MĚSTO PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU V ALTENHEIMU

Město Orlová, odbor sociální a zdravotní, přijímá nové žádosti o poskytnutí bytu do nájmu velikost 1+1 a 0+1 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Orlová-Město, V Zimném Dole čp. 706-709 (Altenheim).

Žádost o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který splňuje tyto podmínky:

  1. má trvalé bydliště v Orlové,
  2. je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby
  3. dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.
  4. kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.)
  5. manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat.

Konkrétní informace, vč. formuláře Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou – dotazník poskytne odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, ul. Okružní čp. 988, kancelář č. 110, Bc. Rút Langová, tel. 596 581 453 a Bc. Lýdia Wojaczková, tel. 596 581 467.

Výše uvedený formulář je k dispozici ke stažení také na těchto stránkách ZDE.


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.10.2021

Zpět na výpis