INFORMACE K PREZIDENTSKÝM VOLBÁM

Druhé kolo volby prezidenta České republiky proběhne v pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin. Ve městě Orlová je vymezeno 30 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností. Jejich přehled najdete v příloze pod článkem.

Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volební lístky tentokrát nedorazí do schránek. Voliči je obdrží až ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Telefonická spojení na jednotlivé okrsky naleznete v příloze pod článkem.

Upozorňujeme na změnu telefonního spojení do volebního okrsku č. 6 se sídlem v Domě s pečovatelskou službou, Petřvald, Ráčkova 1738. Platí telefonní číslo: 724 029 951Připojené dokumenty:

Přehled volebních místností PDF [592.4KB] 20.1.2023
Telefonní čísla do volebních místností PDF [164.2KB] 27.1.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.1.2023

Zpět na výpis