SPOLKY, KLUBY A KULTURNÍ ORGANIZACE MOHOU OPĚT ŽÁDAT O DOTACE

Informujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, zájmové a spolkové činnosti, že Rada města Orlové dne 2. 6. 2021 schválila dotační programy na rok 2021 – 2. kolo v členění:

Výzva č. 4/2021

a) Program č. 7/2021 - Podpora kulturních projektů

b) Program č. 8/2021 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti

Znění výzvy bylo zveřejněno dne 3. 6. 2021 na městském webu www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice“- „Úřední deska“.

Formuláře pro podávání žádostí si můžete stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice“ – „Dotace“.

Žádosti o neinvestiční dotace v rámci uvedených programů je možno podávat na předepsaných formulářích od 12. července 2021 do 23. července 2021

a)  osobně na podatelně Městského úřadu Orlová (rozhodující je datum razítka podatelny),

b) poštou doporučeně (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

Město Orlová
Odbor městských financí a školství
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně

Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování, sdělí odbor městských financí a školství Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

Kontaktní osoba:
Programy č. 7/2021 a 8/2021
Alena Fricová
kultura, dotace, VHP
tel: 596 581 316
email: alena.fricova@muor.cz

Foto: Tadeáš Bednarz


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.6.2021

Zpět na výpis