Aktuality

CHYSTÁTE SE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH UZAVŘÍT SŇATEK?
11.3.2020

CHYSTÁTE SE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH UZAVŘÍT SŇATEK?

Zveřejňujeme v příloze Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a podotýkáme, že tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí, a to včetně sňatečných obřadů. Upozorňujeme tedy snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, že ani při sňatečném obřadu nesmí být přítomno více než ... více informací  |  Připojené soubory: 1

STÁNÍ PRO DODÁVKY I RETENČNÍ NÁDRŽ
10.3.2020

STÁNÍ PRO DODÁVKY I RETENČNÍ NÁDRŽ

Na novém parkovišti v ulici Rydultowská, zprovozněné začátkem letošního roku, je k dispozici celkem šest míst pro dodávky. Jako jediné v Orlové je toto parkoviště vybaveno dodatkovou značkou „Lehká užitková vozidla N1", která dodávkám zaručuje výhradní stání. Zaparkuje-li na jednom z těchto prodloužených šesti míst řidič osobníh... více informací

MĚSTO DOPORUČILO VŠEM SVÝM ORGANIZACÍM ZRUŠIT KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BEZ OHLEDU NA POČET ZÚČASTNĚNÝCH
10.3.2020

MĚSTO DOPORUČILO VŠEM SVÝM ORGANIZACÍM ZRUŠIT KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BEZ OHLEDU NA POČET ZÚČASTNĚNÝCH

Dnes nabývá platnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a také osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole. Z výše uvedeného vy... více informací

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
10.3.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Česko od zítřka zavírá kvůli prevence šíření koronaviru všechny základní, střední a vyšší střední školy. Toto opatření se netýká mateřských škol. Stejně tak jsou od dnešní 18. hodiny zrušeny všechny kulturní, sportovní a zábavné akce nad 100 osob. V příloze najdete oficiální dokumenty mimořádných opatření, které v úterý ráno sc... více informací  |  Připojené soubory: 2

KARANTÉNA A JAK SE V NÍ CHOVAT
9.3.2020

KARANTÉNA A JAK SE V NÍ CHOVAT

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby... více informací

Informace o koronaviru
9.3.2020

Informace o koronaviru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.Krajský úřad je připraven operativně řešit a koordinovat vzniklou epidemiologickou situaci se zainteresovanými složkami integrovaného záchranného systému. Jak se chránit... více informací  |  Připojené soubory: 3

NADACE OKD PODPOŘILA TŘI MĚSTSKÉ PROJEKTY * POTĚŠÍ NEJEN HORNICKÉ SENIORY A JEJICH RODINY * DÁREK DOSTANOU I CYKLISTÉ
8.3.2020

NADACE OKD PODPOŘILA TŘI MĚSTSKÉ PROJEKTY * POTĚŠÍ NEJEN HORNICKÉ SENIORY A JEJICH RODINY * DÁREK DOSTANOU I CYKLISTÉ

    Nadace OKD tentokrát podpořila tři zajímavé městské projekty. Prvním z nich je projekt nazvaný HORNICKÁ ORLOVÁ NA FURT! Celkové náklady na realizaci tohoto projektu představují částku ve výši 85 tisíc Kč a nadace na něj přispěje 35 tisíci.Všichni víme, že historická část města Orlová se před lety z důvodu důlních činností vy... více informací

NA ŠACHTĚ HOŘELO
8.3.2020

NA ŠACHTĚ HOŘELO

V pátek 6. března došlo na Dole ČSM Jih ve Stonavě okolo 10:20 hodin k samovznícení uhlí v porubu 402 202 v prostoru sekce mechanické výztuže č. 53. I když byl otevřený oheň uhašen přímým zásahem ještě před příjezdem Hlavní báňské záchranné stanice, proces samovznícení se plně nepodařilo odstranit. Velitel likvidace havárie prot... více informací

MALÍ SOKOLÍCI
7.3.2020

MALÍ SOKOLÍCI

Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu je již několik let součástí Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Je to oblast široká, směřující k dobrému zdraví fyzickému i psychickému.Předpokladem dobrého zdraví je především aktivní pohyb a je ideální vytvářet jeho základy právě v předškolním věku, kdy děti pohyb téměř b... více informací

VE ŠPLHU SE SOUTĚŽILO NA ORLOVSKÉ VEVERCE
7.3.2020

VE ŠPLHU SE SOUTĚŽILO NA ORLOVSKÉ VEVERCE

Před jarními prázdninami proběhla na Základní škole Ke Studánce v Orlové-Lutyni každoroční soutěž ve šplhu s názvem Orlovská veverka. Žáci orlovských škol a okolních obcí z 1. stupně odstartovali soutěž už v 8 hodin. Chlapci a dívky 2. stupně pokračovali v soutěži od 10 hodin.Kromě rozhodčích a časoměřičů, kteří byli vybrání z ř... více informací

ŠKOLÁCI ZE ŠKOLNÍ LYŽOVALI KONCEM ÚNORA NA SOLÁNI
7.3.2020

ŠKOLÁCI ZE ŠKOLNÍ LYŽOVALI KONCEM ÚNORA NA SOLÁNI

„Tento způsob zimy, zdá se mi, poněkud nešťastný!", po loňské sněhově vydařené zimě, přišla letos sněhová bída. I přes tuto nepřízeň prožili školáci ze ZŠ Školní krásný zimní týden na horách. Naše škola každoročně pořádá lyžařský zájezd pro žáky 7. tříd. Letos jsme uskutečnili pobyt pod Soláněm na naší oblíbené chatě Soláňka. O... více informací

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
6.3.2020

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Dopravní skupina 3ČSAD ze skupiny Transdev posiluje preventivní opatření proti šíření koronaviru... ... více informací

POMNÍK VYDAL MĚDĚNOU SCHRÁNKU
6.3.2020

POMNÍK VYDAL MĚDĚNOU SCHRÁNKU

V boční části pomníku obětem Sedmidenní války, jehož rekonstrukce nedávno začala, se našla měděná schránka s dobovými pergameny. Schránku objevili dělníci poté, co odstranili jednu z pamětník desek. Nález přímo u pomníku odborně otevřeli a probádali pracovníci Muzea Těšínska.„Podle zápisů z historie jde o schránku, která byla do... více informací

Marika a její kreativní parta slaví 10. výročí
6.3.2020

Marika a její kreativní parta slaví 10. výročí

Kreativní kroužek pro dospělé, Lady klub, babinec... Tak nebo onak, řeč je v každém případě o místní umělecké dušičce Marušce Prášilové a jejich kolegyních, které se už celé desetiletí scházejí, aby si společně popovídaly a přitom vytvořily opět něco nádherného. Tak se stalo samozřejmě i u příležitosti zmíněného výročí a výslede... více informací

Památník obětem Sedmidenní války čeká velká rekonstrukce
5.3.2020

Památník obětem Sedmidenní války čeká velká rekonstrukce

S příchodem března se v katolické části orlovského hřbitova rozběhly přípravy na rozsáhlou rekonstrukci památníku obětem Sedmidenní války o Těšínsko. Město Orlová tímto krokem jednak vyslyšelo přání Československé obce legionářské, jednak plní svou povinnost udržovat tento válečný hrob v důstojném stavu a tím přispívat k zachová... více informací  |  Připojené soubory: 1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2.3.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola Mládí zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ... více informací

Nadace v letošním roce podpoří 158 prospěšných projektů
2.3.2020

Nadace v letošním roce podpoří 158 prospěšných projektů

Nadace OKD podpoří 158 neziskových projektů v kraji. Dotaci poskytne také hornickým sirotkům ze Spolku svaté Barbory a nezapomínáme taktéž na podporu Hornických tradic.Žádostí v programu Pro region bylo celkem přijato 137, nadace jich podpoří 97. Projekty podpořené Nadací OKD v programu Pro region jsou zaměřeny především na obla... více informací

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁSAD, NA KTERÉ BY LIDÉ PŘI OBRANĚ PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM MĚLI PAMATOVAT
2.3.2020

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁSAD, NA KTERÉ BY LIDÉ PŘI OBRANĚ PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM MĚLI PAMATOVAT

1. CestováníÚřady v první řadě doporučují vyhnout se při cestování ohniskům nákazy. Kromě Číny, s níž Česko přerušilo přímé letecké spojení, a místních postižených oblastí se nejnovější omezení vztahují zejména na Itálii. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení, aby se lidé vyhnuli zasaženým lokalitám až do vyřešení san... více informací

SBÍRÁME BATERIE PRO DOBROU VĚC
1.3.2020

SBÍRÁME BATERIE PRO DOBROU VĚC

SBÍRÁME BATERIE PRO DOBROU VĚCProjekt spojující sběr baterií a charitu, to je Baterkománie. Čím více se OD 1. BŘEZNA DO 31. SRPNA 2020 v Moravskoslezském kraji vybere baterií, tím více finančních prostředků bude věnováno na charitativní nebo obecně prospěšné projekty. KDE V NAŠEM MĚSTĚ NAJDETE SBĚRNOU NÁDOBU?Sběrnou nádobu oz... více informací

Pojmenujme společně oblíbená prostranství!
1.3.2020

Pojmenujme společně oblíbená prostranství!

Pojmenujme společně oblíbená prostranství! Milí spoluobčané, věnujte prosím pár minut svého času na vyplnění tohoto dotazníku a zvolme společně vhodné názvy pro dvě veřejná prostranství v centru Orlové. Jedná se o prostranství U Moravy a o odpočinkovu zónu sousedící s objektem bývalého hotelového domu Doubravan. Děkujeme za Vá... více informací

Hledejte v knihkupectví ŠIKMÝ KOSTEL Karin Lednické
29.2.2020

Hledejte v knihkupectví ŠIKMÝ KOSTEL Karin Lednické

V minulém týdnu se objevila na knižním trhu novinka, jejíž příběh je vystavěn na skutečných událostech. Zajímavé je, že děj se zčásti odehrává i ve staré Orlové. Autorkou tohoto velkolepého románu je spisovatelka KARIN LEDNICKÁ: *Můžete čtenářům svou knihu přiblížit? Román nese název Šikmý kostel: románová kronika ztraceného m... více informací