Strategický plán je na světě

Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030.

Od druhé poloviny roku 2007 se komise pro strategický rozvoj začala zabývat aktualizací a tvorbou nového strategického plánu města Orlové. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Institut rozvoje a podnikání s.r.o. pro spolupráci a metodické vedení při tvorbě nového strategického plánu, který byl tvořen podle metodických materiálů a koncepcí uplatňovaných v Moravskoslezském kraji.

Letos v únoru byla dokončena pracovní verze strategického plánu a byla zahájena příprava pro veřejné projednávání tohoto dokumentu, které probíhalo elektronickou i klasickou formou. Poté byly vyhodnoceny a zapracovány další připomínky a podněty.

Ke Strategickému plánu se vrátíme v některém z příštích čísel Orlovských novin, a to v rozhovoru s předsedou strategické komise Dr. Jaromírem Kučou.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.7.2008

Zpět na výpis