BOROVICE U SPOŘITELNY SE MUSÍ POKÁCET

Na základě požadavku firmy, která realizuje stavbu náměstí v centru Orlové, dojde k vykácení vzrostlé borovice na rohu budovy spořitelny. Důvodem je nutná rekonstrukce kanalizační šachty, která se nachází v blízkosti borovice.

Oprava šachty se neobejde bez velmi hlubokého výkopu (cca 6 metrů), který zasáhne do kořenového systému dřeviny a destabilizuje její těžiště. Takový zásah není za normálních okolností pro dřevinu přípustný, ale vzhledem k riziku vývratu stromu a nutnosti opravy šachty není jiná možnost.

Vykácenou borovici nahradí nový strom, který vysadí investor stavby na své náklady.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.6.2021

Zpět na výpis