STROJNÍ ČIŠTĚNÍ POSTUPUJE DO DALŠÍCH ULIC

Strojní čištění parkovišť, komunikací a kanálových vpustí se přesouvá do ulic F. S. Tůmy, Slezská, Husova, ČSA, Dukelská, Rajčula, Dvouletky, Dělící, Spojenců, Kosmonautů, Gagarinova a Sadová ve dnech 22. - 26. května 2023.

V pondělí 22. května proběhne čištění na ulici F. S. Tůmy a to na parkovišti naproti supermarketu Billa, dále bude vyčištěno parkoviště u Meepu, křižovatka u Atomu a komunikace od Atomu k domu č. p. 1242.

V úterý 23. května bude vyčištěno parkoviště za školou na ulici Slezské, dále parkoviště před obchodním domem Orlice u Penny. Dále bude vyčištěna ulice ČSA, Dukelská, Rajčula a Dvouletky.

Ve středu 24. května se bude čistit ulice Dělící a Spojenců.

Ve čtvrtek 25. května proběhne čištění ulice Husova.

V pátek 26. května se bude čistit na ul. Gagarinova, Kosmonautů a Sadová.

Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Prosíme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení v označených lokalitách. Za nerespektování dopravního značení hrozí pokuta až 2 000 korun. Dopravní značky byly po městě rozmístěny v minulých týdnech. Připomínáme, že tam, kde je umístěna značka „ZÓNA“ se zákazem stání nebo zastavení, platí, že čištěny jsou všechny komunikace a parkoviště v této zóně, včetně těch po stranách, až po značku konec zóny.


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.5.2023

Zpět na výpis