Orlová se dočkala KOMUNITNÍHO CENTRA

Od 10. září má i Orlová své komunitní centrum. Vzniklo v prostorách bývalé školní družiny čp. 851 na ulici Boženy Němcové, tedy v objektu, který patří k ZŠ Slezská 850.

„Chtěli jsme, aby komunitní centrum bylo umístěno v tzv. centru dění a sloužilo by cílové skupině mimo jiné k mimoškolním a volnočasovým aktivitám, k doučování dětí včetně dalších možností pro klubovou činnost,“ vysvětluje starosta města MUDr. Jiří Michalík, který se společně s radními zúčastnil slavnostního otevření.

 

„Realizace samotného projektu napomůže řešit současnou nepříznivou situaci v Orlové-Porubě tím, že se vytvořilo vhodné prostředí a podmínky pro trávení volného času, sportovní či kulturní vyžití. Romské děti a děti ze sociálně vyloučených rodin se tak budou mít kde scházet,“ zdůrazňuje starosta. V komunitním centru si mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbal, zacvičit aerobic, jsou zde podmínky pro pěvecké, hudební i taneční aktivity. Zcela jistě bude využívána cvičná kuchyně, kde se seznámí s přípravou pokrmů a základy stolování. Široké pole možností se nabízí pro společné akce dětí a jejich rodičů v oblastech rozvoje počítačové gramotnosti, společné vzdělávací a výukové programy pro rodiče a děti s odborníky, výtvarné, rukodělné a keramické práce či společenské hry.

Prostory by měly sloužit i k doučování dětí, které budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci ZŠ Slezská 850 spolu s asistenty pedagoga. Budou zde prostory pro sociální práci. Tu by měli zajišťovat terénní sociální pracovníci či jejich asistenti nebo přímo romský poradce. 

 

„V rámci prevence kriminality by v lokalitě Orlové-Poruby měla vyrůst nejen nová služebna Policie ČR, zřídili jsme služebnu městské policie, ale měli bychom pracovat i s tamními dětmi a mládeží. Snažit se o změnu v jejich chování, změnu návyků a přístup k životu…Musíme se o to aspoň pokusit. Inspirací mohou být i zkušenosti ze ZŠ Jarní, kde vznikl Klub maminek. Začali tam pracovat s dětmi, s rodiči … Bylo by ideální propojit kruh – rodiče – děti – škola – sociální odbor – terénní romské pracovnice – romská poradkyně. Pokud by se to podařilo, mohla by tato lokalita být na úplně jiné úrovni,“ doplňuje místostarosta Martin Sliwka.   

 

Tento projekt, který byl hrazen ve výši 217 tisíc Kč z dotace Ministerstva vnitra ČR a město poskytlo dalších 57 tisíc Kč, má přímou souvislost s dalším projektem Prevence kriminality, který se týká vybudování univerzálního multifunkčního hřiště. Toto hřiště bude vytvořeno hned v sousedství centra, v prostoru stávajícího školního hřiště a může samotnou nabídku centra pozitivně rozšířit.


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.9.2008

Zpět na výpis