U Hypernovy probíhá rekonstrukce zastávkového zálivu

 

Průjezd centrem Orlové bude po celé léto zbržděn rekonstrukcí zastávkového zálivu u Hypernovy. Jak nás informoval odbor dopravy, autobusová zastávka je až do konce srpna přemístěna k Domu dětí a mládeže. Po dobu provádění stavby není omezen provoz úplnou uzavírkou, ale stavba je prováděna za částečného omezení silničního provozu.

Čtenáři se ptají, co se to v centru města děje. Jak už jsme vás informovali, jedná se o celkovou opravu zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a úpravu živičného krytu přilehlého jízdního pásu vozovky v délce zálivu. Dojde i k výměně obrubníků.

Jak jsme se rovněž dozvěděli, součástí stavby bude úprava stávající nástupní plochy na pozemní komunikaci pro pěší, spočívající v předláždění zámkové dlažby, jejíž součástí jsou signální pásy pro nevidomé u označníku zastávek, včetně výškové úpravy a montáže bezbariérových obrubníků.

Stávající záhonové obrubníky budou odstraněny a nové, betonové obrubníky budou výškově přizpůsobeny úrovni bezbariérové nástupní hrany nástupiště a přilehlých travnatých ploch. Předlažba zámkové dlažby šedé barvy bude ukončena před autobusovou čekárnou a plynule napojena na okolní chodníky. Signální pásy pro nevidomé u označníku zastávek budou z ražené dlažby červené barvy. Zachovány zůstanou autobusové čekárny a označníky zastávek. Rekonstrukce řeší i odvody dešťových vod z plochy zálivu přilehlého jízdního pásu příčným a podélným sklonem krytu do uličních vpustí, které jsou situovány v hraně zálivu.

Základní práce včetně montáže obrubníků, předláždění zámkové dlažby, výměny uličních vpustí, odfrézování krytu jízdního pásu s následným položením nové obrusné vrstvy vozovky by měly proběhnout v průběhu prázdnin. Nejpozději do 15. října pak dojde k úpravě terénu za silničními obrubami, začlenění stavby do stávajícího terénu a k dokončení dopravního značení.

Stavebníkem není město, ale stejně jako u opravy silnice II/474 na ulici 17. listopadu,  Správa silnic Moravskoslezského kraje.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.7.2008

Zpět na výpis