Aktuality

VLONI TŘÍDILI ORLOVÁCI PRO ORLA, LETOS PRO PSÍ ÚTULEK
18.4.2019

VLONI TŘÍDILI ORLOVÁCI PRO ORLA, LETOS PRO PSÍ ÚTULEK

Orlováci podpořili svého patrona. Je všeobecně známo, že orel se stal pro Orlovou symbolem ve chvíli, kdy kněžna Ludmila, ačkoliv byla těhotná, vyrazila se svým mužem, těšínským knížetem Měškem, do místních hvozdů na lov. Když se kolem poledne, družina usadila k odpočinku a samotná kněžna, znavená z jízdy na koni si sedla a ko... více informací

Majitelé psů pozor! Blíží se povinné očkování proti vzteklině
17.4.2019

Majitelé psů pozor! Blíží se povinné očkování proti vzteklině

Každý chovatel je povinen zajistit, aby byli psi a některá další zvířata, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině. Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě proti vzteklině se chovatel vystavuje sankcím v přestupkovém řízení ve smyslu ustan. § 71 odst. 1 písm. a) a odst.... více informací

Seznamte se s Analýzou místní sítě služeb pro děti a návrhem její optimální podoby vzniklé v rámci síťování služeb pro děti v Orlové
17.4.2019

Seznamte se s Analýzou místní sítě služeb pro děti a návrhem její optimální podoby vzniklé v rámci síťování služeb pro děti v Orlové

Obec s rozšířenou působností (ORP) Orlová je od července 2016 zapojena do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí, který je realizován ve 12 krajích České republiky. Ten usiluje mimo jiné i o to, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svou rodinu o... více informací

BĚH OSVOBOZENÍ
17.4.2019

BĚH OSVOBOZENÍ

Město Orlová pořádá u příležitosti oslav 74. výročí osvobození města Orlové „BĚH OSVOBOZENÍ“ ve sportovním areálu města Orlové pro žáky základních a středních škol z Orlové a polských partnerských měst a pro občany města Orlové.   BĚH OSVOBOZENÍ je štafetovým závodem (4 x 400m) mládežnických kategorií (otevřená kategorie dospě... více informací

DO KNIHOVNY VE ČTVRTEK A PAK AŽ PO VELIKONOCÍCH!
17.4.2019

DO KNIHOVNY VE ČTVRTEK A PAK AŽ PO VELIKONOCÍCH!

Upozorňuje občany, že Městská knihovna Orlová bude ve dnech 19. až 22. dubna uzavřená. Chcete-li si vypůjčit knihy na Velikonoce, pak máte jedinečnou šanci ve čtvrtek 18. dubna.... více informací

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu
16.4.2019

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu

Starosta města, v souladu s ustanoveními § 16 odst. (1) písm. d) a odst. (2) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává první zasedání okrskových volebních komisí na pátek 3. května 2019 do velkého sálu Domu kultury města Orlové, Osvobození 797, Or... více informací  |  Připojené soubory: 1

V nově rekonstruovaném lesoparku vzniká lesní - workoutové - hřiště
16.4.2019

V nově rekonstruovaném lesoparku vzniká lesní - workoutové - hřiště

Pět fitness stanic bylo navrženo s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj. Umožní procvičení a posilování celého těla. Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanovištích. Součástí jsou informační tabule, kde jsou popsány soubory cviků ve třech kategoriích zdatnosti. Cvičení jsou... více informací

PROHLÁŠENÍ
12.4.2019

PROHLÁŠENÍ

Pan MUDr. Vít Mareček nezastupuje město Orlová ve věcech nemocnice, nemá oprávnění jednat jménem města, ani vytvářet jakékoliv pracovníky skupiny, týmy či komise. Vedení města Orlové se distancuje od jeho aktivit, týkajících se orlovské nemocnice. Náš boj o nemocnici nekončí a pracujeme se všemi možnými variantami zachování zd... více informací

POKLADNA BUDE OTEVŘENA OD 9 DO 11:30 HODIN
11.4.2019

POKLADNA BUDE OTEVŘENA OD 9 DO 11:30 HODIN

V pátek 12. dubna proběhne od 12:30 hodin výměna zámku na pokladně v budově Městského úřadu Orlová, na ulici Osvobození 796. Z technických důvodů bude tedy městská pokladna otevřena pouze dopoledne od 9:00 do 11:30 hodin.... více informací

Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858
10.4.2019

Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858

Jedná se o výstavbu parkoviště pro osobní vozidla, kde je řešeno i veřejné osvětlení, odvodnění parkoviště s napojením do stávající dešťové kanalizace a sadové úpravy s následnou rozvojovou a udržovací péčí po dobu 3 let, která je součástí předmětu díla a je řešena Dohodou o poskytnutí následné rozvojové péče. ... více informací

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
9.4.2019

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 11.4.2019 od 9:00 do 15:00 v budově Radnice na Starém náměstí v Orlové-Městě občané nebudou moci činit žádná podání, platit na pokladně a žádat o informace o pozemcích a stavbách, mimo obecné informace o způsobu vyřizování žádostí na jednotlivých úsecích státní správy.... více informací

RADNÍ SI PROHLÉDLI VNITŘNÍ PROSTORY KINA VESMÍR
9.4.2019

RADNÍ SI PROHLÉDLI VNITŘNÍ PROSTORY KINA VESMÍR

Zhruba před dvěma lety byl na základě doporučení statika uzavřen kinosál v kině Vesmír. Špatný stav lanové střechy, stejně jako u obdobně řešených mostů, by mohl skončit jejím zřícením.    Město oslovilo městského architekta, aby navrhl, co s prázdnou budovou dál. V rámci průzkumu byla navržena demolice kinosálu při zachování ... více informací

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM SE BLÍŽÍ
9.4.2019

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM SE BLÍŽÍ

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 15:30 hodin se na Městském úřadě na ulici Osvobození 796 v Orlové-Lutyni, v prostorách bývalé obřadní síně, uskuteční bezplatný seminář ke kotlíkovým dotacím pro veřejnost. Projekční a realizační firmy, které mají zájem zde prezentovat své výrobky, na které  je možné v rámci III. výzvy  získat kotlík... více informací

„ORLOVÁ SI NEMOCNICI ZASLOUŽÍ“, říká poslanec Parlamentu ČR Daniel Pawlas
9.4.2019

„ORLOVÁ SI NEMOCNICI ZASLOUŽÍ“, říká poslanec Parlamentu ČR Daniel Pawlas

  V pondělí zavítal na orlovskou radnici poslanec Parlamentu České republiky Daniel Pawlas, který je členem Výboru pro zdravotnictví a předsedou Podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky. Na setkání s vedením města se hovořilo o problematice orlovské nemocnice a o její optimalizac... více informací

BUDE-LI CHTÍT NĚKDO VIDĚT SIPO, VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!
8.4.2019

BUDE-LI CHTÍT NĚKDO VIDĚT SIPO, VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII!

Každý den přicházejí na naši poštu klienti s informací, že orlovské domácnosti navštěvují podomní prodejci a chtějí jim kontrolovat SIPO. Poslední případ je z dnešního rána, kdy občany na ulici M. Ryšky navštívili lidé, kteří jim argumentovali, že přicházejí jménem České pošty a chtějí vidět doklad SIPA. Upozorňujeme občany, ... více informací

Slavnostní setkání u příležitosti předávání ocenění pedagogickým pracovníkům města Orlová
6.4.2019

Slavnostní setkání u příležitosti předávání ocenění pedagogickým pracovníkům města Orlová

 „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“                                                                                                                                    J. A Komenský            Vy, kteří kráčíte v jeho šlépějích, jste na sebe vzali mimořádně nároč... více informací

Město děkuje opozičním zastupitelům z Rychvaldu
5.4.2019

Město děkuje opozičním zastupitelům z Rychvaldu

Vedení města Orlové děkuje opozičním zastupitelům sousedního Rychvaldu za snahu podpořit Orlovou, její občany a zdravotníky v boji za záchranu nemocnice a zabránění převodu akutních lůžek do Karviné a Havířova.  Velmi si snahy těchto rychvaldských zastupitelů vážíme a přinášíme plné znění jejich dopisu, který zaslali na adresu n... více informací

DEN ZEMĚ V ORLOVÉ
5.4.2019

DEN ZEMĚ V ORLOVÉ

DEN ZEMĚ JE PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVEN NA ÚTERÝ 23. DUBNA OD 14 DO 18 HODIN. NEVÁHEJTE!... více informací

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory
5.4.2019

Město Orlová nabízí k pronájmu volné nebytové prostory

  V objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové- Městě:     -   ve 2. NP o celkové podlahové ploše 65,83 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok   -   ve 4. NP o celkové podlahové ploše 107,93 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč/m2/rok   -   v 5. NP o celkové podlahové ploše 48,98 m2 za cenu nájmu ve výši 913,30 Kč... více informací

SNÍŽENÍ ČETNOSTI ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z RODINNÉ ZÁSTAVBY ORLOVÁ VÝHODA
4.4.2019

SNÍŽENÍ ČETNOSTI ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z RODINNÉ ZÁSTAVBY ORLOVÁ VÝHODA

  Od 1. dubna bude zahájen pilotní projekt, v rámci kterého dojde ke změně četnosti vývozu směsného komunálního odpadu (tzv. odpad z černých popelnic) od rodinných domů. Do projektu budou zapojeny rodinné domy v oblasti Výhoda. Cílem projektu je snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zv... více informací

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
4.4.2019

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Je tady třetí a poslední kolo kotlíkových dotací! Přijďte 25. 4. 2019 v 15:30 hodin  na bezplatný seminář se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Seminář se uskuteční v bývalé obřadní síni MěÚ Orlová, Osvobození 796, Orlová Lutyně.... více informací