Oznámení o spuštění vysílače

V nejbližší době bude spuštěn do zkušebního provozu vysílač, který bude v budoucnu zajišťovat rozsáhlé hlasové a internetové služby. Po jeho spuštění se může stát, že dojde v některých lokalitách k rušení televizního signálu, které se projevuje jako vodorovné pruhy v obraze. Tento jev, lidově nazývaný „rušení“ ve skutečnosti rušením TV vysílání není. Rušení jako takové je vysílání cizího subjektu na kmitočtu někoho jiného. Zde dochází k tomu, že pásmo služeb pro vysílání je v souladu s kmitočtovým plánem, vytvářeným orgánem státní správy Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ) vsazeno mezi III. a IV. TV pásmo. Diváci, kteří používají pro zesílení TV signálu širokopásmové předzesilovače a zesilovače ve svých anténních systémech, si zesílí kromě TV signálu i všechny dostupné signály z pásma služeb. Pokud je některý z těchto signálů dostatečně silný, může se stát, že se přebudí a tedy rozkmitají tyto zesilovače a projeví se to právě jako vodorovné „sršící“ pruhy v obraze na TV přijímači.

 

Pokud má kdokoli podezření na degradaci příjmu radiového zařízení, je nutné se obrátit formou stížnosti na místně příslušné pracoviště ČTÚ. Úřad situaci prověří místním šetřením a pokud zjistí důvody k výzvě provozovatele ke krokům vedoucím k nápravě situace, učiní tak. Provozovatel je pak povinen odstranit příčiny na vlastní náklady a společnost Mobilkom tak činí bez zbytečných průtahů v co nejkratším termínu v součinnosti s ČTÚ.

 

Technické řešení spočívá v zařazení pásmové zádrže do anténního svodu ovlivněné antény. Zádrž je nutno zařadit ještě před první aktivní člen (zesilovač) svodu. V případech použití úzkopásmových antén a kanálových zesilovačů je realizace poměrně jednoduchá. Stačí zapojit zádrž na přívod od antény (většina STA, málokterá ITA). V případě použití širokopásmové antény, většinou tzv. „matrace“, „síto“ s integrovaným zesilovačem přímo v krabičce na dipólu antény je nutné tento zesilovač vyjmout, místo něho zapojit symetrizační člen (pasivní zařízení které přizpůsobí anténu na svod koaxiálním kabelem), svod stáhnout pod střechu, zapojit zádrž a pak teprve vhodný zesilovač. Toto řešení je technicky i časově poměrně náročné, protože je třeba aby se technik dostal přímo k anténě a musí tudíž vylézt na střechu a případně i na stožár a tam pracovat.

 

V případě, že někdo nebude chtít čekat až proběhne řešení situace po oficiální linii a bude si chtít úpravu uhradit, cca 1000,- Kč, nechť se obrátí na svého televizního opraváře.

 

ČTÚ - odbor  pro oblast Praha

Sokolovská 219
Praha 9

Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Telefon: 224 004 503
Fax: 224 004 828

ČTÚ – odbor  pro jihočeskou oblast

Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice 6

Telefon: 386 104 111
Fax: 386 104 120
 

ČTÚ – odbor  pro západočeskou oblast

Doudlevecká 25
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň

Telefon: 377 925 911
Fax: 377 236 693
 

ČTÚ – odbor  pro severočeskou oblast

Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 309 311
Fax: 475 210 572 

ČTÚ - odbor  pro východočeskou oblast

Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 518 305
Fax: 495 518 305
 

ČTÚ - odbor  pro jihomoravskou oblast

Šumavská 33
602 00 Brno

Telefon: 541 428 611
Fax: 541 214 531
 

ČTÚ - odbor  pro severomoravskou oblast

Sokolská třída 2800/99
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: 595 693 551; Fax: 596 620 252


Datum zveřejnění/aktualizace: 3.4.2008

Zpět na výpis