Kácení stromů v ochranném pásmu horkovodu

Na sídlišti IV.etapy v Orlové-Lutyni se budou v závěru tohoto týdne kácet stromy. Důvodem je rekonstrukce horkovodu PS14.

 

„Ochranné pásmo horkovodu, které stanoví zákon, nebylo v minulosti respektováno a stromy, které tam byly vysázeny, budou muset být nyní, při rekonstrukci horkovodu, vykáceny,“ vysvětluje Květoslava Vítová z odboru životního prostředí.

 

 Trasa rekonstrukce vede v původním místě horkovodu, tudíž provozovatel je nucen asanovat dřeviny. „Odklonění nám nedovolí další inženýrské sítě uložené v terénu, alespoň se nám podařilo provést mírné úhyby, stejně tak jako zachránit několik stromů. Dotčené bude okolí oplocení tamní mateřské školky ze strany Orlího kaňonu a následně domy č.1016, 1028-1029, 1024,“ doplňuje Vítová.

 

I přes veškerou snahu je tento zásah v území velký a není možné se mu vyhnout. Kácení proběhne v režimu oprávnění  „ohlášení dle zvláštních předpisů“.

 

Energická vedoucí oddělení ekologie krajiny Květoslava Vítová je známá svým úsilím o zachování zeleně: „Po dobu mého působení na odboru životního prostředí se již nestává, že by nová výsadba stromů byla na jakýchkoliv inženýrských sítích. Tyto jsou pečlivě před výsadbami zjišťovány a až následně plánujeme umístění stromů. Jsme si vědomi, že dřeviny mají perspektivu života mnoha desítek let  a my chceme i dalším generacím Orlovanů zajistit  město plné zeleně.“

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.3.2008

Zpět na výpis