Orlovští úředníci chtějí zlepšit svou práci

V minulých dnech byl v Orlové odstartován projekt identifikace potenciálu zlepšení městského úřadu. Název projektu zní jako zaklínací formule. O bližší informace jsme požádali tajemnici Městského úřadu v Orlové Bc. Danu TICHOU:

 

„Tento projekt byl zahájen v posledních únorových dnech a bude trvat osm týdnů. V současné době probíhá na městském úřadu sběr dat, studium interních dokumentů a datových výstupů, řízené rozhovory, dotazování a konzultace. Vybraná firma TRIFID CONSULT a. s. provede analýzy výstupů a navrhne doporučení ke zlepšení.“

 

  • Co je smyslem tohoto projektu?

„Smyslem projektu je zlepšení činnosti úředníků zejména v oblasti kvality a rychlosti procesů, využití personálních zdrojů a motivace v závislosti na ukazatelích výkonů a spokojenosti občana. Dále pak chceme zlepšit vnitřní a řídící systém úřadu. Vše směřujeme ke zvýšení kvality a vyšší efektivitě práce.“

 

  • Můžete být konkrétnější?

„Jistě. Úkolem poradenské firmy je identifikovat potenciál zlepšení našeho úřadu a navrhnout taková opatření, která povedou k tomu, aby stále více občanů bylo v každodenním kontaktu s úřadem příjemně překvapeno zvyšující se kvalitou, rychlostí a vstřícností, to vše při dodržení všech zákonných podmínek.“

 

  • Co znamená pojem „zkvalitnění práce úředníků“?

Zjednodušeně řečeno – udělat maximum pro to, aby občan, který odchází z úřadu, byl s jednáním, chováním i přístupem úředníků spokojen. Aby požadavky občanů byly vyřizovány rychle a kvalitně. K tomu ale musíme přizpůsobit procesy a činnosti na úřadě a vytvořit tak úředníkům podmínky. Musí fungovat komunikace nejen mezi jednotlivými odbory, ale i ve směru k občanovi. Zaměstnanci si musí být vědomi svého úkolu a sami být spokojeni.“

 

  • Orlovští úředníci se před lety zapojili do projektu CAF, což je rovněž projekt zkvalitňování činnosti městského úřadu. Není projekt identifikace potenciálu zlepšení městského úřadu jakýmsi dublováním CAFu?

„V žádném případě. CAF se zabývá sebehodnocením, je to snaha se zlepšovat, ale z vlastního pohledu. Sami úředníci hledají ve své činnosti slabé stránky a ty se snaží odstranit. Usilují o zkvalitnění své práce, nicméně projekt identifikace potenciálu zlepšení úřadu je pohledem odjinud. Pohledem zvenčí, což je přínosné.

 

  • Ve funkci tajemníka Městského úřadu v Orlové už působíte devět měsíců. Jaké jsou vaše poznatky?

„Orlovští úředníci jsou na dobré profesní úrovni a dokáží spolupracovat. Za slabší stránku však považuji komunikaci jednotlivců s občany, ale někdy i komunikaci mezi odbory. Věřím, že i tento problém se nám podaří vyřešit. Jak jsem už uvedla, ze zmíněného projektu by měly vzejít návrhy aktivit, které povedou k naplňování našeho hesla: „Spokojený občan – vizitka našeho úřadu.“


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.3.2008

Zpět na výpis