VYZÝVÁME K ÚDRŽBĚ ZELENĚ U KOMUNIKACÍ

Vážení občané,

žádáme Vás o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení v obci a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců. O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Ořez dřevin proveďte do 30. června 2021. Po uplynutí této lhůty budou neodstraněné větve ořezány v nezbytně nutném rozsahu pracovníky zajišťujícími údržbu zeleně. Ořezy budou provedeny pouze ze strany veřejných prostranství, místních a účelových komunikací, bez vstupu na soukromé pozemky.

Odbor dopravy


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.5.2021

Zpět na výpis