CO PŘINESLA OPTIMALIZACE NEMOCNICE V ORLOVÉ?

Komise pro zdravotnictví a sociální služby Orlová se s odstupem času od realizace tzv. „optimalizace“ rozhodla sejít s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví -  MUDr. Martinem Gebauerem, MHA. Cílem bylo zhodnotit, co bylo Moravskoslezským krajem (dále MSK) realizováno, co splněno nebylo - a hlavně, jak vnímají stávající péči pacienti, ale také lékaři a sestry. Vážnost změn byla nepochybně komplikována covidovou pandemií, ale zůstává stále otevřena otázka - co dále, co do budoucna?

V letáku Moravskoslezského kraje před zahájením změn v Nemocnici s poliklinikou Orlová čteme:

Lůžková oddělení interny, chirurgie a ortopedie budou přesunuty do Karviné, avšak všechny ambulance budou fungovat nepřetržitě nadále, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zde je již první zádrhel, neboť tato kritéria žádná z těchto ambulancí nesplňuje. Otevřela se sice gastroenterologická ambulance saturována lékaři z Nemocnice Frýdek-Místek, vybavená novou vyšetřovací přístrojovou technikou. Pamatujeme však, že i před „optimalizací“ působil v rámci interny jeden erudovaný lékař a další dva odborní soukromí gastroenterologové působili a stále působí v orlovském regionu.

Nebyla zatím otevřena původně slíbená laktační poradna pro maminky s novorozenci. Dodatečně byly v orlovské části Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj zrušeny laboratoře (biochemická a hematologická), a tak narůstají oprávněné stížnosti nejen nemocných, ale hlavně odborných i rodinných lékařů, kteří při diagnostice akutních stavů nutně potřebují ihned laboratorní výsledky, a ne až s odstupem času, či druhý den. Nebyla navýšena dostatečně lůžková kapacita v sousedních nemocnicích Karviná-Ráj a Havířov, stejně tak ani lůžková kapacita LDN Orlová.

Lékaři a sestry z původní „vlajkové lodi“ Nemocnice s poliklinikou Orlová – ortopedie, se rozešli po celém okrese a v Orlové citelně chybí. Nejen v Orlové, ale v celé České republice chybí lékaři a sestry. Je třeba si uvědomit, že získat zdravotnický personál pro náš region je nabíledni, neboť při stávající struktuře pracovišť bez patřičného lůžkového fondu, je erudice mladých lékařů nereálná. Před atestací zde těžko bude chtít někdo pracovat, neboť adekvátní erudici nelze tak nikomu zajistit v plném potřebném rozsahu, jak v Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji, tak v Orlové.

Po výměně tehdejšího ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná se zlepšila spolupráce a informovanost mezi městem Orlová a ředitelstvím nemocnic. Ředitel nemocnice by měl však intenzivněji kontaktovat studenty vyšších ročníků na lékařských fakultách a ve zdravotních školách, slíbit jim finanční náborový příspěvek s příslibem možné potřebné předatestační erudice na vyšších pracovištích, hlavně ve Fakultní nemocnici Ostravě-Porubě. Naše město pak nabízet výhledově novým zaměstnancům byt či zaměstnání pro člena rodiny. Tyto benefity ze strany města byly dány, avšak nebyly využity, neboť kontaktování studentů z pozice ředitelství byla zatím bez efektu.

Město Orlová se snaží vypomoci seniorům s dopravou do zdravotnických zařízení tím, že pro ně zajišťuje dotovanou senior dopravu. Tuto službu kvitují starší občané s povděkem.

Do orlovské části Nemocnice s poliklinikou Karviná byla pořízena Moravskoslezským krajem investice na rekonstrukci chirurgické ambulance. Zatím však nebyl naplněn příslib rozšíření ambulantních hodin a tím prohlášení, že péče bude dostupnější. Nelze a nebude možné též zjistit, jestli „optimalizace“ vedla k možnému zefektivnění hospodaření, a to díky příchodu pandemie covid 19.

Nyní předkládáme reakci a odpovědi MUDr. Martina Gebauera, MHA na předloženou bilanci aktuálního stavu a realizační vizi:

  • Chirurgická ambulance nepracuje 24 hodin, ale po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je zajištěna traumatologická ambulance, většinou zde pracují lékaři sloužící na LDN.
  • Interní ambulance v provozu 24 hodin denně, 7dní v týdnu je z nedostatku odborných lékařů toho času neaktuální.
  • Nově se otevřela neurologická ambulance, která je vybavena moderní vyšetřovací technikou.
  • Plánovaná laktační poradna pro maminky s novorozenci nebyla realizována, aktuálně bude v jednání MUDr. Martina Gebauera, MHA s přednostou gynekologicko-porodnického oddělení.
  • Stran laboratorních výsledků byl zakoupen automatický analyzátor lokalizovaný na DIP a předně používaný pro pacienty DIP a DIOP. Zde jsme dostali příslib, že přístroj lze používat i pro ambulance a LDN a bude vyvinuta snaha MSK o zajištění pracovníka pro jeho obsluhu.
  • Z LDN bylo přesunuto Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení Orlová do prostor původní nemocnice Orlová a do budovy LDN bude přestěhován na dobu až jednoho roku Domov Březiny, v jehož původních prostorách probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
  • Z důvodu nedostatku lékařů a sester nebude zatím rozšířen počet lůžek v LDN. Stejně tak na interním oddělení v Karviné- Ráji.
  • Kromě automatického krevního analyzátoru Moravskoslezský kraj zakoupil také nový RtG přístroj.
  • Na dříve rekonstruovaných sálech se jeden den v týdnu provádí většinou jednodenní operační zákroky v provedení ortopedů a jimi dohodnutých anesteziologů. Jde většinou o artroskopické výkony.

Stejným způsobem hodlají jednodenní operativu provádět chirurgové, kterým pan náměstek slíbil zajistit anesteziology.

Komise sociální a zdravotní bude celou situaci nadále monitorovat s vírou, že postupně bude docházet ke zkvalitnění zdravotních služeb pro Orlovou a její správní obvod.

 

Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

předseda Komise pro zdravotnictví a sociální služby


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.5.2021

Zpět na výpis