PŘIJĎTE K VOLBÁM!

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky probíhají dnes, 8. října 2021, od 14 do 22 hodin a zítra, 9. října 2021, od 8 do 14 hodin. Orlová má 30 volebních okrsků. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči, kteří hlasují na voličský průkaz. Ve kterém okrsku volíte, najdete ZDE.

Do volební místnosti vstupuje volič s nasazeným respirátorem. Ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství občankou nebo pasem. Pokud se neprokáže, nemůže volit. Do úřední obálky vkládá volič pouze jeden hlasovací lístek, jinak je jeho volební hlas neplatný. Na hlasovacím lístku, vloženém do úřední obálky, může volič zakroužkováním pořadového čísla nanejvýš u 4 kandidátů udělit preferenční hlasy.

Volby jsou základním prvkem zastupitelské demokracie a pravidelně se jich zúčastňují miliony občanů. Při volbách do PSP ČR v roce 2017 to bylo přes 5 milionů voličů. Členy okrskových volebních komisí se pravidelně stává přes 100 tisíc našich spoluobčanů. Pro voliče, kandidáty i volební orgány jsou připraveny webové stránky www.volby.cz, které v přehledné podobě obsahují veškeré informace k jednotlivým fázím volebního procesu.

Ilustrační foto


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.10.2021

Zpět na výpis