díla a je řešena Dohodou o poskytnutí následné rozvojové péče. ... více informací

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
9.4.2019

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 11.4.2019 od 9:00 do 15:00 v budově Radnice na Starém náměstí v Orlové-Městě občané nebudou moci činit žádná podání, platit na pokladně a žádat o informace o pozemcích a stavbách, mimo obecné informace o způsobu vyřizování žádostí na jednotlivých úsecích státní správy. ... více informací

RADNÍ SI PROHLÉDLI VNITŘNÍ PROSTORY KINA VESMÍR
9.4.2019

RADNÍ SI PROHLÉDLI VNITŘNÍ PROSTORY KINA VESMÍR

Zhruba před dvěma lety byl na základě doporučení statika uzavřen kinosál v kině Vesmír. Špatný stav lanové střechy, stejně jako u obdobně řešených mostů, by mohl skončit jejím zřícením.    Město oslovilo městského architekta, aby navrhl, co s prázdnou budovou dál. V rámci průzkumu byla navržena demolice kinosálu při zachování ... více informací

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM SE BLÍŽÍ
9.4.2019

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM SE BLÍŽÍ

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 15:30 hodin se na Městském úřadě na ulici Osvobození 796 v Orlové-Lutyni, v prostorách bývalé obřadní síně, uskuteční bezplatný seminář ke kotlíkovým dotacím pro veřejnost. Projekční a realizační firmy, které mají zájem zde prezentovat své výrobky, na které  je možné v rámci III. výzvy  získat kotlík... více informací

„ORLOVÁ SI NEMOCNICI ZASLOUŽÍ“, říká poslanec Parlamentu ČR Daniel Pawlas
9.4.2019

„ORLOVÁ SI NEMOCNICI ZASLOUŽÍ“, říká poslanec Parlamentu ČR Daniel Pawlas

  V pondělí zavítal na orlovskou radnici poslanec Parlamentu České republiky Daniel Pawlas, který je členem Výboru pro zdravotnictví a předsedou Podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky. Na setkání s vedením města se hovořilo o problematice orlovské nemocnice a o její optimalizac... více informací

BUDE-LI CHTÍT NĚKDO VIDĚT SIPO, VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!
8.4.2019

BUDE-LI CHTÍT NĚKDO VIDĚT SIPO, VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!

Každý den přicházejí na naši poštu klienti s informací, že orlovské domácnosti navštěvují podomní prodejci a chtějí jim kontrolovat SIPO. Poslední případ je z dnešního rána, kdy občany na ulici M. Ryšky navštívili lidé, kteří jim argumentovali, že přicházejí jménem České pošty a chtějí vidět doklad SIPA. Upozorňujeme občany, ... více informací

Slavnostní setkání u příležitosti předávání ocenění pedagogickým pracovníkům města Orlová
6.4.2019

Slavnostní setkání u příležitosti předávání ocenění pedagogickým pracovníkům města Orlová

 „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“                                                                                                                                    J. A Komenský            Vy, kteří kráčíte v jeho šlépějích, jste na sebe vzali mimořádně nároč... více informací

Město děkuje opozičním zastupitelům z Rychvaldu
5.4.2019

Město děkuje opozičním zastupitelům z Rychvaldu

Vedení města Orlové děkuje opozičním zastupitelům sousedního Rychvaldu za snahu podpořit Orlovou, její občany a zdravotníky v boji za záchranu nemocnice a zabránění převodu akutních lůžek do Karviné a Havířova.  Velmi si snahy těchto rychvaldských zastupitelů vážíme a přinášíme plné znění jejich dopisu, který zaslali na adresu n... více informací

DEN ZEMĚ V ORLOVÉ
5.4.2019

DEN ZEMĚ V ORLOVÉ

DEN ZEMĚ JE PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVEN NA ÚTERÝ 23. DUBNA OD 14 DO 18 HODIN. NEVÁHEJTE! ... více informací

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory
5.4.2019

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory

  V objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové- Městě:     -   ve 2. NP o celkové podlahové ploše 65,83 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok   -   ve 4. NP o celkové podlahové ploše 107,93 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok   -   v 5. NP o celkové podlahové ploše 48,98 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč... více informací

SNÍŽENÍ ČETNOSTI ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z RODINNÉ ZÁSTAVBY ORLOVÁ VÝHODA
4.4.2019

SNÍŽENÍ ČETNOSTI ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z RODINNÉ ZÁSTAVBY ORLOVÁ VÝHODA

  Od 1. dubna bude zahájen pilotní projekt, v rámci kterého dojde ke změně četnosti vývozu směsného komunálního odpadu (tzv. odpad z černých popelnic) od rodinných domů. Do projektu budou zapojeny rodinné domy v oblasti Výhoda. Cílem projektu je snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zv... více informací

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
4.4.2019

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Je tady třetí a poslední kolo kotlíkových dotací! Přijďte 25. 4. 2019 v 15:30 hodin  na bezplatný seminář se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Seminář se uskuteční v bývalé obřadní síni MěÚ Orlová, Osvobození 796, Orlová Lutyně. ... více informací

NOVÁ DATABÁZE PODNIKATELŮ
4.4.2019

NOVÁ DATABÁZE PODNIKATELŮ

Městské informační centrum zveřejnilo na svých stránkách pro případné zájemce novou databázi podnikatelů města Orlové a okolí (na stránkách je ke stažení formulář pro přihlášení s pravidly a pokyny, jak se zaregistrovat.)https://www.knihovna-orlova.cz/podnikatel/ ... více informací

Hejtman kraje Ivo Vondrák: premiér i ministr optimalizaci zdravotnictví podpořili
3.4.2019

Hejtman kraje Ivo Vondrák: premiér i ministr optimalizaci zdravotnictví podpořili

  „Pan Babiš i pan Vojtěch považují plánované změny v krajském zdravotnictví za racionální řešení, které dlouhodobě zajistí kvalitní zdravotní péči s maximálním ohledem na pacienty. Dnešní jednání svolal pan premiér a účastnili se ho nejen zástupci Moravskoslezského kraje, ale také představitelé města Orlová a zaměstnan... více informací

Zimní stadion v Orlové dostane nové osvětlení
3.4.2019

Zimní stadion v Orlové dostane nové osvětlení

Téměř 300 nových zářivek vnese jasnější světlo na zimní stadion v Orlové. Nevyhovující osvětlení ledové plochy již komplikovalo průběh hokejových tréninků a utkání. Nové zářivky, které se na stávajícím systému osvětlení budou instalovat během dubna, budou sloužit všem sportům a návštěvníkům zimního stadionu. Nejde přitom jen o s... více informací

ORLOVÁCI, ZAPOJTE SE!
3.4.2019

ORLOVÁCI, ZAPOJTE SE!

Město letos spustilo 1. nový ročník PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU. Pro vaše nápady máme letos připraven1milión korun. Získáváte tak možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu města. Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou Petrou Ožanovou, DiS., na emailu petra.ozanova@muor.cz a tel. 734... více informací

MĚSTO HLEDÁ ZÁJEMCE O PROVOZ HOTELU
2.4.2019

MĚSTO HLEDÁ ZÁJEMCE O PROVOZ HOTELU

Prvního místostarosty Miroslava KOLÁČKA jsme se zeptali: *Pane místostarosto, společnost, která měla hotel v nájmu, vypověděla smlouvu a hotel opustila. Co s ním bude dále? „Hotel je volný od 1. ledna letošního roku. Jsme přesvědčeni o tom, že třicetitisícové město si svůj hotel zaslouží. Koná se tady spousta akcí, celá řada k... více informací

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMUJE
31.3.2019

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMUJE

  Příjem žádostí o upravitelný byt   Město Orlová v současné době přijímá žádosti na přidělení upravitelné bytové jednotky velikosti 1+1 na ul. Rydultowská čp. 1390 v Orlové-Lutyni. Jedná se o bytovou jednotku, která bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména... více informací