OTAZNÍKY KOLEM HRAZENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Během tohoto týdne bude do všech orlovských schránek doručen dopis, ve kterém najdete informace, jak uhradit místní poplatek za komunální odpad. Dovolujeme si vás upozornit, že poplatek je splatný do 31. května daného kalendářního roku, proto prosíme občany o kontrolu, zda mají poplatek uhrazen.

Uhradit lze:

  • na pokladně Městském úřadě Orlová v pokladních hodinách
  • bezhotovostně na číslo účtu Města Orlová: 107216397/0300
  • případně můžete využít Portál občana

Pokud nevíte nebo si nejste jistí, za koho platíte, kolik platíte, zda máte uhrazeno za minulá období nebo neznáte variabilní symbol, tak vše vyřídíte v kanceláři místních poplatků osobně na Městském úřadě v Orlové nebo telefonicky

na číslech:

  • 596 581 217
  • 596 581 150
  • 596 581 146

nebo emailem:

dominika.buchtova@muor.cz

simona.harokova@muor.cz

tereza.misikova@muor.cz

Netýká se občanů, kteří mají nastaveny úhrady prostřednictvím SIPO.

Částka za komunální odpad zůstává v příštím roce stejná tj. 960 korun.


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.9.2023

Zpět na výpis