MĚSTO VYHLAŠUJE GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Rada města schválila odboru sociálnímu a zdravotnímu dotační programy na podporu v oblasti sociální a zdravotní:

  • program č. 5/2022 podpora registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • program č. 6/2022 podpora neregistrovaných služeb nedefinovaných zákonem o sociálních službách

Podporu lze čerpat jednak na poskytování registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, jednak na poskytování dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují.

Dotací lze dále podpořit projekty se zaměřením na naplňování individuálních potřeb uživatelů a ty, které podporují jejich zapojení do místní komunity včetně podpory sociálního začleňování a zapojení do běžného způsobu života.

Účelem dotační výzvy je podpora projektů, které poskytují služby občanům Orlové a také podpora projektů, které jsou aktivně zapojeny do Komunitního plánu sociálních služeb města Orlová.

Celé znění výzvy najdete v příloze pod tímto článkem.



Připojené dokumenty:

Dotační výzva PDF [299.3KB] 4.1.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 4.1.2022

Zpět na výpis