PŘIJĎTE NA PROHLÍDKU PARKOVACÍCH MÍST

Město vyhlašuje záměr o pronájmu parkovacích stání v podzemní garáži pod náměstím 28. října v Orlové-Lutyni.

Prohlídka podzemních garáží proběhne v pondělí 20. února od 15:00 do 16:00 hodin a v úterý 21. února od 8:00 do 9:00 hodin. Sraz zájemců je na rohu náměstí, před vchodem do České pošty.

Zájemci mohou své nabídky v minimální výši 2 420 Kč vč. DPH/měsíc zasílat v termínu 28. února 2023 do 11:30 hodin.

Na adresu: Město Orlová, odbor správy majetku a hospodářské správy, Osvobození 796, Orlová-Lutyně v uzavřené obálce označené nápisem:

„NEOTVÍRAT – Pronájem parkovacího stání v podzemním parkovišti“

Všechny nabídky budou hodnoceny v pracovní skupině pro přidělování a licitaci nájmů parkovacích stání a poté předloženy ke schválení Radě města Orlová.  Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny a prvním 35 zájemcům s nejvyšší podanou nabídkou bude přiděleno parkovací stání.  V případě shody nabídkové ceny rozhodne o pořadí datum a čas podání nabídky. Jednotlivá parkovací místa budou obsazována tak, že uchazeč s nejvyšší nabídkou si vybere parkovací místo, po té uchazeč s druhou nejvyšší a tak postupně budou obsazována parkovací stání dále po 35. místo.

Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu neurčitou, s tím, že nabídnutá cena (smluvní cena) se bude každoročně navyšovat o míru inflace předchozího kalendářního roku.

Bližší informace získáte na Městském úřadě Orlová ve druhém patře v kanceláři č. 311, případně na tel. 596 581 325.

Záměr, včetně podmínek pro zájemce, najdete na úřední desce města a také v příloze pod článkem.Připojené dokumenty:

Oznámení o záměru PDF [236.1KB] 3.2.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 3.2.2023

Zpět na výpis