VOLBY 2008

Dnes a zítra budeme rozhodovat o tom, kdo nás bude zastupovat v zastupitelstvu našeho kraje, ale také v Senátu Parlamentu ČR.

Volby se uskuteční  dnes, tj. v  pátek  17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Volit  může každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu ve městě.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Pro volby do zastupitelstev krajů není možné volit na voličský průkaz. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je umožněno volit na voličský průkaz ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Způsob hlasování do zastupitelstva kraje

V prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky (obdrží ve volební místnosti) jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Tento hlasovací lístek vloží do šedé úřední obálky a vloží do volební schránky.

Způsob hlasování do Senátu Parlamentu ČR

V prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky (obdrží ve volební místnosti) jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Tento hlasovací lístek vloží do žluté úřední obálky a následně do volební schránky.

Pokud žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to v pátek 24. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. října od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči neobdrží předem, ale přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Bc. Jarmila Absolonová

odbor správy úřadu

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.10.2008

Zpět na výpis