Počítače z města urychlí policii zpracování spisů

Orlovská radnice poskytla pracovišti služby kriminální policie a vyšetřování teritoriálního oddělení v Orlové dva počítače, které pracovníci kriminální policie budou využívat při řešení problematiky krádeží osobních motorových vozidel a kriminality mládeže.

 

„Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti v Orlové vyplývá, že obě problematiky se jeví jako jedny z nejzatíženějších a vyvstává tak potřeba vybavit jejich pracovníky moderní technikou pro efektivní a rychlé zpracování spisového materiálu,“ vysvětluje manažer prevence kriminality města Bc. David Pěntka. Policisté potvrzují, že využití moderní výpočetní techniky jim umožní urychlení spisové dokumentace a pružnější odezvu na zvýšený nápad trestné činnosti.

„Jsem přesvědčen, že včasné a cílené působení na pachatele trestné činnosti je významným preventivním opatřením, které by mělo snížit nárůst kriminálních činů a přispět tak k zajištění bezpečnosti a pořádku v našem městě,“ argumentuje starosta města MUDr. Jiří Michalík.

 

Na zakoupení počítačů radnice uvolnila částku 39 980,- Kč z prostředků vyčleněných na prevenci kriminality.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.3.2008

Zpět na výpis