MĚNÍ SE ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ MĚSTA

Rada města Orlová rozhodla o novém způsobu přidělování městských bytů. Byty ve vlastnictví města se budou přidělovat po uskutečnění licitace. Z tohoto důvodu se ruší všechny doposud podané žádosti i pořadníky pro byty velikosti 0+2 a 1+3. Nové žádosti o byty velikostí 0+2 a 1+3 se již nebudou přijímat.

Licitace bytů se nebudou realizovat jen u bytů v domě č. p. 1390 na ulici Rydultowské, který je určen pro příjmově vymezené osoby, a občané splňující podmínky mohou o přidělení bytů v tomto domě žádosti i nadále podávat.

Rovněž odbor sociální a zdravotní přijímá nadále žádosti o byty v objektech č. p. 960-962, objektu Altenheim (tzv. byty v domech s pečovatelskou službou) a přiděluje sociální byty, jak tomu bylo dosud.

Informace o volných bytových jednotkách a způsobu licitace budou vždy uveřejněny na stránkách města.


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.1.2021

Zpět na výpis