KARVINÁ, BOHUMÍN A ORLOVÁ PODEPSALA MEMORANDUM S ČEZ O ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Spolupráce na chytrých energeticky úsporných řešeních, rozvoji moderní energetické infrastruktury, modernizaci a ekologizaci teplárenských systémů i budování obnovitelných zdrojů, které zajistí energetickou bezpečnost. To jsou hlavní cíle memoranda, které se společností ČEZ uzavřela slezská města Karviná, Bohumín a Orlová. Podobnou dohodu energetici uzavřeli v roce 2019 v Havířově – tam už se projevila v přípravných krocích na modernizaci teplárenství a budování fotovoltaických elektráren na střechách městských objektů.

„Energetika se mění, čeká nás odchod od uhlí a přechod na nízkoemisní zdroje. V oblasti dodávek elektřiny to bude kombinace obnovitelných zdrojů a jádra, v teplárenství pak využívání plynu a biomasy. Skupina ČEZ má zájem nejen být i nadále významným dodavatelem elektřiny a tepla v Moravskoslezském kraji, ale chce také pomáhat s přechodem na nízkoemisní energetiku místním městům a obcím.  S radními jsme se dohodli na spolupráci, která se bude týkat společného rozvoje měst v oblasti energetiky, která je základem udržitelného rozvoje celkově,“ řekl po podpisu memoranda místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

ČEZ se v memorandech zavázal, že Karviné, Bohumínu i Orlové pomůže se snižováním energetické náročnosti provozu městských objektů, při budování fotovoltaických elektráren na střechách i nevyužitých pozemcích nebo při optimalizaci veřejného osvětlení a rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. Společnost ČEZ ESCO, která se specializuje mimo jiné na energeticky úsporná řešení, nabídne takzvané energetické služby se zárukou (EPC), které uleví městským rozpočtům a přispějí ke zlepšení životního prostředí. Výhodou EPC projektů je to, že dodavatel přímo ve smlouvě ručí, že bude úspor dosaženo, jinak doplácí rozdíl. Investice do úsporných opatření je také možné financovat ze samotných ušetřených peněz za energie. 

Region čekají v příštích letech výzvy související s přechodem od uhlí na nové zdroje vytápění, ale také s budováním obnovitelných zdrojů energie i s případnou výstavbou malého modulárního reaktoru v areálu současné černouhelné elektrárny v Dětmarovicích.

„Se společností ČEZ máme dlouhodobě fungující partnerství. Její aktivity se výrazně dotýkají života našich obyvatel, a proto jsme rádi, že naše vzájemná, pravidelná a přímá komunikace bude probíhat i v následujících letech. Věřím, že díky memorandu, budeme mít k dispozici spolehlivého partnera, se kterým budeme i nadále spolupracovat jak v oblasti zlepšování životního prostředí, tak i zvyšování kvality života v našem městě,“ uvedla ke spolupráci města a energetiků starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

Vladislav Sobol
mluvčí Skupiny ČEZ


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.11.2023

Zpět na výpis