PLÁN STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ V TÝDNU OD 31. KVĚTNA DO 4. ČERVNA

  • V pondělí 31. května 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v ulici Mládí – ZÓNA.
  • V úterý 1. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v ulici Kpt. Jaroše – ZÓNA – na konečné.
  • Ve středu 2. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikace v ulici Vnitřní – ZÓNA.
  • Ve čtvrtek 3. června 2021 strojní čištění parkoviště a komunikací probíhat nebude.
  • V pátek 4. června 2021 proběhne strojní čištění parkovišť a komunikací v ulici Kpt. Jaroše – ZÓNA. Jedná se o dvě slepé ulice napravo směrem od shora (za odborem dopravy).

Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení ve vytýčených lokalitách. Připomínáme, že tam, kde je umístěna značka „ZÓNA“ se zákazem zastavení, platí, že čištěna jsou všechna parkoviště v této zóně, včetně těch po stranách, až po značku konec zóny. Za nerespektování dopravního značení hrozí pokuta od 1 000 korun.

Čištění města je jednak ze zákona povinné, jednak je naší snahou, aby město bylo čisté a hezké. Mějte s námi strpení.

Děkujeme za spolupráci!


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.5.2021

Zpět na výpis