SHÁNÍTE KOLO ZA PÁR KORUN? MŮŽE BÝT VAŠE!

Orlová nabízí k prodeji nalezené věci, o které se nikdo nepřihlásil.

Po předchozí telefonické domluvě s paní Borovou, na telefonním čísle 596 851 129, si nabízené věci můžete prohlédnout a získat případné další informace.

Zájemce, nabízející nejvyšší kupní cenu nabízené věci, bude informován a vyzván k uzavření kupní smlouvy písemnou formou.

Své nabídky můžete posílat v zalepené neporušené obálce na adresu Městského úřadu Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně do 8. prosince 2022 do 11:30 hodin. Obálka musí být zřetelně označena slovy: „NEOTVÍRAT“ s uvedením věci, kterou chce zájemce koupit.

Obálka musí obsahovat:

  • označení věci, kterou chce zájemce koupit
  • nabízenou kupní cenu (číslicí i slovy)
  • jméno, příjmení a kontaktní adresu, případně další kontaktní údaje zájemce

V případě, že zájemce chce koupit vícero věcí z nabízených předmětů, je nezbytné doručit každou nabídku ve zvláštní obálce s označením předmětné věci, tj. počtu nabídek odpovídá počet obálek.

Upozornění pro zájemce:

  • nabízené věci budou prodány za nejvyšší nabídnutou cenu
  • chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky budou vyřazeny

Nabídky budou vyhodnoceny ve středu 14. prosince 2022

Přehled nabízených věcí a podrobné informace naleznete v příloze pod článkem.

 Připojené dokumenty:

Přehled nabízených věcí PDF [1.0MB] 2.12.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.12.2022

Zpět na výpis