ORLOVSKÁ TAPISERIE ZDOBÍ PROSTORY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ

Starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna s autorem návrhu Janem T. Strýčkem a rektorem VŠB-TUO prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 1. října slavnostně odhalila tapiserii Průmyslová krajina od Jana Timothea Strýčka, která nově zdobí zasedací místnost univerzitního rektora prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. Jedná se o dílo, které se dlouhá léta nacházelo v bývalé obřadní síni na městském úřadu v Orlové-Lutyni. Ta se nyní mění na multimediální zasedací místnost a rozměrný gobelín v ní není kam umístit.

Gobelín Průmyslová krajina byl podle výtvarného návrhu autora Jana T. Strýčka utkán v gobelínové dílně Ústředí uměleckých řemesel ve Valašském Meziříčí. Vlastníkem díla z roku 1982 je město Orlová a to jej nyní bezplatně zapůjčilo Univerzitnímu muzeu VŠB-TUO.

„Téma je abstraktní, ale průmysl a jeho spojení s krajinou tam je a celé dílo je velmi působivé,“ uvedl předseda Muzejní rady a prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu VŠB-TUO doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. V díle je zachycen jak motiv hornictví a hutnictví, tak i geologie. Tento druh díla ve sbírce Univerzitního muzea dosud chyběl.

„Město Orlová momentálně nemá pro toto dílo využití. Chtěli jsme ho prodat, ale v době, kdy jsme hledali kupce, se nám ozvali zástupci univerzity. Jeden z členů Muzejní rady na něj upozornil ostatní a pak se nám z Vysoké školy Báňské ozvali, že by si toto dílo rádi zapůjčili do Univerzitního muzea,“ vysvětlit cestu tapiserie z Orlové do Ostravy starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna.

Nejedná se přitom o jediné dílo, o které VŠB-TUO projevila zájem. Pozornost zástupců Univerzitního muzea upoutalo také dílo nazvané Podzimní krajina autorky Jaroslavy Šárkové. I tento nástěnný koberec vytvořený textilní technikou art protis kdysi zdobil bývalou obřadní síň. Dnes jej najdeme v salonku předsedy Muzejní rady a prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. Františka Kudy, CSc. Rovněž toto dílo bylo městem Orlová bezplatně zapůjčeno VŠB-TUO.

Foto: Tomáš Sláma


Tapiserie Jana T. Strýčka Průmyslová krajinaTapiserie Jana T. Strýčka Průmyslová krajina se nyní nachází v zasedací místnosti rektora VŠB-TUO.Tapiserie Jana T. Strýčka Průmyslová krajinaJan Timotheus Strýček, autor návrhuJan Timotheus Strýček, autor návrhuJan Timotheus Strýček, autor návrhuTapiserie Jana T. Strýčka Průmyslová krajina se nyní nachází v zasedací místnosti rektora VŠB-TUO.Vernisáž se konala za přítomnosti rektora VŠB-TUO, prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., autora tapisérie Jana T. Strýčka a starosty města Orlová Mgr. Miroslava Chlubny. Bývalá obřadní síň na Městském úřadu v Orlové-Lutyni. Foto: Andrea Vargová
Datum zveřejnění/aktualizace: 4.10.2021

Zpět na výpis