PLÁN STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ V TÝDNU OD 7. DO 11. ČERVNA

  • V pondělí 7. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v první části ulice F. S. Tůmy. Jedná se o lokalitu s podélnými pakovacími místy a jedno parkoviště (viz foto).
  • V úterý 8. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v druhé části ulice F. S. Tůmy – ZÓNA (viz foto).
  • Ve středu 9. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v ulici K. Dvořáčka – ZÓNA.
  • Ve čtvrtek 10. června 2021 strojní čištění parkoviště a komunikací v ulici F. S. Tůmy. Je to lokalita s podélným stáním plus parkoviště u Atomu.
  • V pátek 11. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v ulici  F. S. Tůmy  ZÓNA.

Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení ve vytýčených lokalitách.

Připomínáme, že tam, kde je umístěna značka „ZÓNA“ se zákazem zastavení, platí, že čištěna jsou všechna parkoviště v této zóně, včetně těch po stranách, až po značku konec zóny. Za nerespektování dopravního značení hrozí pokuta od 1 000 korun.

Čištění města je jednak ze zákona povinné, jednak je naší snahou, aby město bylo čisté a hezké. Mějte s námi strpení.

Děkujeme za spolupráci!


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.6.2021

Zpět na výpis