OPUSTIL NÁS DOC. ING. VÁCLAV KAFKA, CSC.

S lítostí oznamujeme, že nás před několika hodinami opustil dlouholetý zastupitel, obdivovatel a znalec bohaté orlovské historie, předseda Českého zahrádkářského svazu v Orlové-Lutyni, vědecko-výzkumný pracovník a ekonom doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Docent Kafka byl absolventem hutnické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Bezmála 30 let svého profesního života zasvětil práci na technickém rozvoji, vývoji a výzkumu ve vítkovických provozech.

V rámci své odborné a vědecké činnosti se už od studia zaměřoval na ocelářskou a slévárenskou problematiku spojenou s ekonomickým dopadem. Byl autorem nebo spoluautorem stovek odborných a vědeckých publikací, zveřejněných v českých i zahraničních periodikách. Dlouhodobě se věnoval výchově a vzdělávání studentů a odborné veřejnosti v oblasti ekonomické problematiky ocelářství a slévárenství.

Docent Kafka se aktivně účastnil politického a společenského života v Orlové. V orgánech města byl činný už před revolucí a na přelomu let 1989-1990, kdy se ve městě začala formovat nová politická a občanská seskupení, se podílel na klidném přechodu z předrevolučního režimu do demokratizačního procesu následných let. V roce 2001 stál u zrodu Klubu přátel staré Orlové a byl dlouholetou tváří Zahrádkářské univerzity v Orlové.

Docent Kafka se pravidelně účastnil významných městských událostí, aktivně vystupoval na jednání zastupitelstva, zajímal se o rozvoj města a svým odborným i lidským názorem přispíval do strategických dokumentů.

Byl velkým patriotem, který nám bude v Orlové moc chybět.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.4.2022

Zpět na výpis