Už jste si vyměnili občanský průkaz?

Bezmála 400 tisíc lidí čeká do konce listopadu cesta na úřad, aby si zažádali o nový občanský průkaz. Ten stávající jim totiž přestane platit.  Jak zjistit, jestli se to týká i vás? Kam se vydat a co si vzít s sebou?

Výměna se týká  občanských průkazů, které byly vydány do 31. prosince 2003. Pokud byl OP vydán do  konce roku 2003 a nemá strojově čitelné údaje (jde o dvě řádky písmen a čísel) je třeba doklad vyměnit, protože od ledna 2009 bude neplatný. Jestliže je OP z roku 2002, ale má strojově čitelné údaje, měnit se nemusí. Dosluhující doklady musí měnit skoro všichni. Je pouze jedna výjimka. Osoby, které se narodily před 1. lednem 1936. Ty si o novou občanku žádat nemusí.

Platnost končí až na konci prosince, o nový průkaz totožnosti ovšem musíte požádat do posledního listopadu. To proto, že tiskárna má na výrobu dokladu jen měsíc.

Nejvhodnější je jít na úřad s žádostí co nejdříve, aby se zájemce o výměnu vyhnul návalům a stresům, které přicházejí právě na poslední chvíle, kdy výměnu většina lidí řeší.

Vzít si s sebou na úřad stačí současný občanský průkaz a aktuální fotografie. Žádost lze vyplnit až na úřadě.

Při této výměně nelze využít internet, ale podat žádost za vás může i jiná osoba bez plné moci. Vyzvednutí je ale už výhradně na vás.

Budete-li se dále prokazovat propadlým a tedy neplatným občanským průkazem, může vám být uložena pokuta až deset tisíc korun. A to i tehdy, když si doklad ,,jen“ nevyměníte!

Zjistíte-li, že vám občanský průkaz propadl už loni, vypravte se co nejdříve na úřad. Budou-li na vás shovívaví, obejde se výměna bez sankce. Výměna se také týká řidičských průkazů, ale termín je delší. Ovšem profesionální řidiči si musí doklad o způsobilosti zajistit do konce září!


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.10.2008

Zpět na výpis