NA OLMOVCI A VÝHODĚ DOCHÁZÍ K OMEZENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY

Dne 19. 5. 2022 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy č. 12/2022, kterým se stanovuje omezení tranzitní dopravy nad 12 t na silnici II/474 v ulicích Na Olmovci a 17. listopadu v Orlové.

Silnice II/474 vede v těsné blízkosti sídlištní zástavby města zejména v okolí kruhového objezdu č. 5, kde se rovněž nachází nemocnice s poliklinikou a obchodní centra. Jedná se o oblast s vysokou hustotou provozu osobních automobilů a zejména chodců. V úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ul. P. Cingra je silnice lemována rozrůstající se zástavbou rodinných domů a také školou.

Šířka a umístění komunikace neumožňuje oboustranné vybudování chodníku a pohyb chodců je možný pouze po jedné straně vedle komunikace. Silnice II/474 přes Orlovou je řidiči kamiónů využívána zejména jako zkratka mezi silnicemi I/67 a I/59 z důvodu úspory času a najetých kilometrů. Nákladní doprava v této oblasti přináší zvýšenou hlukovou zátěž, znečištění ovzduší a otřesy, tyto faktory snižují kvalitu života místních obyvatel.

Tato nová úprava navazuje na již dříve realizovaný zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo zásobování) do většiny obydlených částí města a podpoří tak celkové zklidnění dopravy ve městě.

Dopravní značení bude instalováno v nejbližších dnech.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.5.2022

Zpět na výpis