Nově vysázené stromky přispějí k ozelenění města

V průběhu března bylo na hřbitově v Orlové-Městě vysazeno třicet nádherných sloupovitých habrů. „Zákon o ochraně přírody nám dává možnost uložit přiměřenou náhradní výsadbu, která kompenzuje ekologickou újmu vzniklou přírodě. Takže – když důl Lazy v rámci stavby „Sanace lokality Figura“ vykácel stromy, orgán ochrany přírody životního prostředí mu uložil vysadit novou, náhradní výsadbu,“ popisuje Květoslava Vítová z odboru životního prostředí a dodává: „Po dohodě s městem jsme plochu určili na hřbitově, podél oplocení ze strany složiště Elektrárny Dětmarovice. Bude tak uzavřen pohled na volné plochy výsadeb složiště a na ne nejlépe udržované přilehlé svahy. Navíc, hřbitov dostane nový prstenec zeleně podél celé hranice.“

 

Jak nám úřednice prozradila, stromy jsou sloupovitého vzrůstu, proto jejich ovětvení již od země zajistí zelenou stěnu a podzimní opad listů na ně v zimě zkrášlí pohled. Oplocení je zde pouze z pletiva, tak ani pozdější stavební komplikace nehrozí.

 

Výsadba byla nákladná. Jedná se totiž o vzrostlé dřeviny s velkým balem, o výšce až tři metry, které jsou pro zajištění stability vyvázány ke kůlům. Udržovat a pečovat o ně bude ještě další tři roky důlní společnost.

 

Stromy se v Orlové vysazovaly i počátkem dubna. Opět Důl Lazy (dnes již Důl Karviná) vysadil v rámci stavby „Asanačně rekultivační stavby Doubravská stružka“ dvanáct překrásných vzrostlých stromů v areálu Domu s pečovatelskou službou Altenheim v Orlové-Městě.  Rovný tucet javorů mléčných s kulovitou korunou a podsadbou 300 ks listnatých keřů bude tvořit protihlukovou a protiprašnou clonu mezi silnicí a obytnými domy. „Celá akce proběhla nejdříve veřejným projednáváním s tamními občany, kteří byli s přípravou a průběhem seznámeni,“ vysvětluje Květoslava Vítová z odboru životního prostředí

.

Další dvě velké vzrostlé lípy byly v tomto týdnu vysazeny na Starém náměstí v Orlové-Městě. O původních, uhynulých dřevinách jsme vás již na stránkách Orlovských novin informovali. „Zde jsme použili novou odrůdu lípy stříbrné. Tyto stromy městu hradí Elektrárna Dětmarovice za kácení na složišti popelovin v Orlové-Městě,“ doplňuje úřednice a dodává, že se snažili řešit i následné zimní zatěžování půdy solením, které silně napomáhá úhynům stromů u silnice, a to změnou systému zimní údržby na Starém náměstí.

 

Stromy budou doplněny i v parčíku u bývalého Prioru v Orlové-Lutyni, jemuž se v minulosti podle vyvýšených záhonů růží říkalo Rozárium. Firma Durčák bude rozšiřovat svou stavbu polyfunkčního domu a bylo nutné vykácet dva stromy. Nově tedy vysadí dvě lípy stříbrné, dvě překrásné třešně sakury a jeden strom buku lesního v barevné formě.

 

„Výsadby jsou nákladné, protože se jedná o vzrostlé dřeviny s velkým balem o výšce cca dva až tři metry, které jsou pro zajištění stability vyvázány ke kůlům. Udržovat a pečovat o ně bude několik následujících let Důl Lazy, nyní Důl Karviná, Dětmarovická elektrárna a firma Durčák,“ zdůrazňuje Květoslava Vítová, která má radost z každého stromu, který v našem městě přibude a několikanásobně větší, když jsou už stromy vzrostlé.

Další vysazování se připravuje na podzim. „Základem je zjišťování inženýrských sítí před výsadbou, abychom pak za několik let nemuseli smutně kácet zdravé stromy v trasách potrubí,“ uzavírá Vítová.


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.4.2008

Zpět na výpis