VEŘEJNÁ DRAŽBA bytových jednotek

V E Ř E J N Á     D R A Ž B A

 

Dne 9. října 2008 se v  malém sále v přízemí Domu kultury v Orlové-Lutyni bude konat

 

dražba

 

bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a pozemku z majetku města Orlové.

 

Registrace od 8.30 hod.,

 

započetí dražby od 10.00 hod.

 

Předmět dražby:

 

byt č. 7  o velikosti 1+1,  výměra 41,57 m2, ve 2.NP domu čp. 972, ul. U Kapličky v Orlové     -Lutyni, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 115/10000

                                                     vyvolávací cena 500.000,- Kč

 

byt č. 7 o velikosti 0+1,  výměra 27,05 m2, ve 2.NP domu čp. 965, ul. Polní v Orlové- Lutyni, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 73/10000

                                                     vyvolávací cena 333.333,- Kč

 

byt č. 14 o velikosti 0+1,  výměra 27,05 m2, ve 3.NP domu čp. 965, ul. Polní v Orlové- Lutyni, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 73/10000

                                                      vyvolávací cena 333.333,- Kč

 

byt č. 72 o velikosti 0+1,  výměra 27,05 m2, ve 13.NP domu čp. 965, ul. Polní v Orlové           - Lutyni, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 73/10000

                                                      vyvolávací cena 320.000,- Kč.

 

 

Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny, která činí 10.000,- Kč na každou bytovou jednotku samostatně a která bude neúspěšným dražitelům vrácena ihned po dražbě.

 

Prohlídkové dny:

17. září 2008 od 10.00 – 10.15  hod. (3 byty v domě p. 965 v Orlové-Lutyni)

22. září 2008 od 14.00 – 14.15. hod. (byt v domě čp. 972 v Orlové-Lutyni).

 

Pokud je účastníkem dražby jeden z manželů, je vyžadován písemný souhlas, ve formě čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, druhého manžela se získáním předmětu dražby.

 

Je-li účastníkem dražby jeden z manželů s cílem nabýt předmět dražby do svého výlučného vlastnictví, předloží originál či úředně ověřenou kopii listiny dokládající zúžení společného jmění manželů, případně originál či úředně ověřenou kopii jiné listiny dokládající své oprávnění získat předmět dražby do svého výlučného vlastnictví.

 

Další  informace k dražbě naleznete na www.oas.cz  a rovněž na úřední desce města.

 

 

 

Ing. Monika Poledníková

vedoucí odboru správy bytů a budov


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.9.2008

Zpět na výpis