Aktuality

Hledáme prvního občánka města
6.2.2019

Hledáme prvního občánka města

Rok 2018 nám utekl jako voda a my, jako každoročně, hledáme prvního občánka roku nového, tedy roku 2019. Žádáme rodiče, kterým se v prvním lednovém týdnu 2019 narodilo miminko, aby tuto skutečnost nahlásili kanceláři starosty paní Řimankové (telefon: 733 630 757) do konce února 2019 tak, aby mohlo být miminko se svými rodiči př... více informací

První setkání s polskými přáteli
5.2.2019

První setkání s polskými přáteli

Sedmnáctého ledna jsme společně s místostarostou Mirkem Koláčkem vyrazili na služební cestu do Polska, a to na základě oficiálního pozvání pana starosty partnerského města Rydultowy Marcina  Polomskeho. Cílem jeho pozvání bylo vzájemné se představení, prohlídka knihovny a sdělení si představ o spolupráci mezi oběma městy. ... více informací

ZPÍVÁTE?
5.2.2019

ZPÍVÁTE?

Anebo nezpíváte, ale chtěli byste to aspoň zkusit? Je málo lidí, kteří jsou pro zpívání beznadějně ztracení. Víc je těch, v nichž talent dřímá skrytý někde v koutku jen proto, že s ním nepracují. Přijďte si zkusit, jak jste na tom vy: Stavte se na speciální experimentální otevřenou zkoušku sboru Keep Smiling Gospel Orlová, v ne... více informací

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
2.2.2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pravidelně každý měsíc, s výjimkou prázdnin, probíhá v prostorách obřadní síně historické radnice ve staré Orlové slavnostní akt „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ spojený se zápisem do Pamětní knihy města. Termíny vítání občánků pro rok 2019 jsou následující: 17.2. , 24.3. , 14.4. , 19.5. , 16.6. , 22.9. Miminko je třeba k obřadu nahlási... více informací

Tři králové koledovali již podevatenácté
2.2.2019

Tři králové koledovali již podevatenácté

V prvních čtrnácti dnech nového roku 2019 jste mohli potkat ve své obci skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých osmnácti ročnících nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli v tělesné, duševní nebo sociální nouzi z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání, rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod. ... více informací

Dotační programy na rok 2019
2.2.2019

Dotační programy na rok 2019

  Informujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, zájmové a spolkové činnosti, sportu a práce s dětmi a mládeží, že Rada města Orlové dne 16.01.2019 schválila dotační programy na rok 2019 v členění:   Výzva č. 2/2019 a) Program č. 3/2019 - Podpora kulturních projektů b) Program č. 4/2019 - Podpora projektů zájmo... více informací

Karvinské Zákaznické centrum ČEZ nově nabízí více pohodlí, dobré kafe i dětský koutek
2.2.2019

Karvinské Zákaznické centrum ČEZ nově nabízí více pohodlí, dobré kafe i dětský koutek

Ve zcela novém hávu vítá své návštěvníky Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Karviné. Ač se nachází stále na stejné adrese na Fryštátské ulici nedaleko centra města, získalo moderní design: Je prostornější, více prosvětlené a hlavně s pohodlnou čekací zónou, umožňující aktivní obsluhu klientů. Nabízí také klidnější čekání pro rod... více informací

Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz
2.2.2019

Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz

Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a odstávek spustila ČEZ Distribuce interaktivní webovou stránku. Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou v případě poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. Služby nového webu www.bezstavy.cz, dostupného z mobilních telefonů... více informací

Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života má druhou verzi pro starší žáky
2.2.2019

Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života má druhou verzi pro starší žáky

  Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu přichází od druhého pololetí s novou verzí, která se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou   V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program ... více informací

OSLAVY 100. VÝROČÍ OBCHODNÍ AKADEMIE A 110. VÝROČÍ GYMNÁZIA
2.2.2019

OSLAVY 100. VÝROČÍ OBCHODNÍ AKADEMIE A 110. VÝROČÍ GYMNÁZIA

Vážení absolventi, učitelé, studenti a přátelé školy!   Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. vstoupila 1. září 2018 do 6. roku od sloučení bývalých subjektů – Gymnázia a Střední odborné školy a Obchodní akademie v Orlové. Zároveň je školní rok 2018/19 významný tím, že v roce 2019 uběhne již 100 let od založe... více informací

Navrhněte osobnosti a kolektivy na ocenění
2.2.2019

Navrhněte osobnosti a kolektivy na ocenění

  Město Orlová každoročně oceňuje zajímavé osobnosti a kolektivy v oblasti kultury, zájmové činnosti, sportu a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Ocenění je udělováno jednotlivým osobám a kolektivům jako projev uznání za dosažené výsledky, za dlouhodobé zásluhy o rozvoj dané oblasti, za významnou osobní angažovanos... více informací

V ORLOVÉ ŘÁDÍ PODOMNÍ PRODEJCI. ZAVOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!
31.1.2019

V ORLOVÉ ŘÁDÍ PODOMNÍ PRODEJCI. ZAVOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!

Orlováci, někteří z Vás se opět stali oběťmi nekalých obchodních praktik. Tentokrát se jedná o prodej energií, konkrétně elektřiny. Znovu připomínáme, že takovýto podomní prodej byl v našem městě zrušen a tudíž je nezákonný. Tito „rádoby“ obchodníci oslovují převážně starší občany, kteří nedokáží na jejich sliby a argumenty re... více informací

Pietní akt - Sedmidenní válka
27.1.2019

Pietní akt - Sedmidenní válka

Proslov starosty města Vážení přítomní hosté,  setkali jsme se zde v Orlové u památníku vybudovanému k desetiletému výročí Sedmidenní války o Těšínsko. Není náhodu, že je tento památník vybudován na našem hřbitově. Orlová a její občané hráli důležitou roli v této válce.  Patříme k nejstarším městům na Těšínsku a již před prvn... více informací

OTEVŘENÝ DOPIS
26.1.2019

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane hejtmane, obracím se na Vás na základě rozhodnutí výborové schůze ZO OSZSP NsP Orlová a z podnětu zaměstnanců, se žádostí o odvolání ředitele NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová, pana Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce. Zaměstnanci nemocnice jsou přesvědčeni, že stávající ředitel nemocnice, nepostupuje při... více informací

SMOG ZAHLTIL ZDEJŠÍ REGION
21.1.2019

SMOG ZAHLTIL ZDEJŠÍ REGION

Pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko je vyhlášena REGULACE z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Regulace vstoupila v platnost s vydáním tohoto bulletinu. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 regulačn... více informací

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory
21.1.2019

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory

  V objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové-Městě:  -   ve 2. NP o celkové podlahové ploše 65,83 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok + od 1.7 daného roku každoroční navýšení o míru inflace   -   ve 4. NP o celkové podlahové ploše 107,93 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok + od 1.7 daného roku... více informací

Občané mohou požádat o úvěr z Fondu podpory bydlení
21.1.2019

Občané mohou požádat o úvěr z Fondu podpory bydlení

Město Orlová vyhlašuje  výběrové řízení   pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové     O úvěr mohou v rámci výběrového řízení požádat fyzické osoby - vlastníci obytných domů na území města Orlové, kteří přijmou závazek poskytnutý úvěr využít dle smluvně stanovených podmínek, a to Zásad pro tvorbu a... více informací

Vítání občánků 20.1.2019
20.1.2019

Vítání občánků 20.1.2019

Více fotografií zde: https://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/fotogalerie/1077-vitani-obcanku.html... více informací

Z dnešního demonstrativního pochodu orlovských zdravotníků a obyvatel Orlové...
17.1.2019

Z dnešního demonstrativního pochodu orlovských zdravotníků a obyvatel Orlové...

Pochod odstartoval v 15 hodin od nemocnice a vedl po Masarykově třídě na prostranství před městský úřad. Tady se všichni účastníci srotili, zazvonili klíči a městem zazněl symbol české demokracie "Modlitba pro Martu". Všichni společně tak dali zřizovateli nemocnice i jejímu managementu na vědomí, že přesun orlovské nemocnice do ... více informací

Zpráva dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
16.1.2019

Zpráva dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Na základě pověření tajemníka Městského úřadu Orlová byly matrikářkami povedeny kontroly dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v měsíci listopadu 2018 u obecního úřadu Doubrava a v měsíci prosinci 2017 u Městsk... více informací