OBČANÉ OD 70 LET BUDOU OD ROKU 2022 PLATIT POLOVIČNÍ POPLATEK ZA ODPAD

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 18. 10. 2021 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude účinná od 1. 1. 2022. Nahradí tak, v souladu se změnou zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosavadní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Roční sazba poplatku zůstává ve výši 792 Kč za osobu ročně.

Nově je v citované obecně závazné vyhlášce schválena úleva pro občany – poplatníky, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a více, (čl. 7, odst. 4). Úleva je ve výši 50 % roční sazby s podmínkou, že občan  poplatník nemá k 1. 1. 2022 vůči městu Orlová žádný nedoplatek na zavedených místních poplatcích. 

Vyzýváme proto občany – poplatníky tohoto místního poplatku, kterých by se výše uvedená úleva mohla týkat, aby kontaktovali Městský úřad Orlová a uhradili do konce letošního roku případné nedoplatky.  Jen tak mohou využít úlevu pro poplatkové období roku 2022.

Občanům, kteří nebudou mít v evidenci nedoplatky na místních poplatcích, bude úleva zavedena automaticky, není třeba o ni žádat.

Bližší informace vám ochotně poskytnou zaměstnankyně Městského úřadu Orlová, právního odboru, agenda místních poplatků, na tel. číslech 596 581 217, 596 581 150 a 596 581 146.

Právní odbor

Foto: archiv SMO
Příloha: Znění OZV č. 8/2021Připojené dokumenty:

OZV č. 8/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství PDF [162.3KB] 3.11.2021

Datum zveřejnění/aktualizace: 19.10.2021

Zpět na výpis